Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1448

Bruxelles, den 29. oktober 2010

Den digitale dagsorden: 10 vellykkede år med GÉANT, det EU-finansierede højhastighedsforskningsnetværk

Europa-Kommissionen markerer tiårsdagen for GÉANT, det EU-finansierede højhastighedsforskningsnetværk. GÉANT har gjort det muligt for videnskabsfolk på såvel europæisk som globalt plan at samarbejde i realtid om banebrydende forskning. Det giver 40 millioner forskere i 40 europæiske lande adgang til den processorkapacitet, som er af afgørende betydning, når man skal dele de enorme datamængder, der er nødvendige for at undersøge for eksempel de mindste kendte partikler med Large Hadron Collider i Schweiz eller tackle globale udfordringer såsom at finde en kur for epilepsi eller etablere et varslingssystem for tyfoner. Med den hurtige udvikling i teknologien, tjenesteydelserne og kapaciteten er GÉANT fortsat det mest avancerede forskningsnetværk i verden. Som led i den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200) er Kommissionen forpligtet til at støtte og udvikle informations- og kommunikationsteknologibaserede infrastrukturer såsom GÉANT, således at omfattende mængder digitale informationer kan udnyttes til fordel for både vores økonomier og samfundet som helhed.

Neelie Kroes, næstformand for Kommissionen med ansvar for den digitale dagsorden, udtalte i forbindelse hermed følgende: "Kommissionen er forpligtet til at fremme et verdensomspændende forskningssamarbejde med det formål at tackle nogle af de største udfordringer, vi står over for i dag, på så forskellige områder som lægevidenskab og klimaforandringer. Den kraft og energi, der ligger bag GÉANT, garanterer, at Europa fortsat er et centrum for forskning og uddannelse og kan tilbyde den bedste infrastruktur til verdens bedste hjerner."

GÉANT er en 50 000 km lang paneuropæisk datahovedvej, der forbinder nationale forsknings- og uddannelsesnetværk (NREN) på tværs af Europa. Takket være særlige punkt-til-punkt højhastighedsinternetforbindelser mellem forskningscentre kan 40 millioner brugere i 40 lande samarbejde i realtid om forskningsprojekter. Med GÉANT-projektet tilstræbes det at finde teknologiske løsninger i forbindelse med netværkskontrol, styring og tjenesteydelser. Det giver brugerne sikker og problemfri adgang til netværksressourcer, uanset om det drejer sig om institutioner, projekter eller forskere.

Eftersom GÉANT har et verdensomspændende samarbejde med tilsvarende netværk, kan det overføre livsvigtige data om klimaobservationer i hele verden og dermed underbygge vejrvarslinger, som kan redde liv. Gennem særlige højhastighedsforbindelser forbinder GÉANT fjerntliggende radioteleskoper og giver forskerne realtidsdistribuerede billeder af solsystemet. Ved hjælp af netværkets kommunikationsstruktur giver GÉANT mulighed for et samarbejde mellem læger og lægevidenskabelige forskere, som kan bidrage til at opdage nye lægemidler og sikre gennembrud inden for den medicinske behandling. GÉANT kan føre forskerne sammen, hvilket sætter gang i det regionale samarbejde i hele EU og styrker den europæiske forskning som helhed.

GÉANT er også forbundet med 9 andre regionale forsknings- og uddannelsesnetværk og når ud til ca. 85 millioner brugere på verdensplan.

Takket være finansiering fra Europa-Kommissionen og Europas NREN'er blev netværket opbygget på mindre end et år (i år 2000). GÉANT-netværket anvender i dag 50 000 km netværksinfrastruktur, herunder 12 000 km optisk fiber i Europa. GÉANT har øget sin internethastighed fra 155 megabit pr. sekund (Mbps) til 10 gigabit per sekund (Gbps) i de sidste ti år. Endnu hurtigere kapaciteter på 40 Gbps er med held blevet afprøvet over afstande på op til 750 km, og der planlægges i øjeblikket forbindelser på 100 Gbps.

Baggrund

GÉANT har i dag højhastighedsforbindelser til Asien, Middelhavsområdet, Sydafrika, Latinamerika (IP/08/354) og Sortehavsregionen (IP/09/407). Det forbinder også Pakistan til det internationale forskningsmiljø (IP/08/1590) og Europas fusionsforskningsmiljø med dets supercomputercentre (IP/09/117).

GÉANT administreres og drives af den almennyttige virksomhed DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe), som er baseret i Cambridge, og støttes af Trans-European Research and Education Networking Association (TERENA) på vegne af nationale forsknings- og uddannelsesnetværk (NREN'er), der repræsenterer de 27 EU-lande, Kroatien, FYROM, Island, Israel, Montenegro, Norge, Serbien, Schweiz og Tyrkiet. Der er associerede NREN'er fra Belarus, Moldova, Rusland og Ukraine.

Europa-Kommissionen støtter GÉANT gennem sine forskningsrammeprogrammer, hvor finansieringen beløber sig til 93 millioner EUR i perioden 2009-2013.

Yderligere oplysninger

GÉANT's websted: www.geant.net


Side Bar