Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1391

Briselē, 2010. gada 27. oktobrī

Transports. Komisija pārlūko finansējumu 92 lielajiem Eiropas Transporta tīklu infrastruktūras projektiem

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass šodien nāca klajā ar pirmo vidusposma pārskatu par 92 prioritārajiem Eiropas Transporta tīkla infrastruktūras projektiem, kuriem Komisija nodrošina līdzfinansējumu saskaņā ar TEN-T programmu 2007.–2013. gadam. Šajā pārskatā sniegts detalizēts ieskats tajā, kā noris katrs no šiem projektiem gan finansēšanas ziņā, gan ciktāl tā īstenošana pavirzījusies uz priekšu. Pārskats sagatavots nolūkā uzlabot finansēšanas uzskaiti un pārliecināties par to, ka ES līdzekļi tiek izlietoti pareizi. Vairāk nekā puse (52,5 %) no šiem 92 lielajiem Eiropas mēroga infrastruktūras projektiem joprojām ir izpildes stadijā, un tie jāpabeidz līdz 2013. gada decembrim, neraugoties uz sarežģīto finansiālo situāciju. Attiecībā uz pārējiem projektiem šajā vidusposma pārskatā strikti piemēro „izmanto vai zaudē” principu. Termiņš par 2 gadiem paildzināts īpaši daudzsološiem projektiem, kas nonākuši grūtībās ekonomikas krīzes dēļ, lai tādējādi dotu iespēju tos pabeigt. Savukārt projektiem, kuri šajā vidusposma stadijā vairs nešķiet piemēroti, ES finansējums tiks atteikts un pārdalīts citiem (projektu sarakstu sk. tālāk).

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass sacīja: „Šis vidusposma pārskats tiek veikts, lai atbalstītu svarīgākos ieguldījumus infrastruktūrā un lai optimāli izmantotu nodokļu maksātāju līdzekļus. Kaut arī stāvoklis ekonomikā ir kritisks, esmu drošs par to, ka daudzās dalībvalstīs tiek pieņemti pareizi lēmumi par līdzekļu ieguldīšanu tādā ekonomikas infrastruktūrā, kam ir izšķiroša nozīme, lai Eiropa varētu atgūties no krīzes. Mēs veicam šo pārskatu, lai būtu droši, ka mūsu rīcībā esošie ierobežotie līdzekļi tiek stingri apsaimniekoti. Bet ja projekti vairs sevi neattaisno, ES finansējuma sniegšana tiem ir jāpārtrauc un attiecīgie līdzekļi, kas jau tā ir ierobežoti, jāpārdala citiem, lai šie finanšu resursi tiktu izmantoti visefektīvākajā veidā.”

Galvenie vidusposma pārskata rezultāti

Šajā pārskatā izvērtēti 92 atsevišķie lēmumi par finansējumu, kas atbilst aptuveni trīs ceturtdaļām (5,3 miljardiem eiro) no TEN-T budžetam atvēlētā ES 8 miljardu finansējuma (2007.–2013. gadam).

  • No pārskata izriet, ka 48 no 92 projektiem (52,2 %) tiks pabeigti līdz noteiktajam termiņam — 2013. gada 31. decembrim.

  • Savukārt 29 projekti (31,5 %) ir piemēroti to struktūras un finansējuma ziņā, un varētu būt iespējams tos pabeigt līdz 2015. gadam. Šā iemesla dēļ un ņemot vērā ārkārtējo situāciju finanšu krīzes apstākļos, Komisija piešķirs divu gadu termiņa pagarinājumu un ļaus ES finansējumu izmantot līdz 2015. gadam. Šis termiņa pagarinājums tiks piešķirs, ievērojot konkrētus politiskus, tehniskus un finansiālus nosacījumus, kas optimāli uzlabos TEN-T programmu efektivitāti. Līdzīgu budžeta izpildes disciplīnu piemēros jebkādiem iespējamiem kavējumiem nākotnē; to projektu darbība, kas netiks pabeigti līdz 2015. gadam, tiks apturēta.

