Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL PT EL MT

IP/10/1413

Bruselj, 28. oktobra 2010

Okolje: Komisija poziva sedem držav članic, naj predložijo načrte upravljanja povodij

Evropska Komisija poziva sedem držav članic, naj predložijo načrte upravljanja evropskih povodij in se uskladijo z zakonodajo EU. To so Belgija, Ciper, Danska, Grčija, Malta, Portugalska in Slovenija. Načrte upravljanja povodij bi morale države sprejeti že do vključno 22. decembra 2009. Na priporočilo komisarja za okolje Janeza Potočnika so jim bila poslana obrazložena mnenja. Če države v dveh mesecih ne bodo zadovoljivo odgovorile, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Direktiva 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike določa, da morajo države članice objaviti upravljalni načrt za vsa vodna območja najpozneje devet let po začetku veljavnosti zakonodaje. Države članice z mednarodnimi vodnimi območji morajo sodelovati in pripraviti en sam načrt upravljanja povodja.

Okvirna direktiva o vodah od držav članic zahteva, da se o načrtih posvetujejo z javnostjo in drugimi zainteresiranimi stranmi, osnutke načrtov pa morajo objaviti in nato dati na voljo šest mesecev za pisne pripombe. Zaradi teh zahtev bi se morala javna posvetovanja začeti najpozneje decembra 2008.

Čeprav je veliko držav članic svoje načrte že predložilo, jih Belgija, Ciper, Danska, Grčija, Malta, Portugalska in Slovenija še niso. Zato je Komisija tem državam članicam poslala obrazloženo mnenje.

Ozadje

Okvirna direktiva o vodah od držav članic zahteva, da varujejo in obnavljajo vsa telesa podzemnih in površinskih voda (reke, jezera, kanali in obalno morje), da bi se najpozneje do leta 2015 doseglo dobro stanje. Načrti upravljanja povodij dajejo celovit pregled glavnih vprašanj za posamezna vodna območja in bi morali vključevati posebne ukrepe za doseganje okoljskih ciljev kakovosti. Vsako morebitno izjemo je treba dobro utemeljiti.

Dodatne informacije o poteku posvetovanj in sprejetju načrtov upravljanja povodij:

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm

Več podrobnosti v zvezi z vodno politiko:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Statistični podatki o kršitvah na splošno:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm


Side Bar