Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1448

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου, 2010

Ψηφιακό θεματολόγιο: το δίκτυο έρευνας υψηλής ταχύτητας GÉANT, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπληρώνει δεκαετία επιτυχούς λειτουργίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εορτάζει τη δέκατη επέτειο του GÉANT, του δικτύου έρευνας υψηλής ταχύτητας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Το GÉANT έδωσε τη δυνατότητα σε επιστήμονες, τόσο από την Ευρώπη όσο και από τον υπόλοιπο κόσμο, να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο με αντικείμενο πρωτοποριακές ερευνητικές εργασίες. Προσφέρει σε 40 εκατ. ερευνητές εγκατεστημένους σε 40 ευρωπαϊκές χώρες πρόσβαση στην ισχύ επεξεργασίας που είναι απαραίτητη για την κοινοχρησία των τεράστιων όγκων δεδομένων τα οποία χρειάζονται, π.χ., για τη μελέτη των μικρότερων γνωστών σωματιδίων με τον Μεγάλο Επιταχυντή Συγκρουόμενων Αδρονίων που βρίσκεται στην Ελβετία ή για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η ανακάλυψη θεραπείας για την επιληψία ή η συγκρότηση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για τυφώνες. Με ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες, υπηρεσίες και δυναμικότητα, το GÉANT παραμένει το πλέον προηγμένο δίκτυο έρευνας στον κόσμο. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200), έχει δεσμευθεί να στηρίξει και να αναπτύξει υποδομές βασιζόμενες στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως είναι το GÉANT, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν τεράστιες ποσότητες ψηφιακών πληροφοριών προς όφελος τόσο των οικονομιών μας, όσο και του κοινωνικού συνόλου.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Neelie Kroes, αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε τα εξής: «Η Επιτροπή έχει αναλάβει δέσμευση να προωθήσει την ερευνητική συνεργασία σε παγκόσμια κλίμακα ώστε να αντιμετωπιστούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες σημερινές προκλήσεις σε ποικίλα πεδία, όπως η ιατρική ή η κλιματική αλλαγή. Η ισχύς και το αντικείμενο του GÉANT εγγυώνται ότι η Ευρώπη θα παραμείνει κεντρικός κόμβος για έρευνα και εκπαίδευση, προσφέροντας τη βέλτιστη υποδομή στους πιο προικισμένους ερευνητές στον κόσμο.»

Το GÉANT είναι μια πανευρωπαϊκή αρτηρία δεδομένων, μήκους 50.000 χλμ., με την οποία συνδέονται εθνικά δίκτυα έρευνας και εκπαίδευσης (ΕΔΕΕ) ανά την Ευρώπη. Χάρη στους αποκλειστικούς διαδικτυακούς συνδέσμους υψηλής ταχύτητας από σημείο σε σημείο μεταξύ ερευνητικών κέντρων, 40 εκατ. χρήστες σε 40 χώρες μπορούν να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο με αντικείμενο ερευνητικά έργα. Το πρόγραμμα GÉANT επιζητεί τεχνολογικές λύσεις για δικτυακό έλεγχο, διαχείριση και παροχή υπηρεσιών. Καθιστά δυνατή την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση σε δικτυακούς πόρους για τους χρήστες, είτε αυτοί είναι ιδρύματα, προγράμματα ή ερευνητές.

Συνεργαζόμενο με ισοδύναμα δίκτυα παγκοσμίως, το GÉANT διαβιβάζει ζωτικής σημασίας στοιχεία από παρατηρήσεις του κλίματος ανά τον πλανήτη, υποστηρίζοντας έγκαιρες προειδοποιήσεις για καιρικά φαινόμενα, οι οποίες μπορούν να σώσουν ζωές. Μέσω των αποκλειστικών συνδέσμων υψηλής ταχύτητας, το GÉANT συνδέει απομακρυσμένα ραδιοτηλεσκόπια, παρέχοντας στους ερευνητές εικόνες του ηλιακού συστήματος κατανεμημένες σε πραγματικό χρόνο. Εξασφαλίζοντας τη δικτυακή υποδομή επικοινωνιών, το GÉANT καθιστά δυνατή τη συνεργασία μεταξύ γιατρών και ερευνητών ιατρικής, στην οποία στηρίζονται οι ανακαλύψεις φαρμάκων και τα επιτεύγματα στην ιατρικής αγωγή. Το GÉANT μπορεί να φέρει σε επαφή ερευνητές, αποτελώντας κινητήρια δύναμη περιφερειακής συνεργασίας ανά την ΕΕ και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή έρευνα στο σύνολό της.

Το GÉANT είναι επίσης συνδεδεμένο με 9 άλλα περιφερειακά δίκτυα έρευνας και εκπαίδευσης, φθάνοντας έτσι σε περίπου 85 εκατ. χρήστες παγκοσμίως.

Χάρη στη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ΕΔΕΕ της Ευρώπης, το δίκτυο GÉANT κατασκευάστηκε σε λιγότερο από ένα έτος, το 2000. Σήμερα χρησιμοποιεί 50.000 χλμ. δικτυακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων 12.000 χλμ. οπτικών ινών ανά την Ευρώπη. Την τελευταία δεκαετία, η διαδικτυακή ταχύτητα του GÉANT αυξήθηκε από 155 megabits ανά δευτερόλεπτο (Mbps) σε 10 Gigabits ανά δευτερόλεπτο (Gbps). Χρησιμοποιήθηκαν δοκιμαστικά με επιτυχία ακόμη και ταχύτητες πάνω από 40 Gbps, σε αποστάσεις μέχρι και 750 χλμ., ενώ σχεδιάζονται συνδέσεις των 100 Gbps.

Ιστορικό

Το GÉANT διατηρεί πλέον συνδέσμους υψηλής ταχύτητας προς την Ασία, τη Μεσόγειο, τη Νότια Αφρική, τη Λατινική Αμερική (IP/08/354) και τον Εύξεινο Πόντο (IP/09/407). Συνδέει επίσης το Πακιστάν με την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα (IP/08/1590) και την ερευνητική κοινότητα της Ευρώπης που ασχολείται με τη σύντηξη με τα κέντρα υπερυπολογιστών που διαθέτει (IP/09/117).

Η διαχείριση και λειτουργία του GÉANT έχει ανατεθεί στη μη κερδοσκοπική εταιρία DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe/Παροχή προηγμένης δικτυακής τεχνολογίας στην Ευρώπη), που εδρεύει στο Cambridge, με στήριξη από τη διευρωπαϊκή ένωση δικτύωσης στην έρευνα και εκπαίδευση TERENA για λογαριασμό των ΕΔΕΕ που αντιπροσωπεύουν τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Κροατία, την ΠΓΔΜ, την Ισλανδία, το Ισραήλ, το Μαυροβούνιο, τη Νορβηγία, τη Σερβία, την Ελβετία και την Τουρκία. Συνεργάζονται ΕΔΕΕ από τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία, τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει το GÉANT μέσω των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας, με χρηματοδότηση ύψους 93 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2009-2013.

Περισσότερες πληροφορίες

Δικτυακός τόπος του GÉANT: www.geant.net


Side Bar