Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1439

V Bruselu dne 28. října 2010

Finanční služby: Komise žádá od České republiky důkaz, že vyhověla rozhodnutí Soudního dvora o penzijních fondech

Evropská komise dnes zajistila dodržování společných předpisů EU o penzijních fondech tím, že požádala Českou republiku, aby ji informovala o opatřeních přijatých s cílem vyhovět rozsudku Soudního dvora EU z ledna 2010 (věc C-343/08). Soudní dvůr rozhodl, že Česká republika nesplnila své povinnosti podle směrnice o penzijních fondech, protože směrnici plně neprovedla do vnitrostátního práva před stanovenou lhůtou. Česká republika má nyní dva měsíce na to, aby na výzvu Komise odpověděla. Pokud právní předpisy dodrženy nebudou, může Komise věc předat Soudnímu dvoru podruhé a požádat jej, aby České republice uložil paušální částku nebo pokutu.

Co uvedené předpisy o penzijních fondech stanoví?

Směrnice o penzijních fondech (2003/41/ES) umožňuje fondům spravovat systémy zaměstnaneckého penzijního pojištění pro společnosti, které jsou usazeny i v jiném členském státě, a společnostem s celoevropskou působností dovolují využívat pro všechny své pobočky v Evropě jediný penzijní fond. Před vstupem směrnice v platnost poskytovatelé zaměstnaneckého penzijního pojištění většinou působili pouze v tom členském státě, v němž byli usazeni. To například znamenalo, že firma, která podnikala v deseti členských státech, musela o služby požádat deset různých pojišťoven. Směrnice o penzijních fondech vytvořila úspory z rozsahu a zavedla vysokou míru ochrany a úspory nákladů pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Jakým způsobem Česká republika tyto předpisy nedodržuje a proč má tato skutečnost negativní dopad na občany a obchod?

Rozsudek Soudního dvora potvrdil, že Česká republika nesplnila své povinnosti podle směrnice o penzijních fondech ze dne 13. května 2003, protože směrnici plně neprovedla do vnitrostátního práva před lhůtou stanovenou na 23. září 2005. V důsledku toho se společné předpisy o penzijních fondech nedodržují ve stejné míře v celé EU, což znamená, že účastníci a příjemci zaměstnaneckého penzijního pojištění v České republice nemusí vždy požívat stejné ochrany, právní jistoty a záruk jako jinde v EU.

Podle článku 260 Smlouvy o fungování Evropské unie jsou členské státy povinny přijmout opatření, která vyplývají z rozsudku Soudního dvora.

Další informace

Zaměstnanecké penzijní pojištění:

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm

Nejnovější informace o řízeních o nesplnění povinnosti, která se týkají všech členských států:

http://ec.europa.eu/community_law/index_cs.htm

Další informace o řízeních EU o nesplnění povinnosti jsou k dispozici v MEMO/10/530.


Side Bar