Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 142

V Bruselu dne 8. února 2010

Bylo vybráno nové logo pro všechny biovýrobky v  EU

Evropská komise dnes vyhlásila vítěze soutěže o logo pro biovýrobky v EU. Během uplynulých dvou měsíců se online hlasování o nový symbol biovýrobků zúčastnilo okolo 130 000 občanů, kteří se rozhodovali pro jedno ze tří finálních log. Vítězný návrh vytvořil student z Německa Dusan Milenkovic, jehož logo v podobě listu s evropskými hvězdami získalo 63 % z celkového počtu hlasů. Od 1. července 2010 bude logo pro biovýrobky v EU povinné pro všechny balené biovýrobky, které byly vyrobeny v jednom z členských států EU a splňují stanovené normy. Pro dovážené výrobky bude logo nepovinné. Vedle označení EU bude povoleno používání dalších soukromých, regionálních či národních log. V příštích týdnech bude pozměněno nařízení o ekologickém zemědělství tak, aby jedna z jeho příloh obsahovala ustanovení o tomto novém logu.

„Jsem velmi ráda, že máme nové logo EU pro biologické potraviny,“ prohlásila Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova, která jako první přišla s návrhem vyhlásit soutěž o nové logo. „Tato soutěž pomohla zviditelnit produkty ekologického zemědělství a díky ní teď máme logo, které je přijatelné pro každého. Návrh loga je zdařilý a elegantní a ráda si od července letošního roku budu výrobky s tímto logem kupovat.“

Vítězné logo vzešlo z celoevropské soutěže, do níž se mohli zapojit studenti ze škol zaměřených na umění a design. Celkových zhruba 3 500 předložených návrhů hodnotila porota složená z mezinárodně uznávaných odborníků. Nejzdařilejší tři loga byla zveřejněna na internetových stránkách soutěže www.ec.europa.eu/organic-logo a o vítězném logu rozhodlo online hlasování, jež skončilo 31. ledna 2010.

Logo s motivem listu s evropskými hvězdami znázorňuje hvězdy EU seskupené ve tvaru listu na zeleném pozadí. Jde o velmi jednoduchý symbol obsahující dva jasné prvky, jimiž jsou příroda a Evropa.

Autor vítězného loga a výherci druhé a třetí ceny budou oceněni Generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise na slavnostním udílení cen, které se uskuteční v Bruselu v červenci roku 2010. Všichni tři vítězové obdrží peněžité ceny ve výši 6 000, 3 500 a 2 500 eur.

Příloha: vybrané logo

Vítězný návrh v soutěži o logo pro biopotraviny:
Side Bar