Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1438

V Bruselu dne 28. října 2010

Veřejné zakázky: Komise předává Českou republiku Soudnímu dvoru za nedodržení předpisů EU v případě nákupu vojenských dopravních letadel

Evropská komise dnes v zájmu zajištění spravedlivého přístupu k veřejným zakázkám předala Českou republiku Soudnímu dvoru EU za nedodržení povinnosti, již ukládají právní předpisy EU a jež stanoví, že veřejné zakázky na dodávky se udělují na základě veřejných nabídkových řízení. Evropská komise je znepokojena tím, že Česká republika porušila předpisy EU o zadávání veřejných zakázek, když veřejnou zakázku na čtyři vojenská dopravní letadla neotevřela konkurenci v rámci celé EU. Předpisy EU o zadávání veřejných zakázek mají v Evropě zaručovat spravedlivou hospodářskou soutěž v oblasti veřejných zakázek, a tím vytvářet příležitosti pro evropské společnosti a zároveň zajišťovat co nejúčinnější využívání veřejných prostředků. Pokud se tyto předpisy nedodržují, hrozí nebezpečí uzavření trhu a plýtvání veřejnými prostředky. V květnu 2009 Komise zaslala České republice odůvodněné stanovisko (druhá fáze řízení o nesplnění povinnosti), v němž ji vyzvala k dodržování právních předpisů EU (IP/10/501). Protože Komise neobdržela uspokojivou odpověď, rozhodla se předat věc Soudnímu dvoru.

Co je cílem předpisů EU o zadávání veřejných zakázek?

Při zadávání veřejných zakázek se ukazuje, jak veřejné orgány hospodaří s veřejnými prostředky. Patří sem nákupy veškerého zboží a služeb od kávy po počítačové systémy, čistírny odpadních vod, stavbu lodí nebo poradenské služby. Celková výše veřejných zakázek v EU se odhaduje přibližně na 17 % HDP Unie. Otevřená a transparentní nabídková řízení vyžadovaná podle předpisů EU o zadávání veřejných zakázek zajišťují větší hospodářskou soutěž, vyšší záruky proti korupci, lepší služby a účinnější využívání prostředků v zájmu daňových poplatníků.

Jakým způsobem Česká republika tyto předpisy nedodržuje a proč má tato skutečnost negativní dopad na občany a obchod?

Podle evropské směrnice 2004/18/ES o veřejných zakázkách musí být veřejné zakázky, které převyšují určitou hodnotu, zadávány na základě nabídkového řízení probíhajícího v rámci celé EU. Směrnice však povoluje výjimku z této povinnosti v případech, kdy by veřejné nabídkové řízení ohrozilo základní bezpečnostní zájmy příslušného členského státu.

V dubnu 2008 zadalo české ministerstvo obrany veřejnou zakázku na dodávku čtyř vojenských taktických dopravních letadel CASA-295M v hodnotě 132 milionů EUR, aniž by uspořádalo nabídkové řízení. České orgány se domnívaly, že veřejné nabídkové řízení nutné není, protože letadla měla být využívána zejména pro vojenské mise České republiky, tj. za účelem ochrany základních bezpečnostních zájmů státu.

Členský stát se však nemůže od standardních předpisů o zadávání veřejných zakázek automaticky odchýlit jen proto, že nakupuje vojenské zařízení. Musel by prokázat, že jeho základní bezpečnostní zájmy ohrožuje samo nabídkové řízení. Podle názoru Komise Česká republika dosud neprokázala, proč by nabídkové řízení na nákup neozbrojených dopravních letadel mělo představovat riziko pro jeho základní bezpečnostní zájmy. Komise je toho názoru, že jelikož Česká republika udělila zakázku bez řádného nabídkového řízení, bránila hospodářské soutěži na evropském trhu a pravděpodobně plýtvala penězi daňových poplatníků.

Další informace

Zadávání veřejných zakázek:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

Nejnovější informace o řízeních o nesplnění povinnosti, která se týkají všech členských států:

http://ec.europa.eu/community_law/index_cs.htm

Další informace o řízeních EU o nesplnění povinnosti jsou k dispozici v MEMO/10/530.


Side Bar