Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1399

Bruselj, 27. oktobra 2010

Komisija sprejela strateške prednostne naloge za leto 2011

Institucije EU so leta 2010 pokazale pripravljenost in sposobnost reševanja težav na prožen, odločen in solidaren način ter soočanja z izzivi finančne in gospodarske krize brez primere. Naslednja naloga je zagotavljanje trajnostnega okrevanja. Evropska komisija je sprejela svoj delovni program za leto 2011, ki te cilje pretvarja v konkretne ukrepe. Delovni program odraža odločnost Komisije, da bo Evropo izpeljala iz krize v prihodnost blaginje, varnosti in družbene pravičnosti.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je o novem delovnem programu dejal: „Evropska unija se je uspešno soočila z izzivi, vendar pa še nismo na zeleni veji. Naše politike morajo odražati našo veljavno zavezo za spodbujanje trajnostne rasti in ustvarjanje delovnih mest, ki temelji na strategiji Evropa 2020, osredotočiti pa se moramo na pobude, s katerimi lahko EU ustvari resnično dodano vrednost. Danes sprejeti delovni program bo zagotovil trajnostno okrevanje v naslednjem letu in po njem. Opažam visoko stopnjo konvergence vsesplošnih prednostnih nalog za Evropo. Upam, da bodo posledica tega čim prejšnji politični rezultati v korist državljanov.

Prednostne naloge za leto 2011 obsegajo pet glavnih področij:

  • spodbujanje socialnega tržnega gospodarstva Evrope, da premaga krizo, in skrb za njegov nadaljnji trajnostni razvoj (primeri vključujejo zakonodajni okvir za krizno upravljanje bank, predloge za krepitev varstva potrošnikov na področju finančnih storitev in pravno urejanje bonitetnih agencij – z namenom zaključiti ambiciozno reformo našega finančnega sektorja v naslednjem letu),

  • oživitev rasti za delovna mesta (primeri vključujejo nove mehanizme izvrševanja proračuna, predloge v podporo konkurenčnosti podjetij EU, zlasti MSP, evropski akcijski načrt za energetsko učinkovitost, pobudo za socialna podjetja, zakonodajne pobude o napotitvi delavcev na delo in delovnem času, ki jih je treba izpopolniti v tesnem dialogu s socialnimi parterji, izboljšavo okvirov za obdavčitev družb in DDV),

  • izvrševanje programa za državljane: pravice, svoboda in pravno varstvo (primeri vključujejo krepitev pravic potrošnikov, skupni referenčni okvir za pogodbeno pravo, prenovljeno zakonodajo o civilni zaščiti, program za registrirane potnike in novo strukturo upravljanja za OLAF, Urad EU za boj proti goljufijam),

  • Evropa na svetovni ravni izpolnjuje svoje obveznosti (primeri vključujejo podporo novi Evropski službi za zunanje delovanje, načrtovanje ciljev rasti za leto 2020 na svetovni ravni in nadaljnje izboljšave razvojne pomoči EU, usmerjene na tiste, ki jo najbolj potrebujejo),

  • iz vlaganja v doseganje rezultatov: doseči največji možni uspeh politik EU (primeri vključujejo predlog naslednjega večletnega finančnega okvira, posvetitev bistvene pozornosti pametnemu pravnemu urejanju in podaljšanje obdobja posvetovanja na 12 tednov).

Ozadje

Govor predsednika Komisije o stanju v Uniji na začetku septembra 2010 je spodbudil odprto razpravo, v kateri so lahko institucije EU razpravljale o prednostnih nalogah Unije v prihodnjih letih. Delovni program Komisije v celoti upošteva te plodne razprave in vizijo Komisije pretvarja v konkretne ukrepe za leto 2011. Pri tem pregleduje tudi dosežke delovnega programa za leto 2010 in opozarja na pobude, predvidene za prihodnja leta.

Delovni program Komisije ima tako kot leta 2010 štiri priloge:

  • seznam 40 strateških pobud, za katere se Komisija zavezuje, da jih bo izvedla leta 2011 (Priloga I),

  • seznam več kot 140 drugih možnih pobud, ki so v pripravi do konca mandata te Komisije (Priloga II),

  • seznam predlogov za poenostavitev in umikov takšnih predlogov (prilogi III in IV).

Komisija bo zdaj v zagotovitev široke podpore vsesplošnemu pristopu in posameznim pobudam tesno sodelovala z Evropskim parlamentom in Svetom ter z zainteresiranimi stranmi, tudi z nacionalnimi parlamenti.

Delovni program je na voljo na:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm.


Side Bar