Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1390

Bruselj, 27. oktobra 2010

Načrti Evropske komisije za okrepitev enotnega trga z ukrepi za pospešitev rasti in povečanje pravic državljanov

Enotni trg Evropske unije je temelj več kot 60 let evropskega povezovanja. Ovire, ki so nekoč blokirale prosti pretok blaga in storitev med Lizbono in Helsinki, so zdaj odstranjene. Podjetja imajo na voljo trg s 500 milijoni potrošnikov. Potrošniki, ki potujejo v tujino, koristijo bistveno znižanje stroškov mobilne telefonije. Z enotno valuto je potovanje in nakupovanje v tujini enostavno. Delavci imajo večje pravice. Ljudje lahko delajo, študirajo in živijo kjer koli v 27 državah članicah EU. Kot Evropejci smo lahko ponosni na te dosežke, a podjetja in državljani vedo tudi, da je pri uresničevanju teh pravic še vedno nekaj omejitev. Evropska komisija je v dveh danes objavljenih poročilih določila vrsto konkretnih rešitev za okrepitev enotnega trga. V poročilu o državljanstvu EU Komisija predlaga ukrepe za to, da bodo državljani lažje izvajali svoje pravice EU, ko se poročajo, kupujejo hišo ali registrirajo avto v drugi državi članici EU. Za pospešitev rasti, povečanje konkurenčnosti in socialnega napredka Akt o enotnem trgu zahteva poenostavitev delovanja vseh udeležencev – podjetij, potrošnikov in delavcev.

„Prosti pretok je zelo cenjena pravica v Evropski uniji. Podjetja in državljani so pridobivali vse več koristi, ko je EU vztrajno odstranjevala notranje ovire za pretok blaga, storitev in oseb. Želim graditi na naših dosežkih, tako da bo vsakdo, od turista do študenta ter delavca in lastnika malega podjetja, imel dejanske koristi od evropskega območja svobode, varnosti in pravice,“ je povedala Viviane Reding, podpredsednica Evropske komisije in komisarka EU za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. „Moj cilj je zagotoviti odstranitev preostalih omejitev, s katerimi se državljani soočajo pri uresničevanju svojih pravic. Državljani se morajo pri potovanju v tujino, na študiju ali med prebivanjem v tujini dobro počutiti. Državljani morajo imeti povsod enake pravice, ne glede na to, kje živijo.“

Komisar za notranji trg Michel Barnier je dejal: „Trgi morajo služiti tako gospodarstvu kot tudi našim državljanom. To opredeljuje našo družbo. Vendar zdaj enotni trg EU ne deluje tako dobro, kot bi lahko: ponuditi mora več. Za državljane in podjetja, velika in majhna, mora biti enotni trg privlačen. Nujno je treba ukrepati: Evropa si ne more privoščiti, da ne bi izkoristila tega potenciala. Zato danes objavljamo 50 predlogov za boljše delovanje enotnega trga, ki jih je treba uresničiti do leta 2012.“

Olajšanje življenja državljanov

Prvo poročilo o državljanstvu EU obravnava vsakodnevne probleme, s katerimi se soočajo državljani pri uresničevanju svojih pravic EU in kadar določeni vidiki njihovih življenj sežejo čez nacionalne meje: kadar potujejo, študirajo, delajo, se poročajo, kupijo hišo ali avto v drugi državi članici EU. V poročilu je 25 ukrepov, ki jih Komisija namerava izvesti v naslednjih treh letih zato, da bo olajšala življenje evropskih državljanov:

  • Turisti/ Izseljenci: Komisija bo posodobila pravila za zaščito potnikov pred na primer stečajem njihovih organizatorjev potovanj med počitnicami (IP/09/1824). Komisija bo tudi predlagala dodatne načine za okrepitev pravic potnikov za vse vrste prevoza in okrepila pravice letalskih potnikov (npr. v primeru velikih zamud ali odpovedi). Komisija bo nadalje okrepila pravico do konzularne zaščite državljanov EU, katerih domača država članica nima predstavništva v tretjih državah, tako da bo okrepila pravni okvir in povečala ozaveščenost državljanov in uslužbencev na konzulatih.

  • Potrošniki: Komisija bo potrošnikom pomagala, da bodo dobili odškodnino, če bodo imeli probleme s trgovcem, tako da bo omogočila hitro in poceni izvensodno reševanje čezmejnih sporov s spodbujanjem alternativnih možnosti reševanja sporov in mediacije.

