Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL PT MT SL

IP/10/1413

Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2010

Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί επτά κράτη μέλη να υποβάλουν σχέδια λεκανών απορροής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί επτά κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την ενωσιακή νομοθεσία για τα ύδατα και να υποβάλουν τα σχέδιά τους για τη διαχείριση των λεκανών απορροής. Πρόκειται για το Βέλγιο, την Κύπρο, τη Δανία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία. Τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής έπρεπε να έχουν εγκριθεί το αργότερο μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2009. Επομένως, κατόπιν σύστασης του Janez Potočnik, επίτροπου αρμόδιου για το Περιβάλλον, απευθύνεται σε αυτά τα κράτη μέλη αιτιολογημένη γνώμη. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικών απαντήσεων εκ μέρους των κρατών αυτών εντός διμήνου, η Επιτροπή ενδέχεται να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Με βάση την οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων επιβάλλεται στα κράτη μέλη να δημοσιεύσουν σχέδιο διαχείρισης για κάθε περιοχή απορροής, το αργότερο εννέα έτη μετά την έναρξη εφαρμογής της νομοθεσίας. Τα κράτη μέλη τα οποία μοιράζονται διεθνείς ποταμούς οφείλουν να συνεργασθούν για την κατάρτιση ενιαίου σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής διεθνούς ποταμού.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα επιβάλλει στα κράτη μέλη να διαβουλευτούν με το κοινό και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα σχέδια και να δημοσιεύσουν προσχέδια, παρέχοντας τη δυνατότητα υποβολής γραπτών παρατηρήσεων εντός έξι μηνών. Οι διαβουλεύσεις με το κοινό έπρεπε να ξεκινήσουν το αργότερο τον Δεκέμβριο του 2008, βάσει των απαιτήσεων αυτών.

Αν και πολλά κράτη μέλη υπέβαλαν σχέδια, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη υποβληθεί σχέδια από το Βέλγιο, την Κύπρο, τη Δανία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία. Επομένως, η Επιτροπή αποστέλλει στα εν λόγω κράτη μέλη αιτιολογημένη γνώμη.

Ιστορικό

Η οδηγία - πλαίσιο για τα ύδατα υποχρεώνει τα κράτη μέλη να προστατεύουν και να αποκαθιστούν το σύνολο των υπογείων και των επιφανειακών υδάτων (ποταμούς, λίμνες, κανάλια και παράκτια ύδατα) ώστε να είναι σε «καλή κατάσταση», το αργότερο μέχρι το 2015. Τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού παρέχουν πλήρη εικόνα των κυρίων ζητημάτων για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής και πρέπει να περιλαμβάνουν τα συγκεκριμένα μέτρα που χρειάζονται για την επίτευξη των καθοριζόμενων ποιοτικών περιβαλλοντικών στόχων. Πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως τυχόν παρεχόμενες εξαιρέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαβούλευση και την κατάσταση σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής διατίθενται στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm

Περισσότερες λεπτομέρειες για την πολιτική στον τομέα των υδάτων:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Τρέχουσες στατιστικές σχετικά με τις παραβάσεις γενικότερα διατίθενται στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm


Side Bar