  • Ar zināmiem nosacījumiem līdz 2015. gadam ir pagarināts termiņš 10 projektiem (10,9 %), bet tiem piešķirtais ES finansējums ir daļēji samazināts.

  • Ir 5 projekti (5,4 %), kas pašreizējā posmā šķiet nepiemēroti; šiem projektiem ES finansējums tiek atteikts un pārdalīts citiem.

Pie tam, visi no projektiem, kas ietilpst kādā no četrām iepriekš minētajām kategorijām, ir sīki izanalizēti, lai pārliecinātos par to atbilstību izvirzītajiem mērķiem. Ja, īstenojot projektu, mērķi vairs netiek sasniegti, tiem piešķirtais finansējums tiks atteikts.

No iepriekš minētās analīzes izriet, ka tādējādi izdosies atbrīvot aptuveni 311 miljonus eiro, kurus varēs novirzīt uz jauniem priekšlikumu uzaicinājumiem atbilstīgi pašreizējai TEN-T programmai.

Kas ir Eiropas Transporta tīkli?

TEN-T programmu Eiropas Savienība izveidoja, lai palīdzētu izbūvēt trūkstošos transporta tīklu savienojumus un lai novērstu transporta sastrēguma posmus, tādējādi izveidojot vienotu multimodālā transporta koridoru tīklu, kas caurvītu visu Eiropu.

Projektus finansē dalībvalstis un Eiropas Komisija. No Eiropas TEN-T budžeta infrastruktūras darbus var finansēt apjomā līdz 30 % vienam projektam, bet ar to saistītos pētījumus — 50 % apmērā.

Komisijas pārlūkotie 92 projekti atbilst aptuvenai ieguldījumu summai 32,648 miljardu eiro apmērā un TEN-T (Eiropas) ieguldījuma summai 5,3 miljardu eiro apmērā.

Šajos 92 projektos ietilpst 30 prioritārie TEN-T tīklu projekti un ES lielākie intermodālo savienojumu koridori (sīkākai informācijai skat. tālāk norādīto saiti).

30 TEN-T prioritārie tīkli ir lielākie infrastruktūras projekti, kuros nereti iesaistītas vairākas valstis, piemēram: ātrgaitas dzelzceļa savienojums Parīze–Brisele–Ķelne–Amsterdama–Londona, PBKAL, vai dzelzceļa ass Gdaņska–Varšava–Brno/Bratislava–Vīne.

Lai aplūkotu karti un visu 30 TEN-T prioritāro tīklu / projektu aprakstu (2007.–2010.), skat.

http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/30_priority_projects/

Papildu informācija:

Pievienots saraksts ar tiem 92 projektiem, kas atkārtoti izvērtēti TEN-T vidusposma pārskata ziņojumā.

MEMO/10/526

Plašākai informācijai par TEN-T skat.

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm

Plašākai informācijai par TEN-T aģentūru, skat.

http://tentea.ec.europa.eu/en/home.htm

Annex

 

 

 

Data

 

 

MTR classification

Action number

Title

Decision: TEN-T funding €

Proposed: TEN-T funding €

Reduction

1) Cancellation (partial or complete)

2007-CZ-22090-S

Praha-Beroun, New Railway Connection - Implementation of a detailed geotechnical survey and development of a Construction Project

14.500.000

0

14.500.000

 

2007-CZ-60020-P

ERTMS deployment on corridor E (Dresden-Budapest) Onboard Equipment of Ceské dráhy, a.s.

