Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1448

V Bruselu dne 29. října 2010

Digitální agenda: 10 úspěšných let vysokorychlostní sítě pro výzkum GÉANT financované Evropskou unií

Evropská komise slaví desáté výročí projektu GÉANT, vysokorychlostní sítě pro výzkum financované Evropskou unií. GÉANT umožňuje vědcům z Evropy a z celého světa spolupracovat v reálném čase na průlomovém výzkumu. Dává 40 milionům výzkumných pracovníků ve 40 evropských zemích přístup ke kapacitě zpracování, která je nezbytná ke sdílení ohromných objemů dat potřebných například ke studiu nejmenších známých částic v urychlovači Large Hadron Collider ve Švýcarsku nebo k řešení globálních problémů, jako je hledání léku proti epilepsii nebo vytváření systémů včasného varování před tajfuny. Díky rychle se vyvíjející technologii, službám a kapacitě GÉANT zůstává nejvyspělejší sítí pro výzkum na světě. Komise se v rámci Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) zavázala k podpoře a rozvoji infrastruktur na bázi informačních a komunikačních technologií (IKT), jako je GÉANT, s cílem využít ohromné množství digitálních informací tak, aby prospívaly jak našim ekonomikám, tak celé společnosti.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová, odpovědná za digitální agendu, k tomu uvedla: „Komise je odhodlána podporovat celosvětovou výzkumnou spolupráci, která má řešit některé z největších současných problémů v oblastech tak různorodých, jako je medicína nebo změna klimatu. Výkonnost a rozsah sítě GÉANT zajišťují, že Evropa zůstává hlavním centrem výzkumu a vzdělávání, neboť nabízí nejlepší infrastrukturu nejbystřejším mozkům světa.“

GÉANT je 50 000 km dlouhá celoevropská datová dálnice, propojující národní sítě pro výzkum a vzdělávání (NREN) po celé Evropě. Díky vyhrazenému vysokorychlostnímu internetovému propojení typu bod-bod mezi výzkumnými středisky může na výzkumných projektech spolupracovat v reálném čase 40 milionů uživatelů ve 40 zemích. V rámci projektu GÉANT se hledají technologická řešení pro řízení, správu a služby sítě. Uživatelům, jimiž mohou být instituce, účastníci projektů nebo výzkumní pracovníci, umožňuje bezpečný a bezproblémový přístup k síťovým zdrojům.

GÉANT spolupracuje s podobnými sítěmi po celém světě a předává důležité údaje z celosvětového pozorování klimatu, čímž napomáhá včasnému meteorologickému varování, které může zachránit lidské životy. Díky vyhrazeným vysokorychlostním spojům GÉANT propojuje vzdálené rádiové teleskopy, a výzkumným pracovníkům tak v reálném čase zprostředkovává obrazové záznamy solárního systému. Zajištěním síťové komunikační infrastruktury GÉANT umožňuje spolupráci mezi lékaři a pracovníky v lékařském výzkumu, která vede k objevům nových léků a zásadním průlomům v lékařské léčbě. GÉANT spojuje výzkumné pracovníky, čímž podporuje regionální spolupráci v celé EU a posiluje evropský výzkum jako celek.

Síť GÉANT je rovněž propojena až s dalšími 9 regionálními sítěmi pro výzkum a vzdělávání, takže se počet jejích uživatelů na celém světě pohybuje kolem 85 milionů.

Díky finanční podpoře Evropské komise a evropských sítí NREN byla síť vybudována za méně než jeden rok, a to v roce 2000. Dnes síť GÉANT v Evropě využívá asi 50 000 km síťové infrastruktury, včetně 12 000 km optických vláken. Za posledních deset let se v síti GÉANT zvýšila rychlost internetového připojení ze 155 megabitů za vteřinu (Mbps) na 10 gigabitů za vteřinu (Gbps). V rámci pilotních fází byly úspěšně odzkoušeny i rychlosti větší, a sice 40 Gbps na vzdálenost až do 750 km, a ve fázi plánování je nyní připojení o rychlosti 100 Gbps.

Souvislosti

Síť GÉANT je nyní vysokorychlostně propojena s Asií, Středomořím, jižní Afrikou, Latinskou Amerikou (IP/08/354) a oblastí Černého moře (IP/09/407). Spojuje rovněž Pákistán s celosvětovým výzkumným společenstvím (IP/08/1590) a spojuje také evropskou výzkumnou obec v oblasti jaderné syntézy s jejími superpočítačovými centry (IP/09/117).

Síť GÉANT spravuje a provozuje nezisková společnost DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe) se sídlem v Cambridge a podporuje ji Transevropská asociace výzkumných a vzdělávacích sítí (TERENA) jménem národních sítí pro výzkum a vzdělávání se zastoupením v 27 členských státech EU, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Chorvatsku, Černé Hoře, na Islandu, v Izraeli, Norsku, Srbsku, Švýcarsku a Turecku. Přidružené sítě NREN se nacházejí v Bělorusku, Moldavsku, Rusku a na Ukrajině.

Evropská komise podporuje GÉANT prostřednictvím svých rámcových programů pro výzkum finančními prostředky ve výši 93 milionů EUR na období 2009–2013.

Další informace:

Internetová stránka sítě GÉANT: www.geant.net


Side Bar