Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS ET HU LT LV PL SK

IP/10/1418

Bruselj, 28. oktobra 2010

Prosto gibanje delavcev: Komisija poziva Združeno kraljestvo, da preneha z diskriminacijo državljanov drugih držav glede njihovih pravic do prebivanja na podlagi zaposlitve

Evropska komisija poziva Združeno kraljestvo, da preneha z diskriminatornimi pogoji glede pravic prebivanja v državi na podlagi zaposlitve, ki državljanom osmih od desetih držav članic (Češke republike, Madžarske, Slovaške, Slovenije, Latvije, Litve, Estonije, Poljske), ki so se pridružile EU leta 2004, onemogočajo pridobitev nekaterih socialnih dajatev. Komisija meni, da diskriminatorna pravila kršijo prehodne določbe o prostem gibanju delavcev kot tudi obveznost zagotavljanja enakega obravnavanja na podlagi narodnosti. Zahtevek je bil predložen kot „obrazloženo mnenje“ v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Združeno kraljestvo mora svojo zakonodajo uskladiti z zakonodajo EU v dveh mesecih. V nasprotnem primeru lahko Komisija Združeno kraljestvo napoti na Sodišče EU.

V skladu s sistemom registracije delavcev Združenega kraljestva državljani Češke republike, Madžarske, Slovaške, Slovenije, Latvije, Litve, Estonije in Poljske, ki prekinejo zaposlitev pred zaključkom enoletne dobe pri pooblaščenem delodajalcu, v Združenem kraljestvu nimajo pravice do prebivanja na podlagi zaposlitve. Ta pravica do prebivanja je eden od pogojev zakonodaje Združenega kraljestva za pridobitev stanovanjskega dodatka, olajšave občinskega davka, posojil v primeru krize, dodelitev socialnega stanovanja in pomoči v primeru brezdomstva. Brez pravice do prebivanja („preverjanje pravice do prebivanja“) državljani omenjenih držav članic trenutno niso upravičeni do teh dajatev. Komisija meni, da je to v nasprotju s prehodnimi določbami o prostem gibanju delavcev, ki Združenemu kraljestvu dopuščajo, da omeji državljanom omenjenih držav članic pravico do selitve v Združeno kraljestvo zaradi dela do konca aprila 2011. Te prehodne določbe Združenemu kraljestvu dopuščajo, da omeji pravico do prebivanja na podlagi zaposlitve pod nekaterimi pogoji, vendar pa ne dopuščajo diskriminacije pri izplačevanju dajatev.

Več informacij

Prosto gibanje delavcev: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=en

Prehodne določbe: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=sl

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in enakih možnostih: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter.

Za več informacij o postopkih EU za ugotavljanje kršitev glej MEMO/10/530.


Side Bar