1.000.000

0

1.000.000

 

2007-DE-60080-P

Ausrüstung der Eisenbahnstrecke von Aachen West (Grenze) bis Oberhausen mit ETCS als Teil des Korridors F Aachen ¿ Warschau

9.000.000

0

9.000.000

 

2007-EU-24090-S

Iron Rhine

7.285.000

2.833.519

4.451.481

2) Completed by end 2013

2007-AT-01130-P

Works for construction of new high speed line between Kundl/Radfeld and Baumkirchen

58.300.000

58.300.000

0

 

2007-AT-17170-P

Works for upgrading of the cross-border section Salzburg- German border

37.880.000

37.880.000

0

 

2007-AT-60450-P

ERTMS deployment on Corridor B (Stockholm-Naples) ¿ Austrian section

12.000.000

12.000.000

0

 

2007-CZ-23020-S

Modernisation of the Blazovice - Nezamyslice line section

7.070.000

7.070.000

0

 

2007-CZ-60010-P

Corridor E: ERTMS trackside equipment in the Czech Republic

20.780.000

20.780.000

0

 

2007-DE-01050-P

Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (VDE) 8.2, Neubaustrecke (NBS) Erfurt - Leipzig/Halle, Abschnitt Erfurt- Halle bzw. Gröbers

57.000.000

57.000.000

0

 

2007-DE-02020-P

Aachen - Köln

14.780.000

11.854.400

2.925.600

 

2007-DE-17010-P

Neubaustrecke Wendlingen - Ulm

101.450.000

101.450.000

0

 

2007-DE-18030-P

Neubau der Eisenbahnbrücke über die Donau bei Deggendorf

7.010.000

7.010.000

0

 

2007-DE-18050-S

Variantenunabhängige Untersuchungen zum Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen

16.500.000

16.500.000

0

 

2007-DE-60490-P

Ausrüstung von Lokomotiven der Railion Deutschland AG

4.800.000

3.200.000

1.600.000

 

2007-DK-20060-S

Studies for the capacity improvements of the section between Copenhagen and Ringsted

10.990.000

10.990.000

0

 

2007-DK-20070-S

Studies for upgrading the railway access lines to the future Fehmarn Belt fixed link - from Ringsted to Rødby and the intersection in Kastrup

11.700.000

11.700.000

0

 

2007-EE-27010-S

Studies for a European gauge line for Rail Baltica (Estonian section)

1.000.000

1.000.000

0

 

2007-EE-27020-P

Cross-border section Tartu - Valga railway reconstruction/upgrading

10.750.000

10.750.000

0

 

2007-EL-07020-S

Studies for the upgrading of sections on the Vertical Axis Thessaloniki - Serres - Promachonas

2.350.000

2.350.000

0

 

2007-EL-07040-S

Studies for the development of the Motorway-project of PP7 (Igoumenitsa/Patras-Athens-Sofia-Budapest Motorway Axis)

1.125.000

1.125.000

0

 

2007-ES-03070-P

CONEXIÓN ESPAÑA - FRANCIA POR LA FACHADA ATLÁNTICA. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - PAIS VASCO - FRONTERA FRANCESA. TRAMOS VALLADOLID - BURGOS - VITORIA. OBRAS DE PLATAFORMA VALLADOLID - BURGOS

24.999.972

24.999.972

0

 

2007-ES-03140-S

ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - PAIS VASCO - FRONTERA FRANCESA. TRAMOS VALLADOLID - BURGOS - VITORIA.

14.650.000

14.650.000

0

 

2007-ES-03150-P

LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID ¿ PAIS VASCO ¿ FRONTERA FRANCESA. OBRAS DE PLATAFORMA DE LOS TRAMOS ARRAZUA/MONDRAGON

26.759.986

26.759.986

0

 

2007-ES-19060-P

Obras en la Conexión ferroviaria Corredor Mediterráneo ¿ Línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa

22.860.000

22.860.000

0

 

2007-EU-03080-P

Studies and Works for the High-Speed Railway Axis of South-West Europe (PP3) - Lisbon-Madrid Axis: Cross-Border Section Evora-Merida

312.660.000

312.660.000

0

 

