Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS HU LT LV PL SK SL

IP/10/1418

Brüssel, 28. oktoober 2010

Töötajate vaba liikumine: komisjon palub Ühendkuningriigil lõpetada teiste riikide kodanike diskrimineerimine elamis- ja tööloa asjus

Euroopa Komisjon on palunud Ühendkuningriigil lõpetada diskrimineerivad tingimused elamis- ja töölubade andmisel, mis ei lase 2004. aastal ELiga ühinenud kümnest liikmesriigist kaheksa (Tšehhi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia, Läti, Leedu, Eesti, Poola) kodanikel teatavatest sotsiaalsetest hüvedest osa saada. Komisjon on seisukohal, et diskrimineerivad eeskirjad rikuvad töötajate vaba liikumise üleminekukorda ning kohustust tagada kodakondsuse alusel võrdne kohtlemine. Komisjoni palve on esitatud ELi rikkumismenetluse alla kuuluva „põhjendatud arvamuse” vormis. Ühendkuningriigil on kaks kuud aega, et viia oma õigusaktid ELi õigusega vastavusse. Vastasel juhul võib komisjon otsustada anda Ühendkuningriigi ELi kohtusse.

Vastavalt Ühendkuningriigi töötajate registreerimise korrale ei ole Tšehhi Vabariigi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia, Läti, Leedu, Eesti ja Poola kodanikel, kes lõpetavad töötamise volitatud tööandja juures enne, kui neil täitub üks tööaasta, õigust Ühendkuningriigis töötajana elada. Selline elamisluba on üks Ühendkuningriigi õigusaktidega ette nähtud eeltingimusi, et saada eluasemetoetust, kohalike maksude toetust, kriisilaenu ning õigust sotsiaalkorterile ja kodutusabile. Ilma sellise elamisloata („Right to Reside Test”) on eelnimetatud liikmesriikide kodanikud nende hüvitiste õigusest ilma jäetud. Komisjon on seisukohal, et see on vastuolus töötajate vaba liikumise üleminekukorraga, mis võimaldab Ühendkuningriigil kitsendada eelnimetatud liikmesriikide kodanike õigust asuda töötamise eesmärgil elama Ühendkuningriiki kuni 2011. aasta aprilli lõpuni. Üleminekukord võimaldab Ühendkuningriigil kitsendada teatavatel tingimustel töötajana elama asumise õigust, kuid see ei luba diskrimineerida hüvitiste andmisel.

Lisateave

Töötajate vaba liikumine: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=et.

Üleminekukord: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=et

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste teemalist tasuta e-infolehte saab tellida siit: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Lisateavet ELi rikkumismenetluse kohta saab siit: MEMO/10/530.


Side Bar