Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1399

Bruxelles, 27 octombrie 2010

Comisia adoptă prioritățile strategice pentru 2011

În 2010, instituțiile UE au dovedit că sunt pregătite și capabile să facă față adversităților, dând dovadă de rezistență, hotărâre și solidaritate în abordarea provocărilor fără precedent apărute în contextul crizei economice și financiare. Următorul pas constă în asigurarea unei redresări durabile. Comisia Europeană a adoptat programul de lucru pentru 2011, care transpune aceste obiective în acțiuni concrete. Programul de lucru reflectă hotărârea Comisiei de a ajuta Europa să iasă din criză și să se îndrepte către un viitor prosper, sigur și just din punct de vedere social.

Referitor la noul program de lucru, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a afirmat că: „Uniunea Europeană s-a dovedit la înălțimea provocărilor cu care s-a confruntat, însă nu suntem încă la capătul tunelului. Politicile noastre trebuie să reflecte angajamentul nostru continuu de creare a unei creșteri și a unor noi locuri de muncă durabile, conform strategiei Europa 2020, iar noi trebuie să ne concentrăm asupra inițiativelor la care contribuția UE poate aduce valoare adăugată. Programul de lucru adoptat astăzi va asigura o continuare a redresării în noul an și în anii următori. Observ că există un grad de convergență important în ceea ce privește prioritățile generale pentru Europa și sper ca acest lucru să se concretizeze, în cel mai scurt timp, în rezultate politice în beneficiul cetățenilor.”

Prioritățile pentru 2011 se împart în cinci mari categorii:

sprijinirea economiei sociale de piață a Europei în vederea ieșirii din criză și a asigurării caracterului durabil al acesteia (de exemplu, un cadru legislativ pentru gestionarea crizelor din sistemul bancar, propuneri de consolidare a protecției consumatorilor de servicii financiare și un regulament privind agențiile de rating al creditelor, în vederea finalizării, anul viitor, a reformei ambițioase a sectorului nostru financiar);

  • sprijinirea economiei sociale de piață a Europei în vederea ieșirii din criză și a asigurării caracterului durabil al acesteia (de exemplu, un cadru legislativ pentru gestionarea crizelor din sistemul bancar, propuneri de consolidare a protecției consumatorilor de servicii financiare și un regulament privind agențiile de rating al creditelor, în vederea finalizării, anul viitor, a reformei ambițioase a sectorului nostru financiar);

  • relansarea creșterii economice pentru crearea de locuri de muncă (de exemplu, noi mecanisme de aplicare a normelor fiscale, propuneri menite să sprijine competitivitatea la nivelul întreprinderilor din UE, în special al IMM-urilor, un plan european privind eficiența energetică, o inițiativă socială pentru întreprinderi, inițiative legislative privind detașarea lucrătorilor și programul de lucru, care urmează a fi elaborate în cadrul unui dialog strâns cu partenerii sociali, îmbunătățirea cadrelor referitoare la impozitarea întreprinderilor și la TVA);

  • continuarea agendei pentru cetățeni: drepturi, libertate și justiție (de exemplu, consolidarea drepturilor consumatorilor, un cadru de referință comun pentru dreptul contractual, actualizarea legislației referitoare la protecția civilă, un program pentru înregistrarea călătorilor și o nouă structură de gestionare pentru OLAF, Oficiul antifraudă al UE);

  • asigurarea vizibilității Europei pe scena mondială (de exemplu, sprijinirea noului Serviciu European de Acțiune Externă, proiectarea în exterior a obiectivelor de creștere din Strategia 2020, precum și continuarea îmbunătățirii asistenței pentru dezvoltare oferite de UE pentru a răspunde nevoilor celor mai nevoiași);

  • concentrarea mai mult pe rezultate decât pe măsuri: valorificarea la maximum a politicilor UE (de exemplu, o propunere privind următorul cadru financiar multianual, acordarea unei importanțe sporite reglementării inteligente și prelungirea perioadei de consultare la 12 săptămâni).

Context

Discursul președintelui privind starea Uniunii, pronunțat la începutul lunii septembrie 2010, a lansat o dezbatere publică în cadrul căreia instituțiile UE au purtat discuții privind prioritățile Uniunii pentru anul următor. Programul de lucru al Comisiei ține cont pe deplin de aceste discuții fructuoase și traduce viziunea Comisiei în acțiuni concrete pentru 2011, revizuind, totodată, rezultatele programului de lucru 2010 și evidențiind inițiativele avute în vedere pentru anii viitori.

Ca și în 2010, programul de lucru al Comisiei este însoțit de patru anexe:

  • o listă de 40 de inițiative strategice pe care Comisia se angajează să le prezinte în 2011 (anexa I);

  • o listă de peste 140 de alte posibile inițiative care urmează să fie pregătite până la sfârșitul mandatului (anexa II);

  • o listă de propuneri de simplificare și de retrageri (anexele III și IV).

Comisia va colabora strâns cu Parlamentul European și cu Consiliul, precum și cu părțile interesate, inclusiv cu parlamentele naționale, pentru a asigura o participare la scară largă la abordarea generală și la inițiativele individuale.

Programul de lucru poate fi consultat la adresa:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar