Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1425

Brüsszel, 2010. október 28.

Légi közlekedés: jogsértési eljárás Franciaország, Németország, Ausztria és Finnország ellen a szibériai átrepüléseket érintően Oroszországgal kötött megállapodásaik kapcsán

Az Európai Bizottság a mai napon jogsértési eljárást indított Franciaország, Németország, Ausztria és Finnország ellen, az Oroszországgal kötött azon kétoldalú légiközlekedési megállapodásaikat kifogásolva, amelyek többek között a szibériai átrepülésekről is rendelkeznek. Az erről szóló határozat Siim Kallasnak, az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnökének kezdeményezésére született. A Bizottság különösen két szempontból tartja aggályosnak a szóban forgó megállapodásokat: először is – az Európai Unió Bíróságának „nyitott égbolt” ügyekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlata ellenére – nem tartalmaznak olyan záradékot, amely elismerné, hogy a megállapodások feltételei az összes uniós légi fuvarozóra egyformán érvényesek. Ennek pedig súlyos gyakorlati következményei lehetnek: ha például egy légitársaságot egy másik tagállam légitársasága felvásárol, adott útvonalakra elveszítheti összes forgalmi jogát. Másodszor a négy tagállam Oroszországgal kötött kétoldalú légi közlekedési megállapodásai konkrétan rendelkeznek a forgalmi jogok megállapításáról, valamint a díjszabás módjáról az EU-ban bejegyzett azon légi fuvarozók esetében, amelyek ázsiai járataik Szibéria fölötti átrepüléséért fizetni kötelesek az Aeroflotnak. A Bizottság megítélése szerint fennáll annak a lehetősége, hogy ezek a rendelkezések uniós trösztellenes szabályokba ütköznek, és mind az uniós légitársaságok, mind a fogyasztók kárára versenytorzulásokhoz vezetnek. A Bizottság most a többi 23 uniós tagállam Oroszországgal kötött kétoldalú légi közlekedési megállapodását is megvizsgálja, hogy felmérje, azok összhangban állnak-e az uniós jogszabályokkal.

Az Európai Bizottság álláspontja szerint a légi közlekedésről szóló megállapodásoknak az Európai Unión belül nem szabad különbséget tenniük a légitársaságok között, és tiszteletben kell tartaniuk a trösztellenes szabályokat. Ha ez nem teljesül, egyes uniós légitársaságok közvetlen versenytársaikhoz képest hátrányba kerülhetnek, illetve előfordulhat, hogy indokolatlanul többet kell fizetniük bizonyos tételekért, amit azután magasabb viteldíjak formájában átterhelnek az utasokra.

A letelepedés szabadsága

Az uniós tagállamok és nem uniós országok között létrejött összes kétoldalú légiközlekedési megállapodásba „uniós kijelölési záradékot” kell foglalni, amely kimondja, hogy a megállapodás feltételei nemcsak a megállapodást aláíró tagállam légitársaságaira, hanem az Európai Unió összes tagállamának légitársaságaira egyenlően alkalmazandók. Ez a záradék az 1990-es évek elején létrehozott egységes európai légiközlekedési piac egyik alapvető vívmánya, amely az Európai Unión belül minden légitársaság számára azonos működési feltételeket garantál. Az „uniós kijelölési záradék” követelményét az Európai Bíróság „nyitott égbolt” ügyekben 2002-ben hozott ítéletei is megerősítették. A Bíróság kimondta, hogy a letelepedés szabadságára vonatkozó uniós jogszabályokkal (azaz az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikkével) összeegyeztethetetlen minden olyan légiközlekedési megállapodás, amely csak az aláíró tagállam polgárai számára jár előnyökkel. A nem uniós országokkal kötött legtöbb megállapodást az érintett tagállamok a Bíróság ezen ítéleteinek megfelelően kiigazították. Oroszország azon kevés államok egyike, amelyek nem tartják tiszteletben az uniós légi fuvarozók megkülönböztetésmentességének követelményét, és kétoldalú megállapodásaikba nem foglalnak „uniós kijelölési záradékot”, amely mindenkire általánosan alkalmazandóvá tenné a megállapodások feltételeit. Ennek pedig súlyos gyakorlati következményei lehetnek: egy másik uniós tagállam légitársasága felett tulajdonjogot szerző légitársaság például azt kockáztatja, hogy adott útvonalakra elveszíti forgalmi jogait.

A Szibéria átrepüléséért felszámolt díjak

Bizonyos forgalmi jogok megfizetésén túl egyes kijelölt uniós légitársaságoknak Szibéria átrepüléséért is fizetniük kell számos ázsiai célállomás viszonylatában. Becslések szerint ezek az uniós légitársaságok csak 2008-ban mintegy 420 millió USD összegű díjat róttak le, javarészben közvetlenül az Aeroflotnak. A Bizottság ezt aggályosnak tartja, mert ellentétes az uniós trösztellenes jogszabályokkal, ha egy légitársaság közvetlen versenytárssal kényszerül kereskedelmi megállapodást kötni. A Bizottság emellett úgy véli, hogy ez a gyakorlat a nemzetközi jogszabályokkal (a Chicagói Egyezménnyel) sem egyeztethető össze. A kifogásolt kétoldalú megállapodások emellett székhely szerinti tagországtól függően más-más feltételeket érvényesítenek az uniós légitársaságokra, ami további versenytorzulásokat okoz. Végeredményben fennáll annak a kockázata, hogy emiatt az utasoknak a rendes árnál többet kell fizetniük jegyükért.

A következő lépések

A Bizottság ma – a jogsértési eljárás első lépéseként – felszólító levél formájában hivatalos tájékoztatást kért Ausztriától, Finnországtól, Franciaországtól és Németországtól Oroszországgal kötött kétoldalú légi közlekedési megállapodásaikkal kapcsolatban. A Bizottság a többi 23 uniós tagállam Oroszországgal kötött kétoldalú légiközlekedési megállapodását szintén átvilágítja abból a szempontból, hogy megfelelnek-e az uniós jogszabályoknak.

A négy tagállamnak két hónap áll rendelkezésére, hogy válaszoljon a felszólító levélre. Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy az Oroszországgal kötött kétoldalú légi közlekedési megállapodások ténylegesen uniós jogszabályokat sértenek, a megállapodások módosítására kérheti Franciaországot, Németországot, Ausztriát és Finnországot.

További információk az uniós jogsértési eljárásokkal kapcsolatban a MEMO/10/530 okumentumban találhatók.


Side Bar