2007-EU-03110-P

Works for construction of a high-speed railway section between Perpignan and Figueres

69.750.000

69.750.000

0

 

2007-EU-60040-P

EEIG ERTMS Users Group ¿ testing activities

6.000.000

6.000.000

0

 

2007-EU-60120-P

ERTMS Implementation on the Railway Corridor D (Valencia - Budapest)

21.040.000

21.040.000

0

 

2007-EU-60410-S

Programme Management Office (PMO) for the ERTMS deployment on the corridor from Rotterdam to Genoa

1.130.000

1.130.000

0

 

2007-EU-60440-P

Mise en place de l'ERTMS sur les rames THALYS

4.800.000

4.800.000

0

 

2007-FI-12010-P

Rail connection from Kouvola to Kotka/Hamina ports, works for improving and costruction of a new railway yard

6.600.000

6.600.000

0

 

2007-FI-12040-P

Main railway connection to Russian border , works for development of railway section between Lahti and Vainikkala

23.150.000

23.150.000

0

 

2007-FR-03130-S

Etudes préliminaires et d'APS en vue de la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire entre Bordeaux et la Frontière Espagnole

17.100.000

17.100.000

0

 

2007-FR-17210-P

Ligne à grande vitesse (LGV) Est Européenne - Seconde phase, section Baudrecourt- Vendenheim (Etudes et travaux préparatoires)

18.000.000

18.000.000

0

 

2007-FR-24070-P

Ligne à grande vitesse (LGV) Rhin - Rhône Branche Est

198.000.000

198.000.000

0

 

2007-HU-06100-S

Studies for preparation of approval of the railway line section Budapest - Keleti - Miskolc - Nyiregyhaza

8.000.000

8.000.000

0

 

2007-HU-18090-S

Studies for Improvement of the navigability on the Danube (Hungarian section of the Priority Project No. 18)

4.000.000

4.000.000

0

 

2007-HU-22020-S

Preparation of design for approval for the railway line section Biatorbagy (incl.) - Tata (excl.) of PRIORITY AXIS NO. 22

1.250.000

1.250.000

0

 

2007-IE-26010-S

Dublin Interconnector Tunnel Study- Design and Railway Order Phase

10.000.000

10.000.000

0

 

2007-IT-06020-S

Tratta Ronchi sud - Trieste: Progetto Prioritario 6 - sezione Nazionale

24.000.000

24.000.000

0

 

2007-IT-24010-S

Railway node of Genova - Study for upgrading the section Genova Voltri-Genova Brignole

5.050.000

5.050.000

0

 

2007-IT-60030-P

Migration towards ERTMS/ETCS for Trenitalia on-board equipment

7.000.000

7.000.000

0

 

2007-LV-27050-S

Studies for a European gauge line (Latvian section)

1.100.000

1.100.000

0

 

2007-NL-05020-P

Works for replacement of legacy systems by 15/25 kVAC on two remaining sections in the Netherlands of the railway corridor Rotterdam Genoa.

19.880.000

19.880.000

0

 

2007-NL-18010-P

Maasroute, Upgrade of Inland Waterways from class Va to class Vb specifications

81.780.000

74.749.858

7.030.142

 

2007-NL-60060-P

ERTMS implementation on the railway corridor Rotterdam Genoa - Netherlands Part - Kijfhoek and Zevenaar

4.650.000

4.650.000

0

 

2007-NL-60160-P

Serial fitment of onboard ETCS equipment SRS 2.3.0 in 109 freight locomotives.

