Navigation path

Left navigation

Additional toolsIP/10 /144

Strasbourg den 9 februari 2010

EU-kommissionen uppmanar företag som tillhandahåller nätmötesplatser att förbättra säkerheten för barn

En EU-studie visar att 50 % av EU:s tonåringar lägger ut personuppgifter på nätet. Uppgifterna kan läsas av alla och kan ligga kvar i all framtid. Idag är temadagen för ett säkrare Internet, Safer Internet Day. EU-kommissionen vill därför rikta följande budskap till tonåringarna: ”Tänk dig för innan du lägger ut något på nätet!”. Kommissionen välkomnar åtgärder som vidtagits av 20 företag som undertecknat principerna om förbättrad säkerhet på nätmötesplatser (Safer Social Networking Principles) för att skydda barn som använder nätmötesplatser. Flertalet av dessa företag ger minderåriga möjligheter att hantera riskerna på Internet genom att göra det lättare att ändra sekretessinställningar, blockera användare eller radera kommentarer och innehåll som man inte vill ha. Mer måste dock göras för att skydda barnen på Internet, säger kommissionen. Endast 40 % av de företag som tillhandahåller nätmötesplatser ser till att minderåriga (under 18 år) användares profiler som standardinställning bara finns åtkomliga för deras vänner. Vidare har bara en tredjedel reagerat på användares rapporter med begäran om hjälp.

”Om vi vill att barnen ska tänka sig för innan de lägger ut något på nätet måste de som tillhandahåller nätmötesplatser se till att rätt information finns på ett för ungdomar begripligt språk. Förra året uppmanade EU-kommissionen företag att agera och jag är glad över att många har hörsammat denna uppmaning”, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för informationssamhället och medierna. ”Men jag förväntar mig att alla företag gör ännu mer. Minderårigas profiler måste som standardinställning vara privata. Frågor och rapporterat missbruk måste åtgärdas snabbt och på rätt sätt. Internet är idag av stor betydelse för barn och ungdomar. Alla måste därför se till att Internet är säkert”.

I samband med förra årets temadag för ett säkrare Internet medgav de företag som tillhandahåller nätmötesplatser att det är väsentligt att unga användare – och deras föräldrar – kan känna sig säkra när de umgås på nätet. Därför undertecknades principerna för att förbättra säkerheten på nätmötesplatser. De var resultatet av diskussioner som EU-kommissionen inledde i april 2008 med företag som tillhandahåller nätmötesplatser, icke-statliga organisationer och forskare. 18 företag undertecknade i februari 2009 principerna om förbättrad säkerhet på nätmötesplatser och ytterligare två anslöt sig i juni 2009.

Ett år har nu gått och kommissionen har presenterat en rapport om hur dessa principer har tillämpats på 25 webbplatser som drivs av dem som undertecknat avtalet: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, YouTube, Hyves, Windows Live, Xboxlive, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Piczo, Rate.ee, Skyrock, SchülerVZ StudiVZ MeinVZ, Habbo, IRC Galleria, Tuenti, Yahoo!Answers, Flickr, och Zap.lu.

Studien visar att 19 av 23 webbplatser ger säkerhetstips och information som är särskilt riktad till barn och ungdomar (två av webbplatserna berörs inte av denna åtgärd). På 14 av webbplatserna är informationen både lätt att hitta och lättförståelig: YouTube, Habbo Hotel, Hyves, IRC Galleria, MySpace, nasza-klasa, Netlog, One, Rate, SchülerVZ, Skyrock, Yahoo!Answers, Yahoo!Flickr, Zap.

Rapporten visar även att de flesta av företagen ger minderåriga möjlighet att hantera potentiella risker med Internet och att skydda den personliga integriteten genom att

  • göra det lätt för användare att blockera andra användare och ta bort kommentarer från sina profiler,

  • göra det lätt att ändra alternativen för att skydda uppgifter så att användarna kan välja om bara deras vänner eller alla ska få tillgång till det som de lägger ut på nätet,

  • ge användarna möjlighet att bestämma om det ska synas att de är online.

Andra lika viktiga åtgärder för att skydda den personliga integriteten har emellertid genomförts på ett mindre systematiskt sätt :

  • 40 % av de nätmötesplatser som har utvärderats gör automatiskt minderårigas personliga uppgifter synliga enbart för deras vänner bl.a.: SchülerVZ, Facebook, Tuenti, Giovani, Flickr, Yahoo Answers, One, Habbo, Windows Live and MySpace.

  • Bara 11 av 22 mötesplatser gör det omöjligt att hitta minderårigas privata profiler via sökmotorer . Arto, Bebo, Facebook, YouTube, MySpace, Piczo, SchülerVZ, Windows Live, Yahoo! Answers, Yahoo!Flickr och Zap.

  • Trots att 19 mötesplatser av 25 har en länk för rapportering som alltid är tillgänglig var det bara 9 av 22 som svarade på de klagomål som kommit in under utvärderingsperioden, däribland Arto, Dailymotion, YouTube, Habbo Hotel, Hyves, IRC Galleria, MySpace, Rate, Windows Live. Det finns därför ett trängande behov av förbättring så att rapporter med begäran om hjälp besvaras.

Bakgrund :

Principerna för att förbättra säkerheten på nätmötesplatser undertecknades den 10 februari 2009 av 18 ledande tjänsteleverantörer för nätmötesplatser som är verksamma i Europa. Ytterligare två företag undertecknade avtalet i juni 2009 ( IP/09/232 , MEMO/09/58 ). Alla de som undertecknat principerna utom Giovani.it hade i juni 2009 skickat in sina redogörelser till EU-kommissionen. Den rapport om genomförandet av principerna om förbättrad säkerhet på nätmötesplatser som lades fram idag grundar sig på en analys av företagens egna redogörelser och tester av de aktuella webbplatserna mellan oktober till början av november 2009.

Temadagen för ett säkrare Internet stöds av EU-kommissionens handlingsplan för ett säkrare Internet ( Safer Internet Programme ) och har anordnats varje år sedan 2004 av INSAFE med evenemang i mer än 60 länder i Europa och i övriga världen.

Resultaten av rapporten kommer att presenteras av kommissionen och diskuteras under temadagen som anordnas i Europaparlamentet i Strasbourg med stöd av Roberta Angellilli, Europaparlamentets vice talman .

Pressinformation finns på

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5565

Videoklipp om Safer Internet Day finns på

http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day

http://www.youtube.com/user/eutube?blend=1&ob=4&rclk=cti#p/a/u/2/EhMV609a2Jo

Annex

List of signatories of the Safer Social Networking Principles

Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google, Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Piczo, Skyrock, VZnet Netzwerk Ltd., Sulake, Yahoo!Europe, and Zap.lu. In June 2009, two more signatories joined: Ratee and Tuenti.

Safer Internet Day around Europe and worldwide

The INSAFE network of awareness centres launches a video and a quiz competition on the topic " Think before you post! " This year’s edition includes events in more than 60 countries in Europe and worldwide, including:

- The Swedish Media Council organises a conference "Digital tourists", where participating adults – the tourists – will learn what children – the digital natives – do online.

For the full calendar of events see http://www.saferinternet.org


Side Bar