Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1448

Брюксел, 29 октомври 2010 г.

Програма в областта на цифровите технологии: 10 успешни години за финансираната от ЕС високоскоростна научноизследователска мрежа GÉANT

Европейската комисия отбелязва десетата годишнина на GÉANT — финансираната от ЕС високоскоростна научноизследователска мрежа. В европейски и световен мащаб GÉANT създаде условия за сътрудничество в реално време между учени по новаторски научни изследвания. Чрез нея 40 милиона учени от 40 европейски държави получават достъп до изчислителни мощности, позволяващи обмена на внушително количество данни, необходим например за изследването на най-малките познати частици чрез Големия адронен ускорител в Швейцария или за преодоляването на глобални предизвикателства, включително лечение на епилепсията или създаване на системи за ранно предупреждение за тайфуни. Със своите бързоразвиващи се технологии, услуги и капацитет GÉANT продължава да бъде най-напредничавата научноизследователска мрежа в света. GÉANT е част от ангажимента, поет в рамките на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200) от Комисията, за поддържане и разработване на инфраструктури, базирани на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), с помощта на които огромен обем цифрови данни ще може да бъде целесъобразно използван от нашите икономики и от обществото като цяло.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по цифровите технологии Нели Крус заяви: „Комисията е поела ангажимент да насърчава световното научноизследователско сътрудничество за преодоляване на някои от големите предизвикателства, които понастоящем срещаме в най-различни области като медицината или изменението на климата. Капацитетът и обхватът на GÉANT гарантират, че Европа ще запази централната си роля в областта на образованието и научната дейност, предлагайки най-добрата инфраструктура на най-добрите умове по света.“

С общата си дължина от 50 000 км GÉANT представлява паневропейска цифрова магистрала, която свързва националните изследователски и образователни мрежи в цяла Европа. Целевите високоскоростни интернет връзки (от точка до точка) между научноизследователските центрове правят възможно сътрудничеството в реално време между 40 милиона потребители от 40 държави по научноизследователски проекти. С проекта GÉANT се осигуряват технологични решения в областта на мрежовия контрол, управлението и предоставянето на услуги. Той предоставя сигурен и непрекъснат достъп до мрежовите ресурси за потребителите, били те институции, проекти или учени.

В рамките на глобалното сътрудничество с аналогични мрежи GÉANT обменя жизненоважна информация относно климата, която може да се използва от метеорологичните системи за ранно предупреждение за спасяване на човешки животи. GÉANT свързва със специални високоскоростни линии радиотелескопи по целия свят, за да могат учените да получават изображения на слънчевата система в реално време. Осигурявайки инфраструктурата за мрежова комуникация, GÉANT създава условия за сътрудничество между доктори и учени в областта на медицината, което е в основата на създаването на нови лекарства и на постиженията в областта на медицинското лечение. GÉANT може да обединява учените, като засилва регионалното сътрудничество в ЕС и укрепва европейската научноизследователска дейност като цяло.

Тя е свързана и с още 9 регионални изследователски и образователни мрежи, с което броят на нейните потребители по целия свят достига около 85 млн.

GÉANT бе изградена за по-малко от година (през 2000 г.) със средства на Европейската комисия и европейските национални изследователски и образователни мрежи. Към днешна дата мрежата включва инфраструктура с обща дължина на линиите 50 000 км, включително 12 000 км оптични кабели в цяла Европа. През изминалото десетилетие GÉANT увеличи своята скорост на предаване на данни по интернет от 155 мегабита в секунда (Mbps) до 10 гигабита в секунда (Gbps). За разстояния до 750 км експериментално е постигната дори още по-висока скорост от 40 Gbps, а в момента се планират връзки със скорост от 100 Gbps.

История на досието

Към днешна дата GÉANT разполага с високоскоростни връзки с Азия, Средиземноморието, Южна Африка, Латинска Америка (IP/08/354) и Черноморския регион (IP/09/407). Тя свързва също и Пакистан с глобалната изследователска общност (IP/08/1590), както и европейската общност за изследвания в областта на ядрения синтез с нейните суперкомпютърни центрове (IP/09/117).

GÉANT се управлява и администрира от DANTE („Delivery of Advanced Network Technology to Europe“) — дружество с нестопанска цел със седалище в Кеймбридж, и се подпомага от трансевропейската асоциация за изследователски и образователни мрежи (TERENA), в която са представени националните изследователски и образователни мрежи на 27-те държави-членки на ЕС, Хърватия, бившата югославска република Македония, Исландия, Израел, Черна гора, Норвегия, Сърбия, Швейцария и Турция. Националните изследователски и образователни мрежи на Беларус, Молдова, Русия и Украйна са асоциирани членове.

Европейската комисия подкрепя GÉANT чрез своята рамкова програма за научни изследвания, като за периода 2009—2013 г. финансирането възлиза на 93 млн. евро.

Допълнителна информация

Уебсайт на GÉANT: www.geant.net


Side Bar