9.050.000

7.750.000

1.300.000

 

2007-NL-60310-P

ERTMS implementation the Railway Corridor Rotterdam Genoa Netherlands part - Section Port Railway of Rotterdam

4.500.000

4.500.000

0

 

2007-NL-60380-P

Retrofit of 90 Siemens ES64F4 E-locomotives with Alstom ETCS L2 equipment for usage on EU freight corridors and various conventional networks

9.000.000

9.000.000

0

 

2007-SE-12090-P

Works for construction of the road section Norra Länken

56.150.000

56.150.000

0

 

2007-SE-12100-P

Works for construction of Malmoe - Citytunnel project

51.830.000

51.830.000

0

3) Conditional extension 2014-2015

2007-AT-17040-P

Works and Studies for upgrading the Wien-Bratislava railway line (6 sub-projects)

129.850.000

129.850.000

0

 

2007-BE-18040-P

Etudes de construction d¿une écluse de 225mX25m (classe VIb) à Huy (Ampsin-Neuville) et construction d¿une écluse de 225mX25m (classe VIb) à Flémalle (Ivoz-Ramet), toutes deux sur la Meuse

17.590.000

17.590.000

0

 

2007-BE-18070-P

Construction of a 225 x 25 m chamber navigation lock, its ancillary works and a pumping station/ hydroelectric power plant on the Albert Canal, to the east of the existing lock complex at Lanaye.

26.930.000

26.930.000

0

 

2007-DE-04020-P

Ausbaustrecke 23 (Grenze D/F) Saarbrücken - Ludwigshafen (POS Nord)

10.000.000

10.000.000

0

 

2007-DE-17020-P

Ausbau des Abschnittes Freilassing-Grenze D/A (Salzburg) des TEN-Korridors Paris - München - Bratislava

8.544.272

8.544.272

0

 

2007-DE-17200-P

Aus- und Neubaustrecke Stuttgart-Wendlingen einschl. Stuttgart 21

114.470.000

114.470.000

0

 

2007-DE-20010-S

Eisenbahn-Hinterlandanbindung zur Fehmarnbeltquerung von Lübeck nach Puttgarden

12.700.000

12.700.000

0

 

2007-DE-24030-S

Studien für den Bau der Neubaustrecke Rhein/Main-Rhein/Neckar

35.450.000

22.988.760

12.461.240

 

2007-DE-24040-P

Duisburg - Emmerich

63.330.000

63.330.000

0

 

2007-DE-24060-P

Ausbaustrecke / Neubaustrecke Karlsruhe - Basel mit teilweisen Ausbaumaßnahmen an der bestehenden Strecke

94.500.000

94.500.000

0

 

2007-DE-60320-P

Ausrüstung der Eisenbahnstrecke von Emmerich (Grenze) bis Basel (Grenze) mit ETCS als Teil des Korridors A Rotterdam - Genua

23.250.000

23.250.000

0

 

2007-EL-29010-S

Railway line between Antirrio and Ioannina, studies for designing of the new line Antirrio-Ioannina

21.500.000

21.500.000

0

 

2007-EL-29030-S

Studies for standardisation and upgrading design for the existing Patras - Pyrgos - Kalamata railway

15.500.000

15.500.000

0

 

2007-ES-03050-P

Construcción de la Nueva Red Ferroviaria en el Pais Vasco ( Y Vasca) - Tramo Guipuzcoano

7.119.000

7.119.000

0

 

2007-EU-01180-P

PRIORITY PROJECT TEN NO. 1 BRENNER BASE TUNNEL - WORKS

592.650.000

592.650.000

0

 

2007-EU-01190-S

PRIORITY PROJECT TEN NO. 1 BRENNER BASE TUNNEL - STUDIES

193.350.000

193.350.000

0

 

2007-EU-06010-P

Nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin Partie commune franco-italienne de la section internationale

671.800.000

662.620.000

9.180.000

 

2007-EU-06030-S

Crossborder Railway Line Trieste/Divaca : study and design of the Trieste-Divaca-Ljubljana-Budapest-Ukrainian Border

50.700.000

50.700.000

0

 

2007-EU-16010-S

Studies for the construction of the new high capacity line through the Pyreneans

5.000.000

5.000.000

0

 

