Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1450

Brüsszel, 2010. október 29

Iránymutatás a szélenergia termeléséhez szükséges infrastruktúrák kiépítésére és a biodiverzitásra vonatkozó szakpolitikák összehangolásához

Noha a szélenergia általában véve nem veszélyezteti a vadon élő állatokat és növényeket, a nem megfelelő helyszínre épített vagy rosszul megtervezett szélerőműparkok kedvezőtlen hatással lehetnek a sebezhető fajokra és élőhelyekre. Az Európai Bizottság ezért a mai napon iránymutatást tett közzé a szélenergia termeléséhez kapcsolódó infrastruktúrák védett természeti területeken való kiépítésére vonatkozóan. Az iránymutatás a Natura 2000 hálózatra összpontosít, amely az Európai Unió biodiverzitással foglalkozó szakpolitikájának egyik sarokköve, és a biodiverzitás csökkenésének 2020-ig történő megállítását és visszafordítását célzó uniós célkitűzés megvalósításának alapvető eszköze. A szélenergia annak az uniós célkitűzésnek az elérésében játszik fontos szerepet, mely szerint 2020-ig a teljes uniós energiafogyasztás 20%-át megújuló forrásból származó energiából kell fedezni. A Natura 2000 hálózat területei nincsenek automatikusan kizárva a szélenergiához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésekből, azonban minden ilyen fejlesztést eseti alapon kell megvizsgálni.

Janez Potočnik, európai környezetvédelmi biztos a következőket nyilatkozta: „A ma közreadott iránymutatás egyértelművé teszi a tagállamok és az ágazat számára, hogy a szélenergia-termeléshez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéseknek milyen követelményeket kell teljesíteniük a Natura 2000 hálózat viszonylatában. Nem jogszabályi vagy szakpolitikai változásokról van szó, kizárólag a meglévő jogszabályokra vonatkozóan adunk iránymutatást. Célunk annak biztosítása, hogy a megújuló energiára vonatkozó célkitűzések teljesítése a fajok védelmére irányuló uniós jogszabályok legteljesebb figyelembevétele mellett történjen.”

A stratégiai tervezés fontossága

A ma közreadott iránymutatás célja, hogy feloldja azokat a konfliktusokat, amelyek a szélenergia termeléséhez szükséges infrastruktúrák kiépítése és a biodiverzitásnak a Natura 2000 területeken való megőrzése között alakulhatnak ki. Az iránymutatás kiemeli a stratégiai tervezés jelentőségét, valamint az új fejlesztések magas színvonalú és megfelelő értékelésének szükségességét. Példákat hoz a bevált gyakorlati megoldásokat illetően, és bemutatja, hogy miként lehet ezeket a fejlesztéseket anélkül megvalósítani, hogy azok kárt tennének az érzékeny természeti területekben.

A szélerőműparkok építésének tágabb földrajzi területen való stratégiai szempontú tervezése az egyik legeredményesebb eszköze annak, hogy a tervezési folyamat legelejétől fogva csökkenteni lehessen e parkoknak a természetre, valamint a vadon élő állatokra és növényekre mért kedvezőtlen hatását. A stratégiai tervezés nemcsak egységesebb keretet hoz létre a fejlesztések számára, hanem az egyedi projektek megvalósításának későbbi szakaszaiban esetlegesen felmerülő nehézségek és késések kockázatát is csökkenti.

Előzmények

Európa célkitűzései közé tartozik, hogy 2020-ig energiafogyasztásának 20%-át megújuló forrásból származó energiából biztosítsa. E cél elérésében a szélenergiának kiemelt szerepe van. A szélenergia az üvegházhatást okozó gázok és a légszennyező anyagok kibocsátásának, valamint a hagyományos villamosenergia-termelés során jelentkező vízfelhasználásnak a nagymértékű csökkentéséhez is hozzájárul. A szélenergia felhasználása rohamosan nőtt az elmúlt évtizedben, és 2009-ben az EU teljes villamosenergia-fogyasztásának 4,8%-át tette ki. 2020-ra ennek legalább háromszorosát kell teljesíteni.

A Natura 2000 hálózat olyan európai szintű ökológiai hálózat, amelyet az 1992-es élőhelyvédelmi irányelv hozott létre: 27 uniós tagállam közel 26 000 területét, azaz az EU földterületének közel 18%-át foglalja magában. A hálózat célja, hogy biztosítsa a biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket képviselő területek megőrzését és fenntartható használatát, valamint a legértékesebb és leginkább veszélyeztetett európai fajok és élőhelyek hosszú távú fennmaradását. A Natura 2000 hálózat azonban nem természetvédelmi területek szigorú rendszere, ahonnan minden emberi tevékenység ki van zárva. Jóllehet a hálózatban természetesen a jövőben is lesznek természetvédelmi területek, a területek többsége továbbra is magánkézben marad, és annak biztosítása lesz az elsődleges cél, hogy a területek jövőbeni kezelése ökológiai és gazdasági szempontból egyaránt fenntartható legyen.

További információk

A szélenergiára és a Natura 2000 hálózatra vonatkozó iránymutatás:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Az Európai Unió természetre és biodiverzitásra vonatkozó szakpolitikája:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Az Európai Unió szélenergiára vonatkozó szakpolitikája:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/wind_energy/wind_energy_en.htm


Side Bar