Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS ET LT LV PL SK SL

IP/10/1418

Brüsszel, 2010. október 28.

A munkavállalók szabad mozgása:
A Bizottság felszólította az Egyesült Királyságot, hogy vessen véget a bizonyos uniós országokból érkező munkavállalók tartózkodáshoz való jogával kapcsolatos megkülönböztetésnek

Az Európai Bizottság felszólította az Egyesült Királyságot, hogy vessen véget a munkavállalók tartózkodáshoz való jogára vonatkozó diszkriminatív feltételeknek, amelyek a tíz, 2004-ben csatlakozó ország közül nyolc (Cseh Köztársaság, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Lettország, Litvánia, Észtország, Lengyelország) állampolgárait kizárják bizonyos társadalombiztosítási juttatások igénybevételéből. A Bizottság szerint a diszkriminatív szabályok megszegik a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó átmeneti rendelkezéseket és a nemzetiségtől függetlenül egyenlő bánásmód biztosítására vonatkozó kötelezettséget. A felszólítás az uniós jogsértési eljárás keretében „indokolással ellátott vélemény” formáját ölti. Az Egyesült Királyságnak két hónapja van arra, hogy jogszabályait összhangba hozza az uniós joggal. Amennyiben ezen kötelezettségét nem teljesíti, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

Az Egyesült Királyság munkavállalókat nyilvántartó rendszere szerint azoknak a cseh, magyar, szlovák, szlovén, lett, litván, észt és lengyel állampolgároknak, akiket kevesebb, mint egy évig foglalkoztat jogosult munkaadó, nincsen joguk munkavállalóként az országban tartózkodni. Lakhatási támogatást, önkormányzati adókedvezményt, válságkölcsönt, szociális lakást és hajléktalanoknak nyújtott támogatást az Egyesült Királyság jogszabályai szerint azonban csak azok vehetnek igénybe, akiknek joguk van a tagállam területén tartózkodni. E jogosultság hiányában (a tartózkodási engedély megszerzéséhez szükséges vizsga letétele nélkül) a fent említett tagállamok polgárai a jelenlegi jogszabályok szerint nem részesülhetnek ezekből a juttatásokból. A Bizottság úgy véli, hogy mindez ellenkezik a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatos átmeneti rendelkezésekkel, amelyek 2011. április végéig lehetővé teszik az Egyesült Királyság számára, hogy korlátozza a fent említett tagállamok polgárait az Egyesült Királyság területén való tartózkodásban. Ezen átmeneti rendelkezések alapján az Egyesült Királyság bizonyos feltételek mellett élhet ilyen korlátozásokkal, a juttatások kifizetése terén azonban nem alkalmazhat megkülönböztetést.

További információk

A munkavállalók szabad mozgása:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=hu

Átmeneti rendelkezések:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=hu

E linkre kattintva feliratkozhat az Európai Bizottság ingyenes hírlevelére, amely foglalkoztatási, szociális és esélyegyenlőségi témában szolgál naprakész információkkal: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Az európai uniós jogsértési eljárásokkal kapcsolatban további információkat a MEMO/10/530 dokumentumban találhat.


Side Bar