Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1448

Bryssel den 29 oktober, 2010

Digitala agendan: Tio framgångsrika år för GÉANT, det EU-finansierade höghastighetsnätet för forskning

Europeiska kommissionen uppmärksammar tioårsdagen för det EU-finansierade höghastighetsnätet för forskning, GÉANT. Detta nät har gjort det möjligt för vetenskapsmän både i Europa och utanför att arbeta tillsammans i realtid för banbrytande forskning. Tack vare nätet får 40 miljoner forskare i 40 europeiska länder tillgång till processorkapacitet som är nödvändig för att dela de enormt stora volymer data som behövs för att studera exempelvis de minsta kända partiklarna med Partikelacceleratorn Large Hadron Collider i Schweiz eller att ta itu med globala utmaningar som att hitta ett botemedel mot epilepsi eller upprätta system för tidig varning för tyfoner. Med snabbt utvecklande teknik, tjänster och kapacitet är GÉANT fortfarande världens mest avancerade forskningsnät. I enlighet med Digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200), har kommissionen åtagit sig att stödja och utveckla informations- och kommunikationsbaserad infrastruktur som GÉANT så att oerhört stora mängder digital information kan utnyttjas till fördel både för våra ekonomier och samhället som helhet.

”Kommissionen har åtagit sig att främja forskningssamverkan på global nivå för att ta itu med en del av de största utmaningar som vi står inför idag inom så skilda områden som medicin och klimatförändring. Den har en styrka och en omfattning som säkerställer att Europa även i framtiden kommer att vara en central knutpunkt för forskning och utbildning som kan erbjuda den bästa infrastrukturen för de intelligentaste forskarna i hela världen,” säger Neelie Kroes, vice ordförande för Digitala Agendan.

GÉANT är en 50 000 km lång alleuropeisk datamotorväg som binder samman nationella forsknings- och utbildningsnät i hela Europa. Tack vare dedikerade tvåpunktsinternetlänkar med hög hastighet mellan forskningscenter kan 40 miljoner användare i 40 länder samverka i realtid i olika forskningsprojekt. I GÉANT-projektet försöker man hitta tekniska lösningar för nätverkskontroll, förvaltning och tjänstetillhandahållande. Tack vare detta nät får användarna, oavsett om de är institutioner, projekt eller forskare, en sömlös tillgång till nätresurser.

GÉANT arbetar med motsvarande nät över hela världen och överför livsviktiga klimatobservationsuppgifter runt hela världen och understödjer tidiga varningar som kan rädda liv. Genom dedikerade höghastighetslänkar kopplar GÉANT samman avlägsna radioteleskop och ger forskare tillgång till bilder av solsystemet distribuerade i realtid. Genom att tillhandahålla infrastruktur för nätkommunikationer möjliggör GÉANT samverkan mellan läkare och forskare inom medicin och understödjer därigenom upptäckter och genombrott inom den medicinska behandlingen. GÉANT sammanför forskare, främjar det regionala samarbetet i hela EU och stärker den europeiska forskningen som helhet.

GÉANT är också uppkopplat till nio andra regionala forsknings- och utbildningsnät och når 85 miljoner användare i hela världen.

Tack vare finansiering från Europeiska kommissionen och Europas nationella forsknings- och utbildningsnät kunde nätet byggas på mindre än ett år, år 2000. I GÉANT-nätet används idag 50 000 km nätinfrastruktur, inklusive 12 000 km optisk fiberkabel i hela Europa. GÉANT har ökat sin Internethastighet från 155 megabit per sekund (Mbps) till 10 Gigabit per sekund (Gbps) under det senaste årtiondet. Man har framgångsrikt testat ännu snabbare kapacitet på 40 Gbps på avstånd på upp till 750 km och anslutningar på100 Gbps ligger i planeringsstadiet.

Bakgrund

GÉANT har nu höghastighetslänkar till Asien, Medelhavet, södra Afrika, Latinamerika (IP/08/354) och Svarta havet (IP/09/407). Genom GÈANT kopplas nu Pakistan samman med den globala forskningsvärlden (IP/08/1590) och Europas fusionsforskarkår med dess superdatorer (IP/09/117).

GÉANT förvaltas och drivs av ett Cambridge-baserat företag utan vinstintressen DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe) och stöds av Trans-European Research and Education Networking Association (TERENA) på de nationella forsknings- och utbildningsnätens vägnar. Dessa representerar EU:s 27 medlemsstater, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Israel, Montenegro, Norge, Serbien, Schweiz och Turkiet. Nationella forsknings- och utbildningsnät från Vitryssland, Moldova, Ryssland och Ukraina är också associerade till GÉANT.

Genom Europeiska kommissionens ramprogram för forskning får GÉANT 93 miljoner euro i stöd för perioden 2009–2013.

Ytterligare information

Webbplatsen för GÉANT: www.geant.net


Side Bar