Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10/1435

Brussel, 28 oktober 2010

EU en sociale partners willen economische groei en werkgelegenheid stimuleren door nauwere samenwerking en beter bestuur

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, en Yves Leterme, premier van België, dat het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waarneemt, hebben de afgevaardigden van de Europese werkgevers en werknemers ontmoet op de tripartiete sociale top. Tijdens de top stonden de agenda voor economische hervormingen en het economisch bestuur centraal. De deelnemers discussieerden over hoe de Europa 2020-strategie kan leiden tot intelligente, duurzame en inclusieve groei en tewerkstelling. De strategie moet ook garanties bieden voor sociale samenhang en gelijkheid en voor de handhaving van het Europees sociaal model. Ook aanwezig waren de premiers van de landen die binnenkort het voorzitterschap waarnemen, Orbán en Tusk, Belgisch minister voor Werkgelegenheid Milquet en László Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

Voorzitter Barroso: "Europa heeft opnieuw vertrouwen dat het de economie op een intelligente, duurzame en inclusieve manier kan herstellen. We hebben belangrijke stappen gezet om het financiële toezicht en de financiële reglementering te hervormen. We voeren een nieuw economisch bestuur in en we hebben een gemeenschappelijke economische strategie aangenomen die opnieuw voor de interne markt kiest als belangrijkste motor voor groei en banen. We hebben lessen getrokken uit de crisis, in nauwe samenwerking met de instellingen en de Europese sociale partners. De Commissie blijft zich inzetten om ook in de toekomst door middel van sociale dialoog goede oplossingen te vinden voor het Europese samenlevingsmodel."

In een toespraak voor de Europese sociale partners benadrukte László Andor, commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, dat "de toestand ernstig is, in het bijzonder voor jonge mensen en zij die op zoek zijn naar een baan. We moeten collectief optreden om hen opnieuw aan het werk te helpen. We kunnen vooruitgang boeken als we de politieke uitspraken van vandaag waarmaken en als we onze inspanningen een sterkere sociale dimensie geven."

De Europa 2020-strategie van de Commissie, de hervorming van het economisch bestuur en de ideeën om de interne markt vlot te trekken als motor voor groei en banen, konden over het algemeen rekenen op de steun van de Europese sociale partners (ETUC, BUSINESSEUROPE, CEEP en UEAPME). De partners gaven aan dat ze bij de uitvoering betrokken wilden blijven. Iedereen was het erover eens dat ze moeten samenwerken om de Europa 2020-strategie uit te voeren, met meer betrokkenheid van de sociale partners en een sterke sociale dimensie voor het toekomstige EU-beleid.

Achtergrond

De tripartiete sociale top komt tweemaal per jaar bijeen, voorafgaand aan de Europese Raden in de lente en de herfst. Het is een belangrijke gelegenheid om standpunten uit te wisselen, zowel voor de sociale partners en de Commissie als voor de regeringsleiders en ministers van Werkgelegenheid van het land dat op dat moment de Raad van de Europese Unie voorzit, en van de twee landen die daarna het voorzitterschap waarnemen.

Meer informatie

Over de Europese sociale dialoog : http://ec.europa.eu/socialdialogue


Side Bar