Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS ET HU LV PL SK SL

IP/101418

Briuselis, 2010 m. spalio 28 d.

Laisvas darbuotojų judėjimas. Komisija reikalauja, kad JK panaikintų kitų šalių piliečių diskriminaciją dėl darbuotojų teisės joje gyventi

Europos Komisija pareikalavo, kad Jungtinė Karalystė panaikintų aštuonių iš dešimties 2004 m. į ES įstojusių valstybių narių (Čekijos, Vengrijos, Slovakijos, Slovėnijos, Latvijos, Lietuvos, Estijos, Lenkijos) darbuotojams nustatytas diskriminacines teisės joje gyventi įgijimo sąlygas, kurių neįvykdžius nemokamos tam tikros socialinės išmokos. Komisijos nuomone, tokios diskriminacinės taisyklės prieštarauja pereinamojo laikotarpio laisvo darbuotojų judėjimo nuostatoms ir įsipareigojimui užtikrinti vienodą požiūrį į visus ES piliečius. Vykdant pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, toks reikalavimas išsakytas kaip pagrįsta nuomonė. Jungtinė Karalystė per du mėnesius turi suderinti savo teisės aktus su ES teisės nuostatomis, priešingu atveju Komisija gali nuspręsti JK pareikšti ieškinį ES Teisingumo Teisme.

Pagal JK darbuotojų registravimo tvarką Čekijos, Vengrijos, Slovakijos, Slovėnijos, Latvijos, Lietuvos, Estijos ir Lenkijos piliečiai, neišdirbę pas registruotą darbdavį vienų metų, neįgyja teisės gyventi šalyje. Įgyta teisė gyventi šalyje yra viena iš JK teisės aktuose nustatytų sąlygų, kurią reikia įvykdyti siekiant gauti būsto pašalpą, savivaldybės tarybos mokesčio lengvatą, nepaprastųjų aplinkybių paskolą, socialinį būstą ir benamio pagalbą. Dabar teisės gyventi šalyje neturintys pirmiau minėtų valstybių narių piliečiai (po teisės gyventi patikrinimo) šių išmokų gauti negali. Komisija mano, kad tai prieštarauja pereinamojo laikotarpio nuostatoms dėl laisvo darbuotojų judėjimo, kuriomis remdamasi Jungtinė Karalystė iki 2011 m. balandžio mėn. pabaigos gali riboti minėtų valstybių narių piliečių teisę persikelti dirbti į JK. Šiomis pereinamojo laikotarpio nuostatomis JK leidžiama tam tikrais atvejais riboti darbuotojų teisę joje gyventi, tačiau jų diskriminuoti mokant išmokas – ne.

Kita informacija

Laisvas darbuotojų judėjimas

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=lt.

Pereinamojo laikotarpio nuotato

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=lt.

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos elektroninį naujienlaiškį apie užimtumą, socialinius reikalus ir lygias galimybes adresu

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371

Daugiau informacijos apie ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą rasite MEMO/10/530.


Side Bar