2007-EU-19010-P

Studies and Works in the High -Speed Rail Interoperability in Iberian Peninsula (PP19) - Oporto-Vigo Axis:Cross-Border Section Ponte de Lima-Vigo

244.140.000

244.140.000

0

 

2007-EU-20050-P

Studies and Works for the construction of Fehmarn Belt Fixed Rail-Road link

338.900.000

265.720.000

73.180.000

 

2007-EU-22070-S

Studies for the development of the Railway Priority Project No. 22

6.500.000

6.500.000

0

 

2007-EU-60400-P

Deployment of ERTMS on the corridor Antwerp-Basel/Lyon

88.980.000

88.980.000

0

 

2007-FI-12050-P

Works for the development of the railway connection between Helsinki airport and the PP12 lines

17.760.000

17.760.000

0

 

2007-FR-03120-P

Désaturation du noeud ferroviaire de Bordeaux

21.277.000

21.277.000

0

 

2007-IT-60360-P

Trackside ERTMS equipment on Italian part of Corridor A (600 km)

33.000.000

33.000.000

0

 

2007-LT-27030-P

1)Building of new European gauge line on the cross-border section PL border - Marijampole 2) cross-border section Siauliai - LV border. Reconstruction/Upgrading

72.800.000

45.703.339

27.096.661

 

2007-LT-27040-S

Studies for Rail Baltica, Lithuanian part: a)section PL border - Marijampole in European Gauge; b) Improvement of existing line; c)contribution to global Rail Baltica study for European Gauge

16.070.000

16.070.000

0

 

2007-PT-03030-P

Studies and Works in the High-Speed Railway Axis of South-West Europe (PP3) - Lisbon-Madrid Axis: Third Tagus Crossing (TTC)

51.310.000

51.310.000

0

4) Conditional extension & partial cancellation (post 2015)

2007-AT-18020-P

Implementation of the Integrated River Engineering Project Danube East of Vienna km 1921.0 - 1872.7

36.389.769

22.420.501

13.969.268

 

2007-BE-02030-P

Diabolo - Raccordement ferroviaire de l'aéroport de Zaventem au réseau à grande vitesse Thalys

15.000.000

14.920.689

79.311

 

2007-BE-28050-P

EuroCap-Rail modernisation de l'axe ferroviaire Bruxelles-Luxembourg

30.180.000

21.331.958

8.848.042

 

2007-DE-17220-P

Ausbaustrecke 23 Kehl - Appenweier (POS Süd)

26.950.000

23.426.931

3.523.069

 

2007-EU-03040-P

Atlantic branch of the international section of PP3 Vitoria-Dax ( estudios y obras para la nueva linea de alta velocidad)

70.000.000

56.808.784

13.191.216

 

2007-EU-30010-P

The Seine-Scheldt Inland Waterway Network - Cross-border section between Compiègne and Ghent

420.190.000

375.928.794

44.261.206

 

2007-FR-03010-P

Contournement de Nîmes et Montpellier (Etudes et travaux)

56.260.000

47.571.056

8.688.944

 

2007-IT-01030-M

Southern Access line to Brenner

58.810.000

45.920.000

12.890.000

 

2007-LU-28020-P

EuroCap-Rail. Modernisation de l'axe 3 Bruxelles-Luxembourg-Strasbourg

27.000.000

3.517.839

23.482.161

 

2007-LV-27060-P

1)Reconstruction/upgrading: cross-border section north Valmeira - Valka abd cross-border section south Jelgava - LT border. 2) Reconstruction/upgrading Jugla (Riga city border station) - Valmiera

22.330.000

6.541.950

15.788.050

 

2007-UK-13010-P

Package for improvements and upgrade of road infrastructure on Priority Project 13: Sections of A14, M6 and A1

80.710.000

77.665.741

3.044.259

Grand Total

 

 

5.300.799.999

4.989.309.349

311.490.650


Side Bar