Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1425

Bryssel 28. lokakuuta 2010

Lentoliikenne: komissio aloittaa rikkomusmenettelyt Suomea, Ranskaa, Saksaa ja Itävaltaa vastaan Siperian ylilentoja koskevista sopimuksista

Euroopan komissio aloitti tänään Suomea, Ranskaa, Saksaa ja Itävaltaa vastaan rikkomusmenettelyt niiden Venäjän kanssa tekemistä kahdenvälisistä lentoliikennesopimuksista, joissa määrätään muun muassa Siperian ylilennoista. Päätös tehtiin liikenteestä vastaavan komission varapuheenjohtaja Siim Kallasin aloitteesta. Komission kannalta asiaan liittyy kaksi keskeistä kysymystä. Ensinnäkin näissä sopimuksissa ei ole lauseketta, jonka mukaan sopimusehdot koskisivat tasavertaisesti kaikkia EU:n liikenteenharjoittajia unionin tuomioistuimen ns. Open skies ‑tuomioista huolimatta. Tästä voi aiheutua merkittäviä käytännön ongelmia. Jos jokin lentoyhtiö esimerkiksi siirtyy jonkin toisen jäsenvaltion lentoyhtiön omistukseen, se voi menettää kaikki liikenneoikeutensa reitillä. Toiseksi näiden neljän jäsenvaltion ja Venäjän kahdenvälisissä lentoliikennesopimuksissa on erityismääräyksiä liikenneoikeuksien vahvistamisesta ja siitä, millä ehdoilla määrätään maksut, joita EU:n nimettyjen liikenteenharjoittajien on maksettava Aeroflotille Siperian ylityksestä Aasian lennoilla. Komissio arvelee, että tällaiset määräykset ovat EU:n kilpailuoikeuden vastaisia ja saattavat johtaa kilpailun vääristymiseen sekä EU:n lentoyhtiöille että kuluttajille epäsuotuisalla tavalla. Komissio tarkastelee parhaillaan muiden 23 jäsenvaltion ja Venäjän välillä tehtyjä kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia selvittääkseen, ovatko ne EU:n lainsäädännön mukaisia.

Euroopan komission näkemyksen mukaan lentoliikennesopimusten on oltava kilpailusääntöjen mukaisia ja taattava tasavertainen kohtelu kaikille EU:n lentoyhtiöille. Muuten jotkin EU:n lentoyhtiöt joutuvat epäsuotuisaan asemaan sellaisiin lentoyhtiöihin nähden, joiden kanssa ne ovat suorassa kilpailussa, tai ne joutuvat maksamaan kohtuuttomia lisämaksuja, jotka mahdollisesti siirtyvät kuluttajien maksettaviksi korkeampina lentolippujen hintoina,

Sijoittautumisvapaus

Yksittäisen jäsenvaltion ja EU:n ulkopuolisen maan välillä tehtävissä kahdenvälisissä lentoliikennesopimuksissa on oltava EU:n nimeämislauseke, joka tarkoittaa sitä, että sopimusehdot koskevat yhtäläisesti kaikkia Euroopan unionin lentoyhtiöitä eikä ainoastaan kyseisen jäsenvaltion lentoyhtiöitä. Tämä on olennainen osa 1990-luvun alussa luotuja Euroopan ilmailumarkkinoita, joilla taataan lentoyhtiöille samat toimintaedellytykset kaikkialla EU:ssa. EU:n nimeämislauseketta koskeva vaatimus vahvistettiin unionin tuomioistuimen Open skies -tuomioissa vuonna 2002. Tuomioistuimen mukaan määräykset, joilla lentoliikennesopimusten edut rajataan koskemaan vain sopimuksen tehneen jäsenvaltion kansalaisia, ovat sijoittautumisvapautta koskevien EU:n sääntöjen (nykyisin EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 artikla) vastaisia.

Useimmat EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehdyt sopimukset on sittemmin mukautettu tuomioistuimen tuomioita vastaaviksi. Venäjä on yksi harvoja maita maailmassa, joka ei edelleenkään suostu kohtelemaan kaikkia EU:n liikenteenharjoittajia tasavertaisesti eikä sisällyttämään kahdenvälisiin sopimuksiin EU:n nimeämislauseketta ja soveltamaan sitä yhtäläisesti kaikkiin toimijoihin. Tästä aiheutuu käytännössä merkittäviä ongelmia, jotka vaarantavat esimerkiksi reittioikeudet siinä tapauksessa, että jonkin toisen jäsenvaltion liikenteenharjoittaja ottaa lentoyhtiön haltuunsa.

Siperian ylilentomaksut

Nimetyt EU:n lentoyhtiöt joutuvat erityisten liikenneoikeuksien lisäksi maksamaan Siperian ylilentomaksuja monilla Aasiaan suuntautuvilla reiteillä. EU:n liikenteenharjoittajien arvioidaan pelkästään vuonna 2008 maksaneen tällaisia maksuja noin 420 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria – suurimman osan tästä suoraan Aeroflotille. Komissio pitää tätä EU:n kilpailuoikeuden vastaisena, sillä lentoyhtiöitä ei saisi pakottaa tekemään kaupallisia sopimuksia niiden kanssa suorassa kilpailussa olevan lentoyhtiön kanssa. Komission mukaan tämä rikkoo myös kansainvälistä lakia (Chicagon yleissopimusta). Näihin kahdenvälisiin sopimuksiin sisältyy myös erilaisia EU:n lentoyhtiöille asetettuja ehtoja riippuen siitä, mihin maahan lentoyhtiöt ovat sijoittautuneet, mikä osaltaan vielä lisää kilpailun vääristymistä. Matkustajat voivat näin joutua maksamaan lennoistaan tarpeettoman paljon.

Jatkotoimet

Komissio on tänään lähettänyt EU:n määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn mukaisesti Suomelle, Ranskalle, Saksalle ja Itävallalle viralliset ilmoitukset, joissa pyydetään lisätietoja niiden Venäjän kanssa tekemistä kahdenvälisistä lentoliikennesopimuksista. Komissio tarkastelee parhaillaan muiden 23 jäsenvaltion ja Venäjän välillä tehtyjä kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia selvittääkseen, ovatko ne EU:n lainsäädännön mukaisia.

Virallisen ilmoituksen saaneilla neljällä jäsenvaltiolla on kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos komissio toteaa, että Venäjän kanssa tehdyt kahdenväliset sopimukset todellakin ovat EU:n lainsäädännön vastaisia, se voi vaatia Suomea, Ranskaa, Saksaa ja itävaltaa muuttamaan näitä sopimuksia.

Lisätietoja EU:n määräysten rikkomisesta johtuvasta menettelystä on asiakirjassa MEMO/10/530.


Side Bar