Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1425

Bruselj, 28. oktobra 2010

Zračni promet: Komisija sprožila postopke za ugotavljanje kršitev proti Franciji, Nemčiji, Avstriji in Finski zaradi sporazumov z Rusijo o letih čez Sibirijo

Evropska komisija je danes sprožila postopke za ugotavljanje kršitev proti Franciji, Nemčiji, Avstriji in Finski zaradi dvostranskih sporazumov z Rusijo o zračnem prometu, ki med drugim vključujejo določbe o letih čez Sibirijo. Odločitev o tem je bila sprejeta na pobudo podpredsednika Evropske komisije Siima Kallasa, ki je pristojen za promet. Komisija ima pomisleke glede dveh vidikov. Prvič, ti sporazumi kljub sodbi o „odprtem zračnem prostoru“ Sodišča Evropske unije ne vsebujejo klavzule, da pogoji veljajo enako za vse letalske prevoznike EU. To lahko v praksi povzroča velike težave, saj lahko letalska družba, ki jo prevzame letalska družba iz druge države članice, izgubi vse svoje prometne pravice. Drugič, dvostranski sporazumi med navedenimi državami članicami in Rusijo o zračnem prometu vsebujejo posebne določbe o dodeljevanju prometnih pravic in načinih določanja pristojbin, ki jih določeni prevozniki EU morajo plačati prevozniku Aeroflot, da pri letih v Azijo lahko letijo čez Sibirijo. Komisijo skrbi, da so te določbe v nasprotju s protimonopolnimi pravili EU ter bi lahko povzročile izkrivljanje konkurence v škodo letalskih družb in potrošnikov EU. Komisija trenutno aktivno preverja, ali so dvostranski sporazumi triindvajsetih drugih držav članic z Rusijo o zračnem prometu v skladu z zakonodajo EU.

Evropska komisija meni, da morajo sporazumi o zračnem prometu vse letalske družbe EU obravnavati enako in spoštovati protimonopolna pravila. V nasprotnem primeru so lahko nekatere letalske družbe v EU v slabšem položaju kot njihovi neposredni konkurenti ali pa morajo plačevati neupravičene dodatne pristojbine, ki se prenesejo na potrošnike v obliki višjih cen letalskih vozovnic.

Svoboda ustanavljanja

Dvostranski sporazumi o zračnem prometu med posamezno državo članico in državo, ki ni članica EU, morajo vključevati „klavzulo EU o določitvi“, v kateri je priznano, da pogoji veljajo enako za vse letalske družbe EU in ne samo za letalske družbe te države članice. To je bistven element enotnega evropskega letalskega trga, ki je nastal na začetku 90-ih let 20. stoletja in zagotavlja, da imajo letalske družbe pravico delovati pod enakimi pogoji povsod v EU. Da morajo ti sporazumi vsebovati „klavzulo EU o določitvi“, je leta 2002 v sodbi o „odprtem zračnem prostoru“ potrdilo Sodišče. To sodišče je navedlo, da so določbe, ki koristi sporazumov o zračnem prometu omejujejo na državljane zadevnih držav članic, v nasprotju z določbami EU o pravici ustanavljanja (zdaj v členu 49 Pogodbe o delovanju EU). Večina sporazumov z državami, ki niso članice EU, je že prilagojena sodbi. Rusija je ena od redkih držav na svetu, ki ne priznavajo, da je treba vse letalske prevoznike EU obravnavati enako ter da morajo vsi dvostranski sporazumi vključevati „klavzulo EU o določitvi“ in veljati za vse. To povzroča velike težave v praksi in ogroža pravice do prog, ko na primer letalsko družbo prevzame letalski prevoznik iz druge države članice EU.

Pristojbine za lete čez Sibirijo

Poleg posebnih prometnih pravic je problematično tudi, da morajo določene letalske družbe EU pri številnih letih v Azijo plačevati pristojbine za let čez Sibirijo. Zadevni letalski prevozniki EU naj bi po ocenah samo leta 2008 za pristojbine plačali približno 420 milijonov USD, večinoma neposredno prevozniku Aeroflot. Komisija je zaskrbljena, da je to v nasprotju s protimonopolno zakonodajo EU, saj letalske družbe ne bi smele biti prisiljene sklepati trgovinskih dogovorov z neposrednim konkurentom. Skrbi jo tudi, da je to v nasprotju z mednarodnim pravom (Čikaško konvencijo). Poleg tega ti dvostranski sporazumi za letalske družbe v EU določajo različne pogoje, odvisno od države, v kateri imajo sedež, kar prav tako povzroča izkrivljanje konkurence. Na koncu se lahko zgodi, da morajo potniki za svoje lete plačati več, kot bi bilo sicer potrebno.

Naslednji koraki

Komisija je danes v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev Avstriji, Finski, Franciji in Nemčiji poslala uradne zahteve za informacije v obliki uradnih opominov v zvezi z njihovimi dvostranskimi sporazumi z Rusijo o zračnem prometu. Komisija trenutno aktivno preverja, ali so dvostranski sporazumi o zračnem prometu, ki jih je preostalih triindvajset držav članic sklenilo z Rusijo, v skladu z zakonodajo EU.

Četverica ima na voljo dva meseca, da odgovori na uradni opomin. Če Komisija ugotovi, da so dvostranski sporazumi o zračnem prometu z Rusijo dejansko v nasprotju z zakonodajo EU, lahko od Francije, Nemčije, Avstrije in Finske zahteva, da jih spremenijo.

Za več informacij o postopkih EU za ugotavljanje kršitev glej MEMO/10/530.


Side Bar