Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1425

Bruxelles, 28 octombrie 2010

Transportul aerian: Comisia lansează proceduri în constatarea încălcării dreptului UE împotriva Franței, Germaniei, Austriei și Finlandei în ceea ce privește încheierea de acorduri cu Rusia privind survolarea Siberiei

Comisia Europeană a lansat astăzi proceduri în constatarea încălcării dreptului UE împotriva Franței, Germaniei, Austriei și Finlandei în ceea ce privește încheierea de acorduri bilaterale privind serviciile aeriene cu Rusia care cuprind, printre altele, dispoziții referitoare la survolarea Siberiei. Decizia a fost luată la inițiativa Vicepreședintelui Comisiei Europene responsabil cu transporturile, Siim Kallas. Comisia este preocupată de două aspecte principale. În primul rând, acordurile în cauză nu conțin o clauză prin care să se recunoască faptul că termenii acordurilor se aplică în egală măsură tuturor transportatorilor din UE, ceea ce reprezintă o încălcare a jurisprudenței Curții de Justiție a UE privind „cerul deschis”. Acest lucru poate genera probleme grave de ordin practic - de exemplu, în cazul în care o companie aeriană este preluată de o companie aeriană dintr‑un alt stat membru, aceasta își poate pierde toate drepturile de trafic. În al doilea rând, acordurile bilaterale privind serviciile aeriene dintre cele patru state membre și Rusia conțin prevederi specifice cu privire la stabilirea drepturilor de trafic și la modalitățile de fixare a taxelor pe care transportatorii desemnați de UE trebuie să le plătească companiei Aeroflot pentru a putea survola Siberia în drum spre Asia. Comisia este preocupată de faptul aceste prevederi ar putea să contravină normelor antitrust ale UE și să conducă la denaturarea concurenței, în defavoarea atât a companiilor aeriene, cât și a consumatorilor din UE. În prezent, Comisia lucrează intens la evaluarea conformității cu dreptul UE a acordurilor bilaterale privind serviciile aeriene încheiate cu Rusia de către celelalte douăzeci și trei de state membre.

În opinia Comisiei Europene, acordurile privind transportul aerian trebuie să trateze în mod echitabil toate companiile aeriene din UE și să respecte normele antitrust. În caz contrar, este posibil ca unele companii aeriene din UE să aibă parte de un tratament mai puțin favorabil decât concurenții lor direcți sau să fie nevoite să plătească taxe suplimentare disproporționate, susceptibile să ducă la creșterea tarifelor pentru transportul aerian de pasageri.

Libertatea de stabilire

Acordurile bilaterale privind serviciile aeriene încheiate între un stat membru al UE și o țară terță trebuie să conțină o „clauză de desemnare a UE” prin care se recunoaște faptul că termenii respectivelor acorduri se aplică în egală măsură tuturor companiilor aeriene din UE, nu doar celor ale statului membru în cauză. Această obligație reprezintă un element esențial al pieței comune europene a serviciilor aeriene, creată la începutul anilor '90, care le garantează tuturor companiilor aeriene dreptul de a opera în aceleași condiții oriunde în UE. Cerința privind introducerea „clauzei de desemnare a UE” a fost confirmată în 2002 de hotărârile Curții de Justiție privind „cerul deschis”. Curtea a declarat că prevederile din acordurile privind serviciile aeriene care conferă avantaje exclusive resortisanților unui stat membru contravin normelor UE privind libertatea de stabilire (prevăzute în prezent la articolul 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene). De atunci, majoritatea acordurilor cu țări terțe au fost adaptate conform hotărârilor Curții. Rusia este una dintre puținele țări din lume care nu recunoaște faptul că toți transportatorii din UE trebuie tratați în mod echitabil și că orice acord bilateral trebuie să includă „clauza de desemnare a UE”, aplicabilă tuturor. Acest lucru generează probleme grave de ordin practic, putând compromite exercitarea drepturilor de trafic, de exemplu, în cazul companiilor aeriene preluate de un transportator din alt stat membru al UE.

Taxele de survolare a Siberiei

Pe lângă drepturile specifice de trafic, companiile aeriene desemnate din UE sunt obligate să plătească taxe pentru survolarea Siberiei pentru numeroase rute spre destinații din Asia. Se estimează că numai în anul 2008 aceste taxe s-au ridicat la aproximativ 420 de milioane USD pentru transportatorii din UE în cauză, cea mai mare parte din această sumă fiind plătită direct companiei Aeroflot. Comisia este îngrijorată că acest lucru ar putea reprezenta atât o încălcare a legislației antitrust a UE, în temeiul căreia companiile aeriene nu pot fi obligate să încheie un acord comercial cu un concurent direct, cât și a dreptului internațional (Convenția de la Chicago). De asemenea, aceste acorduri bilaterale impun condiții diferite companiilor aeriene din UE, în funcție de țara în care își au sediul, ceea ce denaturează și mai mult concurența. În final, pasagerii ar putea fi obligați să plătească mai mult pentru biletele de avion decât în mod normal.

Următoarele etape

În cadrul procedurilor în constatarea încălcării dreptului UE lansate, Comisia a trimis astăzi Austriei, Finlandei, Franței și Germaniei cereri oficiale de informații sub formă de scrisori de punere în întârziere cu privire la acordurile bilaterale în domeniul aviației încheiate de aceste state cu Rusia. În prezent, Comisia lucrează intens la evaluarea conformității cu dreptul UE a acordurilor bilaterale privind serviciile aeriene încheiate cu Rusia de celelalte douăzeci și trei de state membre.

Cele patru state membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisorile de punere în întârziere. În cazul în care Comisia ajunge la concluzia că acordurile bilaterale privind serviciile aeriene încheiate cu Rusia încalcă efectiv dreptul UE, Comisia poate decide să solicite Franței, Germaniei, Austriei și Finlandei modificarea acordurilor respective.

Pentru informații suplimentare referitoare la procedurile în constatarea încălcării dreptului UE, consultați MEMO/10/530.


Side Bar