Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1448

Briuselis, 2010 m. spalio 29 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. 10 sėkmingų ES finansuojamo sparčiojo ryšio mokslinių tyrimų tinklo GÉANT įgyvendinimo metų

Europos Komisija mini ES finansuojamo sparčiojo ryšio mokslinių tyrimų tinklo GÉANT sukūrimo dešimtmetį. Naudodamiesi tinklu GÉANT Europos ir viso pasaulio mokslininkai gali realiuoju laiku bendrai vykdyti novatoriškus mokslinius tyrimus. 40 milijonų mokslo darbuotojų iš 40 Europos šalių gali naudotis šio tinklo duomenų apdorojimo pajėgumu, kuris būtinas, kad būtų galima keistis didžiuliais duomenų kiekiais, pvz., siekiant Šveicarijoje veikiančiu didžiuoju hadronų priešpriešinių srautų greitintuvu tirti mažiausias žinomas daleles arba spręsti pasaulinius uždavinius, kaip antai išrasti vaistus nuo epilepsijos ar sukurti išankstinio perspėjimo apie taifūnus sistemas. Technologijoms, paslaugoms ir pajėgumui sparčiai kintant, GÉANT tebėra pažangiausias mokslinių tyrimų tinklas pasaulyje. Pagal Europos skaitmeninę darbotvarkę (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200) Komisija yra įsipareigojusi remti ir plėtoti tokius informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT) pagrįstus infrastruktūros objektus kaip GÉANT, kad labai didelius skaitmeninės informacijos kiekius būtų galima veiksmingai panaudoti tiek ekonomikos, tiek visos visuomenės reikmėms.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Komisija yra įsipareigojusi skatinti pasaulinį mokslo darbuotojų bendradarbiavimą, kad būtų galima spręsti kai kuriuos didžiausius šiandienos uždavinius tokiose skirtingose srityse, kaip medicina ar klimato kaita. GÉANT pajėgumas ir mastas padeda užtikrinti, kad Europa išliktų mokslinių tyrimų ir švietimo centras, o šviesiausiems pasaulio protams būtų suteikta geriausia infrastruktūra.“

GÉANT yra 50 000 km ilgio duomenų magistralė, jungianti visos Europos mokslinių tyrimų ir švietimo tinklus. Mokslinių tyrimų centrus sujungus skirtosiomis tiesioginio sparčiojo interneto ryšio jungtimis, 40 milijonų naudotojų 40-yje šalių gali realiuoju laiku bendrai vykdyti mokslinių tyrimų projektus. Įgyvendinant projektą GÉANT ieškoma technologinių tinklo kontrolės, valdymo ir paslaugų teikimo sprendimų. Šiuo projektu sudaromos sąlygos visiems naudotojams – institucijoms, projektų vykdytojams ar mokslo darbuotojams – saugiai ir netrikdomai naudotis tinklo ištekliais.

Susisiekiant su lygiaverčiais pasaulio tinklais, tinklu GÉANT visame pasaulyje perduodami gyvybiškai svarbūs klimato stebėjimo duomenys, reikalingi siekiant iš anksto perspėti apie meteorologinius reiškinius ir taip galbūt išgelbėti žmonių gyvybę. Pasinaudojant specialiomis sparčiojo ryšio jungtimis, tinklu GÉANT sujungiami atokiose vietose įrengti radijo teleskopai ir mokslo darbuotojams realiuoju laiku perduodami saulės sistemos vaizdai. Naudojantis tinklu GÉANT užtikrinama tinklo ryšio infrastruktūra ir sudaromos sąlygos bendradarbiauti gydytojams ir medicinos mokslo darbuotojams – taip sukuriami nauji vaistai ir atrandama naujų gydymo metodų. Tinklas GÉANT gali suburti mokslo darbuotojus – taip Europos Sąjungoje skatinamas regioninis bendradarbiavimas ir apskritai gerinama Europos mokslinių tyrimų kokybė.

Be to, tinklas GÉANT sujungtas su kitais 9 regioniniais mokslinių tyrimų ir švietimo tinklais, todėl juo naudotis gali maždaug 85 mln. naudotojų visame pasaulyje.

Suteikus Europos Komisijos ir Europos nacionalinių mokslinių tyrimų ir švietimo tinklų finansavimą, tinklas mažiau nei per metus sukurtas 2000 m. Šiuo metu tinklui GÉANT naudojama 50 000 km tinklų infrastruktūros, įskaitant 12 000 km šviesolaidžio visoje Europoje. Per pastaruosius 10 metų GÉANT interneto sparta nuo 155 megabitų per sekundę (Mbps) išaugo iki 10 gigabitų per sekundę (Gbps). Dar didesnės 40 Gbps spartos ryšys sėkmingai išbandytas iki 750 km atstumu; jau planuojamas 100 Gbps spartos ryšys.

Pagrindiniai faktai

Dabar tinklu GÉANT palaikomas didelės spartos ryšys su Azijos, Viduržemio jūros regiono, Pietų Afrikos, Lotynų Amerikos (IP/08/354) ir Juodosios jūros regiono šalimis (IP/09/407). Be to, per jį suteikta galimybė prie pasaulinės mokslinių tyrimų bendruomenės prisijungti Pakistanui (IP/08/1590), o Europos branduolių sintezės mokslinių tyrimų bendruomenei – naudotis jo superkompiuterių centrais (IP/09/117).

Tinklą GÉANT administruoja ir jo veikimą užtikrina Kembridže įsteigta ne pelno įmonė DANTE (angl. Delivery of Advanced Network Technology to Europe). Šį tinklą Transeuropinių mokslinių tyrimų ir švietimo tinklų asociacija (angl. Trans-European Research and Education Networking Association, TERENA), įgaliota nacionalinių mokslinių tyrimų ir švietimo tinklų, kuriuose atstovaujama 27 ES valstybėms narėms, Kroatijai, Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, Islandijai, Izraeliui, Juodkalnijai, Norvegijai, Serbijai, Šveicarijai ir Turkijai. Be to, bendroje veikloje dalyvauja ir asocijuotieji Baltarusijos, Moldovos, Rusijos ir Ukrainos nacionaliniai mokslinių tyrimų ir švietimo tinklai.

Europos Komisija tinklą GÉANT remia pagal bendrąsias mokslinių tyrimų programas. Jam finansuoti 2009–2013 m. skirta 93 mln. eurų.

Išsamesnė informacija

GÉANT interneto svetainė www.geant.net


Side Bar