Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1448

Bruksela, 29 października 2010 r.

Europejska agenda cyfrowa: 10-lecie istnienia GÉANT – finansowanej ze środków UE szybkiej sieci badawczej

Komisja Europejska pragnie podkreślić znaczenie 10 rocznicy uruchomienia GÉANT, finansowanej ze środków UE szybkiej sieci badawczej. Jej powstanie umożliwiło naukowcom zarówno z Europy jak i całego świata wspólne prowadzenie w czasie rzeczywistym nowatorskich badań. Sieć umożliwia ponadto 40 milionom naukowców w 40 państwach europejskich dostęp do mocy obliczeniowej niezbędnej do wymiany ogromnej ilości informacji potrzebnych do badań – na przykład nad najmniejszymi znanymi cząstkami elementarnymi w Wielkim Zderzaczu Hadronów w Szwajcarii lub nad rozwiązaniami takich światowych wyzwań, jak znalezienie leku na padaczkę lub stworzenie systemów wczesnego ostrzegania przed tajfunami. Ze względu na szybko rozwijającą się technologię, usługi oraz wydajność systemu, GÉANT pozostaje najbardziej zaawansowaną siecią badawczą na świecie. Komisja, w ramach Europejskiej agendy cyfrowej (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 oraz MEMO/10/200 ) jest zaangażowana we wspieranie i rozwój infrastruktur opierających się na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK) takich jak GÉANT, które umożliwiają wykorzystanie ogromnych ilości informacji z korzyścią zarówno dla naszych gospodarek, jak i całego społeczeństwa.

Wiceprzewodnicząca Komisji Neelie Kroes, która odpowiada również za agendę cyfrową, powiedziała: „Komisja wspiera współpracę badawczą, mającą na celu sprostanie niektórym spośród największych wyzwań stojących przed nami w obszarach tak różnych jak medycyna czy zmiany klimatu. Wielkość i moc obliczeniowa sieci GÉANT gwarantuje, że Europa pozostanie centralnym punktem koordynującym działania w zakresie badań i edukacji, oferującym najlepszą infrastrukturę badawczą najinteligentniejszym umysłom świata.”

Sieć GÉANT jest liczącą 50 000 km, ogólnoeuropejską autostradą informacyjną, łączącą krajowe sieci badawcze i edukacyjne (NREN) w Europie. Dzięki wyspecjalizowanym, superszybkim łączom internetowym zapewniającym połączenia od jednego nadawcy do jednego odbiorcy między centrami badań, 40 milionów użytkowników w 40 krajach może współpracować ze sobą w czasie rzeczywistym w zakresie projektów badawczych. Projekt GÉANT ma na celu znalezienie optymalnych rozwiązań technologicznych dotyczących kontroli sieci, zarządzania oraz świadczenia usług. Umożliwia on użytkownikom - niezależnie od tego, czy są nimi instytucje, projekty badawcze czy poszczególni naukowcy - bezpieczny i ciągły dostęp do zasobów sieci.

Współpracując z podobnymi sieciami z całego świata, GÉANT przekazuje istotne dane na temat klimatu i wspiera tym samym system wczesnego ostrzegania o zaburzeniach pogodowych, ratujący ludzkie życie. Dzięki wyspecjalizowanym szybkim połączeniom GÉANT łączy odległe od siebie radioteleskopy, dostarczając naukowcom w czasie rzeczywistym obrazy systemu słonecznego. Dostarczając odpowiedniej infrastruktury sieciowej, GÉANT umożliwia współpracę lekarzy i naukowców prowadzących badania w zakresie medycyny, która prowadzi do odkryć w zakresie nowych leków i przełomów w leczeniu chorób. GÉANT łączy naukowców z różnych dziedzin, napędzając regionalną współpracę na poziomie UE oraz zwiększając możliwości badawcze w całej Europie.

Sieć GÉANT jest również podłączona do 9 innych regionalnych sieci badawczych i edukacyjnych, docierając do ok. 85 milionów użytkowników na całym świecie.

Dzięki dofinansowaniu ze strony Komisji Europejskiej i Krajowych Sieci Badawczych i Edukacyjnych w Europie, sieć powstała w 2000 r., w ciągu niecałego roku. Sieć GÉANT korzysta z 50 tys. km infrastruktury sieciowej, w tym z 12 tys. km kabli światłowodowych na terytorium Europy. W trakcie ostatniej dekady zwiększono prędkość przesyłu informacji w ramach sieci GÉANT z 155 megabitów na sekundę (Mbps) do 10 gigabitów na sekundę (Gbps). Osiągnięto większe szybkości przesyłania danych – do 40 Gbps – w projektach pilotażowych na odległości do 750 km, a połączenia o przepustowości 100 Gbps są już w fazie planowania.

Kontekst

Sieć GÉANT została wyposażona w szybkie połączenia z Azją, obszarem Morza Śródziemnego, Południową Afryką, Ameryką Łacińską (IP/08/354) i obszarem Morza Czarnego (IP/09/407). Łączy ona także Pakistan z globalną siecią badawczą (IP/08/1590) oraz europejską wspólnotę naukowców zajmujących się badaniami nad syntezą jądrową z centrami komputerów o dużej mocy (IP/09/117).

Siecią GÉANT zarządza i kieruje mająca swoją siedzibę w Cambridge firma non profit - DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe), a wspiera ją Ogólnoeuropejskie Stowarzyszenie Sieci Badawczych i Edukacyjnych (TERENA) w imieniu europejskich Krajowych Sieci Badawczych i Edukacyjnych reprezentujących 27 państw członkowskich UE, Chorwację, Czarnogórę, FYROM, Islandię, Izrael, Norwegię, Serbię, Szwajcarię oraz Turcję. Stowarzyszone Sieci Badawcze i Edukacyjne pochodzą z Białorusi, Mołdowy, Rosji i Ukrainy.

Komisja Europejska wspiera sieć GÉANTÉ poprzez ramowe programy w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Kwota przeznaczona na ten cel w latach 2009-2013 wynosi 93 mln EUR.

Dalszych informacji udzielają:

Strona internetowa GÉANT : www.geant.net


Side Bar