Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1424

Brüsszel, 2010. október 28.

Légi közlekedés: A Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy a Budapest Airport esetében minden érintett számára biztosítsa a földi kiszolgálási piachoz való egyenlő hozzáférést

Az Európai Bizottság arra szólította fel Magyarországot, hogy minden érintett szolgáltató számára biztosítson egyenlő hozzáférést a Budapest Airport földi kiszolgálási piacához. A Bizottság úgy véli, hogy Magyarország elmulasztja teljesíteni a 96/67/EK irányelv szerinti azon kötelezettségeit, amelyek értelmében a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások, azaz a poggyászkezelés, a fedélzeti ellátás (catering), az üzemanyag és az olaj kezelése, illetve a földi utasszállítás tekintetében valamennyi szolgáltató számára biztosítani kell a piaci verseny lehetőségét. Magyarország indokolással ellátott véleményben kapta meg a Bizottságtól a kötelezettségek teljesítésére vonatkozó kérést, és az abban előírtakat két hónapon belül kell teljesítenie. Ellenkező esetben a Bizottság az ügyet az Európai Bíróság elé terjesztheti.

Az uniós előírások

A 96/67/EK irányelv a tagállamok számára előírja a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások piacának megnyitását, ami azt jelenti, hogy Európa bármely olyan repülőterén, amelynek éves forgalma legalább 2 millió utas vagy 50000 tonna áru, a szóban forgó szolgáltatások nyújtását bármely szolgáltató végezheti. A földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások piaca a repülőtereken végzett valamennyi olyan tevékenységet magában foglalja, amely a légitársaságok számára lehetővé teszi a légiközlekedési tevékenységek folytatását. A fent említett szolgáltatásokon túlmenően ezek közé tartozik az utasfelvételi pultnál való jegy- és poggyászkezelés is. A cél annak biztosítása, hogy piac a lehető leginkább versenyképes legyen, és az ebből fakadó előnyöket valamennyi légitársaság, és végső soron az utasok is élvezhessék. A tagállamok mindazonáltal a földi kiszolgálás négy területén korlátozhatják a szolgáltatók számát (kettőnél nem kevesebbre): ezek a poggyász kezelése, a forgalmi előtéren előforduló feladatok, az üzemanyag és az olaj kezelése, illetve az áruk és postai küldemények kezelése.

A hivatalos felszólítás oka

Magyarországon a Budapest Airport az egyetlen olyan repülőtér, ahol évente legalább 2 millió utas vagy 50000 tonna áru fordul meg.

A Bizottság úgy véli, hogy Magyarország elmulasztja teljesíteni az európai uniós jog szerinti kötelezettségeit, mivel:

  • a Budapest Airport esetében a szolgáltatók számának korlátozására vonatkozó döntés nyomán nem szervezte meg a megfelelő kiválasztási eljárásokat,

  • megsértette a szolgáltatói jóváhagyások kiadására és visszavonására vonatkozó jogszabályokat, és

  • indokolatlanul és tisztességtelenül korlátozza a Budapest Airport piacához való hozzáférést.

A magyar hatóságoknak most két hónapjuk van arra, hogy elfogadják a 96/67/EK irányelv követelményeinek való megfeleléshez szükséges valamennyi intézkedést.

A végrehajtás elmaradásának gyakorlati következménye

Az európai uniós jogszabályok helytelen átültetésének következtében nem lehet szavatolni a tisztességes versenyt, és emiatt mind a légitársaságok, mind az utasok esetlegesen az indokoltnál magasabb összegeket fizetnek.

További információk az uniós jogsértési eljárásokkal kapcsolatban a MEMO/10/530 dokumentumban találhatók.


Side Bar