Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1427

V Bruselu dne 28. října 2010

Rovnost žen a mužů: Komise vyzývá Českou republiku, aby dodržovala pravidla EU pro rovnost žen a mužů

Evropská komise dnes zaslala České republice formální žádost o plné provedení pravidel EU proti diskriminaci na základě pohlaví v zaměstnání (směrnice 2002/73/EC). Žádost v podobě odůvodněného stanoviska v rámci řízení o nesplnění povinnosti v EU přichází poté, co Česká republika řádně neprovedla všechny aspekty směrnice do svého vnitrostátního práva. Česká republika má dva měsíce na to, aby oznámila Komisi, jak hodlá dosáhnout úplného souladu se směrnicí. Pokud tak neučiní, může Komise podat žalobu na Českou republiku k Soudnímu dvoru Evropské unie.

Směrnice 2002/73/ES, přepracovaná směrnicí 2006/54/ES, je ústředním prvkem rozsáhlejší evropské právní úpravy o rovném zacházení se ženami a muži. Jejím cílem je naplnit zásadu stejné odměny za práci pro muže a ženy. Uvádí zejména podrobné definice přímé a nepřímé diskriminace, obtěžování a sexuálního obtěžování. Vyžaduje rovněž zřízení institucí, které se budou zabývat propagací, analýzou, sledováním a podporou rovného zacházení se všemi osobami bez diskriminace na základě pohlaví, a vyzývá členské státy k podpoře dialogu s nevládními organizacemi. Lhůta pro provedení této směrnice do vnitrostátních právních předpisů uplynula dne 5. října 2005.

V březnu 2007 zahájila Komise řízení pro nesplnění povinnosti proti České republice. Česká republika následně vyřešila většinu otázek vznesených Komisí tím, že přijala nový antidiskriminační zákon, který vstoupil v platnost v září 2009. Komise se však domnívá, že Česká republika stále řádně neprovedla čl. 2 odst. 7 směrnice, týkající se práva ženy vrátit se na stejné nebo rovnocenné pracovní místo po mateřské dovolené.

České právní předpisy nejsou v souladu se směrnicí zvláště proto, že nezajišťují ženám na mateřské dovolené právo:

  • na prospěch ze zlepšení pracovních podmínek, na který by měly nárok během své nepřítomnosti, a

  • vrátit se do práce za podmínek, které pro ně nejsou méně příznivé.

Další informace

Právní úprava EU týkající se rovnosti žen a mužů

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=639&langId=en

Internetová stránka místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Další informace o řízeních o nesplnění povinnosti v EU jsou k dispozici v MEMO/10/530


Side Bar