Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/10/1415

Bruselj, 28. oktobra 2010

Okolje: Komisija od štirih držav članic zahteva, da začnejo izvajati zakonodajo EU o kemikalijah

Evropska komisija od Francije, Italije, Luksemburga in Slovenije zahteva, da posodobijo svojo zakonodajo o kemikalijah in jo uskladijo z Direktivo o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi. Navedene države članice niso sprejele vseh ukrepov, potrebnih za prenos te direktive v nacionalno pravo, ali pa Komisije še niso uradno obvestile, da so te ukrepe že uvedle. Na priporočilo komisarja za okolje Janeza Potočnika jim je Komisija poslala obrazloženo mnenje. Za izpolnitev zahteve imajo na voljo dva meseca, v nasprotnem primeru lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Direktiva 2008/112/ES o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi spreminja več drugih direktiv, ki vsebujejo določbe o razvrščanju in označevanju kemikalij. Vpliva tudi na podrejeno zakonodajo o kozmetiki, igračah, barvah, lakih, proizvodih za ličenje vozil, vozilih ter električni in elektronski opremi. Njen cilj je med drugim izboljšati obveščenost in znanje ter tako pomagati pri zaščiti okolja in zdravja ljudi.

Države članice so do 1. aprila 2010 morale sprejeti in objaviti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev z novo direktivo. Francija, Italija, Luksemburg in Slovenija niso pravočasno priglasili celotne izvedbene zakonodaje. Zato jim je bilo poslano obrazloženo mnenje.

Ozadje

Posodobljena direktiva je rezultat sprejetja novih pravil, s katerimi se je sistem EU za razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi in zmesi uskladil z globalno usklajenim sistemom (Globally Harmonised System – GHS) Združenih narodov. Z novim sistemom bo zagotovljeno, da so enake nevarnosti opisane in označene enako po vsem svetu. Mednarodno dogovorjena merila za razvrščanje in elementi oznak naj bi olajšala trgovino in prispevala h globalnim prizadevanjem za zaščito ljudi in okolja pred nevarnimi učinki kemikalij. Pravila, uvedena z GHS, so vključena v Uredbo 1272/2008, ki bo postopoma zamenjala sedanjo zakonodajo o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi.

Statistični podatki o kršitvah so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm.

MEMO/10/530


Side Bar