Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1448

Briselē, 2010. gada 29. oktobrī

Digitalizācijas programma. GÉANT — ES finansēts ātrdarbīgs pētniecības tīkls — svin 10 sekmīgu darba gadu jubileju

Eiropas Komisija atzīmē GÉANT — ES finansēta ātrdarbīga pētniecības tīkla — 10 gadu jubileju. Pateicoties GÉANT, zinātniekiem visā Eiropā un pat pasaulē ir iespējams reāllaikā kopīgi nodarboties ar principāli jauniem pētījumiem. Šis tīkls 40 miljoniem pētnieku 40 Eiropas valstīs nodrošina ievērojamu datu apstrādes jaudu, kas nepieciešama, lai kopīgi izmantotu milzīgus daudzumus datu, piemēram, pētot vismazākās zināmās daļiņas Lielajā hadronu paātrinātājā Šveicē vai risinot visai pasaulei nozīmīgus uzdevumus, piemēram, meklējot paņēmienus, kā izārstēt epilepsiju vai izveidot taifūnu agrīnas brīdināšanas sistēmas. GÉANT tehnoloģijas, pakalpojumi un jauda strauji pilnveidojas, tāpēc tas joprojām ir vismodernākais pētniecības tīkls pasaulē. Komisija, īstenojot Eiropas Digitalizācijas programmu (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200), ir apņēmusies atbalstīt un izstrādāt GÉANT līdzīgus infrastruktūras projektus uz informācijas un sakaru tehnoloģiju bāzes, lai milzīgos digitālās informācijas apjomus varētu lietderīgi izmantot par labu gan ekonomikai, gan sabiedrībai kopumā.

Nēli Krusa, Komisijas priekšsēdētāja vietniece, kas atbildīga par Digitalizācijas programmu, sacīja: "Komisija ir apņēmusies visā pasaulē veicināt pētniecisku sadarbību, lai risinātu mūslaiku sarežģītākās problēmas tik dažādās jomās kā, piemēram, medicīna vai klimata pārmaiņas. GÉANT jauda un mērogs nodrošina, ka Eiropa joprojām ir svarīgākā pētniecības un izglītības citadele, kas nodrošina vislabāko infrastruktūru pasaules spožākajiem prātiem.

GÉANT ir 50 000 km gara "datu maģistrāle", kas aptver visu Eiropu un savieno vienotā tīklā nacionālos pētniecības un izglītības tīklus. Starp pētniecības centriem ir izveidoti ātrdarbīgi divpunktu interneta savienojumi, kas dod iespēju 40 miljoniem lietotāju 40 valstīs reāllaikā kopīgi strādāt pie pētniecības projektiem. GÉANT projekta mērķis ir rast tehnoloģiskus risinājumus tādiem jautājumiem kā tīklu kontrole, pārvaldība un pakalpojumu nodrošināšana. Lietotāji — iestādes, projekti vai pētnieki — var droši un bez kavēkļiem piekļūt tīkla resursiem.

GÉANT ir saslēgts ar līdzīgiem tīkliem citur pasaulē, un to izmanto, lai pārsūtītu svarīgus klimatisko novērojumu datus, kurus izmanto agrīnas brīdināšanas sistēmas. Tas var glābt dzīvības. Izmantojot īpaši atvēlētus ātrdarbīgus savienojumus, GÉANT savieno attālinātos radioteleskopus, kas pētniekiem dod iespēju izmantot reāllaikā piegādātus saules sistēmas attēlus. GÉANT nodrošina tīklu sakaru infrastruktūru un tādējādi paver iespējas ārstu un medicīnas pētnieku sadarbībai, kas ir auglīga augsne atklājumiem farmācijas un terapijas jomā. GÉANT saved kopā pētniekus, un tas veicina reģionālo sadarbību visā ES un stiprina Eiropas pētniecību kopumā.

GÉANT ir savienots ar 9 citiem reģionāliem pētniecības un izglītības tīkliem, un kopējais lietotāju skaits sasniedz aptuveni 85 miljonus visā pasaulē.

Pateicoties Eiropas Komisijas un Eiropas nacionālo pētniecības un izglītības tīklu finansējumam, tīkla izveide (2000. gadā) prasīja vien nepilnu gadu. Patlaban GÉANT tīkls izmanto 50 000 km tīkla infrastruktūras, tostarp 12 000 km optiskās šķiedras kabeļu visā Eiropā. Pēdējā desmitgadē GÉANT datu pārraides ātrums ir pieaudzis no 155 Mbps līdz 10 Gbps. Sekmīgi izmēģināti vēl lielāki ātrumi — līdz 750 km attālumā datu pārraides ātrums sasniedzis jau 40 Gbps, un tiek plānoti savienojumi ar ātrumu 100 Gbps.

Priekšvēsture

Tagad GÉANT nodrošina ātrgaitas savienojumus ar Āziju, Vidusjūras reģionu, Dienvidāfriku, Latīņameriku (IP/08/354) un Melnās jūras reģionu (IP/09/407). Tas cita starpā nodrošina Pakistānas saikni ar pasaules zinātnes aprindām (IP/08/1590) un Eiropas kodolsintēzes zinātniekiem dod pieeju superdatoru centriem (IP/09/117).

GÉANT pārvaldību un darbību nodrošina Kembridžas bezpeļņas sabiedrība DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe) un atbalsta TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association) nacionālo pētniecības un izglītības tīklu vārdā, kuri pārstāv ES 27 dalībvalstis, Horvātiju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Īslandi, Izraēlu, Melnkalni, Norvēģiju, Serbiju, Šveici un Turciju. Asociēto dalībnieku statuss ir Baltkrievijas, Moldovas, Krievijas un Ukrainas nacionālajiem pētniecības un izglītības tīkliem.

Eiropas Komisija atbalsta GÉANT tīklu Pētniecības pamatprogrammu ietvaros, un 2009.–2013. gadam paredzēts finansējums 93 miljonu eiro apmērā.

Papildu informācija

GÉANT tīmekļa vietne www.geant.net


Side Bar