Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS ET HU LT PL SK SL

IP/10/1418

Briselē, 2010. gada 28. oktobrī

Darba ņēmēju brīva pārvietošanās. Komisija pieprasa Apvienotajai Karalistei pārtraukt diskrimināciju attiecībā pret citu valstspiederīgo tiesībām uzturēties kā darba ņēmējiem

Eiropas Komisija ir pieprasījusi Apvienotajai Karalistei izbeigt diskriminējošos nosacījumus attiecībā uz tiesībām uzturēties šajā dalībvalstī kā darba ņēmējam, kuri liedz saņemt noteiktus sociālos pabalstus to astoņu no desmit dalībvalstu (Čehijas, Ungārijas, Slovākijas, Slovēnijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas) valstspiederīgajiem, kuras pievienojās ES 2004. gadā. Komisija uzskata, ka diskriminējošie noteikumi pārkāpj pārejas noteikumus par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, kā arī pienākumu nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi, pamatojoties uz valstspiederību. Komisijas pieprasījums izteikts kā argumentēts atzinums atbilstoši ES pienākumu neizpildes procedūrai. Apvienotajai Karalistei ir divi mēneši, lai saskaņotu tās tiesību aktus ar ES tiesību aktiem. Pretējā gadījumā Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret Apvienoto Karalisti ES Tiesā.

Saskaņā ar Apvienotās Karalistes darba ņēmēju reģistrācijas shēmu Čehijas, Ungārijas, Slovākijas, Slovēnijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas valstspiederīgajiem, kuri pie pilnvarota darba devēja pārtrauc darbu ātrāk par gadu, nav tiesību uzturēties Apvienotajā Karalistē kā darba ņēmējiem. Uzturēšanās tiesības ir viens no nosacījumiem Apvienotās Karalistes tiesību aktos, lai varētu saņemt mājokļa pabalstu, īpašuma nodokļa pabalstu, aizdevumus krīzes situācijā, saņemt sociālo mājokli un palīdzību bezpajumtniekiem. Iepriekš minēto dalībvalstu valstspiederīgie patlaban nevar saņemt šos pabalstus, jo viņiem nav uzturēšanās tiesību (uzturēšanās tiesību pārbaude). Komisija uzskata, ka šis nosacījums ir pretrunā pārejas noteikumiem par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, kuri Apvienotajai Karalistei līdz 2011. gada aprīļa beigām ļauj ierobežot iepriekš minēto dalībvalstu valstspiederīgo tiesības doties strādāt uz Apvienoto Karalisti. Šie pārejas noteikumi ļauj Apvienotajai Karalistei, ievērojot zināmus nosacījumus, ierobežot tiesības uzturēties kā darba ņēmējiem, bet tie neļauj diskriminēt attiecībā uz pabalstu saņemšanu.

Papildu informācija

Darba ņēmēju brīva pārvietošanās:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=en.

Pārejas noteikumi: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=en.

Pasūtīt uz e-pastu Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumus par nodarbinātību, sociālajām lietām un iespēju vienlīdzību: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter.

Plašāku informāciju par ES pienākumu neizpildes procedūrām lasiet MEMO/10/530.


Side Bar