Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

IP/10/1432

Bryssel 28. lokakuuta 2010

Tavaroiden vapaa liikkuvuus: komissio vie Suomen oikeuteen räjähdystarvikedirektiivin täytäntöönpanon viivästymisestä

Euroopan komissio on päättänyt viedä Suomen EU:n tuomioistuimeen, koska Suomi ei ole noudattanut direktiiviä 2008/43/EY omassa lainsäädännössään. Tämä siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskeva direktiivi piti saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä viimeistään 5. huhtikuuta 2009, ja sen säännösten soveltamisen on tarkoitus alkaa 5. huhtikuuta 2012. Direktiivin avulla pyritään tunnistamaan ja jäljittämään räjähdystarvikkeet niiden tuotantopaikasta aina loppukäyttäjälle saakka.

Direktiivissä 2008/43/EY edellytetään, että jäsenvaltiot perustavat järjestelmän siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden tunnistamista ja jäljittämistä varten. Kansallisia säännöksiä on alettava soveltaa yrityksiin ja yksityishenkilöihin 5. huhtikuuta 2012 alkaen. Direktiivillä yhdenmukaistetaan räjähteiden turvallisuusvaatimukset korkealle tasolle ja luodaan hallinnollinen järjestelmä, jolla räjähteet voidaan tunnistaa ja jäljittää, kun niitä siirretään EU:n alueella. Näin kansalaisia suojellaan siltä, että rikolliset tai terroristit käyttäisivät räjähteitä laittomiin tarkoituksiin.

Direktiivin täytäntöönpanon määräajan ja sen soveltamispäivän välillä on kolmen vuoden viive, koska räjähdeteollisuus tarvitsee riittävästi aikaa suorittaakseen tarpeelliset valmistelut vaaditun tunnistus- ja merkintäjärjestelmän toteuttamiseksi. Siksi on tärkeää, että jäsenvaltiot ottavat direktiivin osaksi omaa lainsäädäntöään riittävän aikaisin ennen direktiivin voimaantulopäivää.

Suomi on ilmoittanut komissiolle, että direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä toistaiseksi vain osittain. Erityisesti täytäntöönpanoa koskeva lainsäädäntö puuttuu vielä sekä manner-Suomen että Ahvenanmaan osalta.

Lisätietoja räjähdystarvikedirektiivistä:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/specific-chemicals/explosives/index_en.htm

Lisätietoja EU:n rikkomusmenettelystä, MEMO/10/530/


Side Bar