Navigation path

Left navigation

Additional toolsIP/10/144

Страсбург, 9 февруари 2010   г.

Европейската комисия призовава дружествата в сферата на мрежите за социални контакти към подобряване на защитата на децата

Според проучване на ЕС половината от европейските тийнейджъри разкриват лична информация в интернет, която може да остане завинаги там достъпна за всеки. Днес, в „Деня за по-безопасен интернет“, Европейската комисия отправя следното послание към тийнейджърите — „Помисли преди да публикуваш онлайн!“ Тя приветства предприетите от 20-те дружества, подписали миналата година Принципите за по-безопасни мрежи за социални контакти (IP/09/232 ), мерки в защита на децата, използващи сайтове за социални контакти. Улеснявайки промяната на настройките за поверителност, блокирането на потребители или изтриването на нежелани коментари или съдържание, повечето от тези дружества предоставиха възможност на непълнолетните лица да се справят сами с онлайн рисковете. При все това Комисията е на мнение, че са необходими повече усилия за защита на децата в онлайн среда. По-малко от половината от дружествата в сферата на мрежите за социални контакти (40 %) ограничават по подразбиране достъпа до профилите на лица под 18 години само до техните приятели, а само една трета реагират на потребителски молби за помощ.

„Ако искаме децата да мислят преди да публикуват информация онлайн, дружествата в сферата на мрежите за социални контакти трябва да оповестят съответната информация на подходящия език. През изминалата година Европейската комисия призова дружествата към действие и аз констатирам със задоволство, че много от тях последваха този призив“ заяви г-жа Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите. „Все пак аз очаквам още усилия от всички дружества. Профилите на непълнолетните лица трябва по подразбиране да бъдат конфигурирани като „лични“ и на въпросите или сигналите за злоупотреба трябва да се реагира бързо и целесъобразно. Днес интернет е от първостепенно значение за нашите деца и безопасността в него е наша всеобща отговорност.“

По време на миналогодишния Ден за по-безопасен интернет дружествата в сферата на мрежите за социални контакти признаха необходимостта младите потребители — и техните родители, да се чувстват безопасно при осъществяването на социални контакти в интернет и подписаха Принципите за по-безопасни мрежи за социални контакти. Тези принципи са продукт на проведените от Европейската комисия обсъждания със сайтове за социални контакти, неправителствени организации и учени през април 2008 г. През февруари 2009 г. 18 дружества подписаха Принципите за по-безопасни мрежи за социални контакти, а през юни 2009 г. това сториха още две дружества.

Една година по-късно Комисията публикува доклад относно прилагането на принципите в рамките на 25-те сайта, управлявани от подписалите дружества — Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, YouTube, Hyves, Windows Live, Xboxlive, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Piczo, Rate.ee, Skyrock, SchülerVZ StudiVZ MeinVZ, Habbo, IRC Galleria, Tuenti, Yahoo!Answers, Flickr и Zap.lu.

Заключенията показват, че 19 от 23-те сайта осигуряват съвети за безопасност и информация, специално насочени към деца и/или тийнейджъри (за две от предоставяните услуги тази мярка е неприложима). Тази информация е едновременно лесно откриваема и лесно разбираема на 14 от сайтовете: YouTube, Habbo Hotel, Hyves, IRC Galleria, MySpace, nasza-klasa, Netlog, One, Rate, SchülerVZ, Skyrock, Yahoo!Answers, Yahoo!Flickr и Zap.

Също така докладът показва, че повечето от дружествата предоставят възможност на непълнолетните да се справят с онлайн рисковете и да прилагат безопасен подход спрямо поверителните данни , като:

  • улесняват потребителите при блокиране на други потребители или при изтриване на коментари от профилите им;

  • опростяват промяната на настройките за поверителност, за да могат потребителите да избират дали само техните приятели, или всички ще могат да видят публикуваното от тях онлайн;

  • предоставят на потребителите възможност за контрол върху техния онлайн статус (чрез който другите потребители могат да разберат дали те са онлайн).

При все това някои също толкова важни мерки, разработени с цел защита на поверителността, не са прилагани достатъчно последователно :

  • 40 % от проучените сайтове за социални контакти предоставят по подразбиране достъп до личната информация на непълнолетни лица само на техните приятели, в т.ч.: SchülerVZ, Facebook, Tuenti, Giovani, Flickr, Yahoo Answers, One, Habbo, Windows Live и MySpace;

  • само 11 от 22-та сайта не позволяват откриването на профилите на непълнолетни лица чрез интернет търсачки, в т.ч.: Arto, Bebo, Facebook, YouTube, MySpace, Piczo, SchülerVZ, Windows Live, Yahoo! Answers, Yahoo!Flickr и Zap;

  • въпреки че 19 от 25-те сайта имат линк за постоянно сигнализиране, само 9 (от 22) отговориха на оплакванията, подадени по време на проучването, в т.ч.: Arto, Dailymotion, YouTube, Habbo Hotel, Hyves, IRC Galleria, MySpace, Rate и Windows Live. Следователно съществува неотложна необходимост от подобряване на услугите, свързани с реагирането на потребителски молби за помощ .

Хронологична справка:

Принципите за по-безопасни мрежи за социални контакти в ЕС бяха подписани на 10 февруари 2009 г. от 18 големи доставчика на услуги в сферата на мрежите за социални контакти, а през юни 2009 г. към тях се присъединиха още 2 доставчика ( IP/09/232 , MEMO/09/58 ). До юни 2009 г. всички подписали страни, с изключение на Giovani.it, предоставиха на Европейската комисия своите декларации. Представеният днес доклад за оценка на прилагането на Принципите за по-безопасни мрежи за социални контакти се основава на анализа на декларациите на дружествата и фактическото проучване на съответните сайтове, осъществено между края на октомври и началото на ноември 2009 г.

„Денят за по-безопасен интернет“ се подпомага от Програмата за по-безопасен интернет на Европейската комисия и от 2004 г. се организира ежегодно от INSAFE , като включва прояви в повече от 60 страни в Европа и по света.

Резултатите от доклада ще бъдат представени от Комисията и обсъдени в рамките на днешната проява по повод на „Деня за по-безопасен интернет“, организирана в Европейския парламент в Страсбург с подкрепата на г-жа Роберта Анджелили, заместник-председател на Европейския парламент.

Материалите за пресата са достъпни на:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5565

Видеоматериал за „Деня за по-безопасен интернет“:

http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day

http://www.youtube.com/user/eutube?blend=1&ob=4&rclk=cti#p/a/u/2/EhMV609a2Jo

Annex

List of signatories of the Safer Social Networking Principles

Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google, Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Piczo, Skyrock, VZnet Netzwerk Ltd., Sulake, Yahoo!Europe, and Zap.lu. In June 2009, two more signatories joined: Ratee and Tuenti.

Safer Internet Day around Europe and worldwide

The INSAFE network of awareness centres launches a video and a quiz competition on the topic " Think before you post! " This year’s edition includes events in more than 60 countries in Europe and worldwide, including:

- The Swedish Media Council organises a conference "Digital tourists", where participating adults – the tourists – will learn what children – the digital natives – do online.

For the full calendar of events see http://www.saferinternet.org


Side Bar