Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1425

V Bruselu dne 28. října 2010

Letecká doprava: Komise zahajuje řízení o nesplnění povinnosti s Francií, Německem, Rakouskem a Finskem kvůli dohodám s Ruskem o přeletech Sibiře

Evropská komise dnes zahájila řízení o nesplnění povinnosti s Francií, Německem, Rakouskem a Finskem kvůli jejich dvoustranným dohodám s Ruskem, které mimo jiné obsahují ustanovení o přeletech Sibiře. Rozhodnutí bylo přijato na podnět místopředsedy Evropské komise Siima Kallase, odpovědného za dopravu. Komise je znepokojena ze dvou důvodů. Zaprvé, uvedené dohody neobsahují doložku potvrzující, že dané podmínky se vztahují bez rozdílu na všechny dopravce EU, a to navzdory judikatuře Soudního dvora EU ve věcech „otevřeného nebe“. To může vést k řadě vážných praktických problémů – například pokud leteckou společnost převezme letecká společnost z jiného členského státu, přijde na dané trase o všechna svá provozní práva. Zadruhé, dvoustranné dohody o leteckých službách mezi zmíněnými čtyřmi členskými státy a Ruskem obsahují konkrétní ustanovení o vymezení provozních práv a o způsobu stanovení poplatků, které musí určení dopravci EU hradit Aeroflotu za přelet Sibiře při cestě do Asie. Komise se obává, že tato ustanovení by mohla být v rozporu s antimonopolními předpisy EU a mohla by vést k narušení hospodářské soutěže, na které doplatí jak letecké společnosti, tak spotřebitelé EU. Komise nyní aktivně zkoumá, zda právo EU neporušují i dvoustranné dohody o leteckých službách, jež s Ruskem uzavřelo dalších třiadvacet členských států.

Evropská komise je toho názoru, že dohody o letecké dopravě musí všem leteckým společnostem EU zaručit rovné zacházení a řídit se antimonopolními předpisy. V opačném případě mohu být některé letecké společnosti EU znevýhodňovány oproti svým přímým konkurentům nebo musí zbytečně hradit další poplatky, na které doplatí spotřebitel vyšší cenou letenek.

Svoboda usazování

Dvoustranné dohody o leteckých službách mezi některým členským státem EU a třetí zemí musí obsahovat „doložku EU o určení“, potvrzující, že se podmínky dohody vztahují bez rozdílu na všechny letecké společnosti EU, a nikoli jen na letecké společnosti daného členského státu. To je hlavní myšlenkou jednotného evropského leteckého trhu, který byl vytvořen počátkem 90. let 20. století a který zaručuje, aby letecké společnosti měly právo provozovat své služby za stejných podmínek kdekoliv v EU. Požadavek na „doložku EU o určení“ potvrdila rozhodnutí Soudního dvora ve věcech „otevřeného nebe“ v roce 2002. Soudní dvůr uvedl, že ustanovení omezující výhody dohod o leteckých službách na státní příslušníky dotyčného členského státu jsou v rozporu s předpisy EU o svobodě usazování (nyní stanovenými v článku 49 Smlouvy o fungování EU). Od té doby byla většina dohod s třetími zeměmi rozhodnutí Soudního dvora přizpůsobena. Rusko je jednou z mála zemí na světě, které odmítají uznat, že všem leteckým dopravcům EU se musí dostat rovného zacházení a že podmínky dvoustranných dohod musí zahrnovat „doložku EU o určení“ a musí se vztahovat na všechny. To způsobuje řadu vážných praktických problémů – například na dané trase ohrožuje provozní práva leteckých společností, které převezme dopravce z jiného členského státu EU.

Poplatky za přelet Sibiře

Kromě poplatků za zvláštní provozní práva musí určené letecké společnosti EU hradit poplatky i za přelet Sibiře na cestě do mnoha asijských destinací. Odhaduje se, že jen v roce 2008 dotčení dopravci EU na poplatky – z nichž většina připadla přímo Aeroflotu – vynaložili kolem 420 milionů USD. Komise je znepokojena, protože tím dochází k porušování antimonopolního práva EU, podle kterého nesmí být letecké společnosti nuceny do uzavírání obchodních dohod s přímými konkurenty. Komise je znepokojena také proto, že porušováno je i právo mezinárodní (Chicagská úmluva). Uvedené dvoustranné dohody dále leteckým společnostem EU ukládají různé podmínky v závislosti na zemi, v níž jsou usazeny, což vede k dalšímu narušení hospodářské soutěže. V konečném důsledku hrozí cestujícím, že budou muset za let zaplatit více, než by za jiných okolností bylo nutné.

Další kroky

Komise dnes zaslala Rakousku, Finsku, Francii a Německu formální žádosti o informace v podobě výzev v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti, které se týkají jejich dvoustranných dohod o letectví s Ruskem. Komise nyní aktivně zkoumá, zda právo EU neporušují i dvoustranné dohody o leteckých službách, jež s Ruskem uzavřelo všech dalších třiadvacet členských států.

Uvedené čtyři členské státy mají dva měsíce na to, aby na výzvu zareagovaly. Jestliže Komise dojde k závěru, že dvoustranné dohody o leteckých službách s Ruskem právo EU skutečně porušují, může rozhodnout o tom, že Francie, Německo, Rakousko a Finsko budou vyzvány k tomu, aby tyto dohody změnily.

Více informací o řízeních EU o nesplnění povinnosti je k dispozici v MEMO/10/530.


Side Bar