  • Pari: Komisija bo predlagala zakonodajo, tako da bodo mednarodni pari lažje ugotovili, katero sodišče je pristojno in katero pravo se uporablja za na primer hišo v skupni lasti ali skupni bančni račun.

  • Delavci: Komisija razvija nov sistem elektronske izmenjave informacij med nacionalnimi upravami, da bodo lahko ljudje, ki delajo v drugi državi EU, lažje in hitreje prenesli svoje pravice do socialnega varstva.

  • Lastniki avtomobilov: Komisija bo predlagala zakonodajo za poenostavitev birokratskih postopkov in formalnosti za registracijo avtomobilov, kupljenih v drugi državi članici EU, ter obravnavala primere, v katerih morajo državljani dvakrat plačati davek ob registraciji.

Obnovitev programa „Evropa za državljane“

Trenutno poteka pregled programa „Evropa za državljane“, ki podpira projekte pobratenja mest in projekte državljanov. Komisija danes začenja javno posvetovanje, ki omogoča zainteresiranim, da dajo pripombe na naslednjo fazo dejavnosti programa. Posvetovanje je dostopno v vseh 23 jezikih EU na spletni strani Komisije za javna posvetovanja.

Enotni trg za rast

Podjetja imajo bistveno vlogo pri ponovni vzpostavitvi rasti, saj 20 milijonov podjetij zagotavlja kar 175 milijonov delovnih mest. Akt o enotnem trgu bo poenostavil poslovanje MSP, ki predstavljajo več kot 99 % evropskih podjetij. Vendar pa bogastvo in rast ne slonita le na ramenih evropskih podjetij. Dober socialni sistem, kakovostno izobraževanje, konkurenčna delovna mesta in plače so prav tako pomembni. Akt o enotnem trgu bo nadalje okrepil zelo konkurenčno socialno tržno evropsko gospodarstvo in bo v ospredje postavil ljudi, in sicer v vlogi potrošnikov, davkoplačevalcev, delavcev, vlagateljev, poslovnežev, pacientov ali upokojencev.

Ključne prednostne naloge:

  • Za podjetja: Kapital za MSP: MSP težko dostopajo do financiranja. Najmanjša evropska podjetja so neprepoznavna za potencialne vlagatelje in zahteve za uvrstitev na kapitalske trge so zelo zapletene. Komisija bo oblikovala predloge, da se to spremeni. Komisija bo tudi zmanjšala stroške za MSP tako, da bo poenostavila računovodske predpise in izboljšala njihov dostop do pogodb o izvedbi javnega naročila. Komisija si bo prizadevala za uvedbo skupne davčne podlage za podjetja, ki poslujejo preko meja, kar bo privedlo do nadaljnjega zmanjšanja stroškov.

  • Za podjetja: Socialna podjetja in dolgoročne naložbe: Evropa ima ogromen potencial za razvoj socialnega podjetništva. V zadnjih letih so številni posamezniki, fundacije in podjetja prevzeli pobudo za izboljšanje dostopa do hrane, stanovanj, zdravstvenega varstva, delovnih mest in bančnih storitev za ljudi v stiski. Za spodbujanje okrepljenega čezmejnega delovanja bo Komisija za organizacije, ki služijo socialnemu gospodarstvu in ga spodbujajo, predlagala evropske statute. Komisija bo tudi spodbujala dolgoročne naložbe, vključno z etičnimi naložbami, ter proučila možnosti za poseben sistem označevanja.

  • Za potrošnike: Spletna trgovina: Mladi Evropejci ne razumejo, zakaj ne morejo vedno kupiti glasbe na kateri koli spletni strani. Danes spletni trg zelo slabo deluje. Zato bo Komisija leta 2011 predlagala pravila, po katerih bi lahko avtorji in izvajalci svoje delo prodajali po vsej EU z dovoljenjem, ki bi ga pridobili po načelu „vse na enem mestu“, in ki bi jim omogočala, da požanjejo sadove svojega dela. Popolno izvajanje Direktive o storitvah in posodobljena pravila za elektronsko trgovanje bodo tudi prispevala k izboljšanju stanja.

  • Delavci: poklicna usposobljenost: danes je 4 600 poklicev po posameznih državah članicah različno urejenih. Zato je potreben temeljit pregled direktive o poklicni usposobljenosti. Komisija meni, da bi uvedba poklicne osebne izkaznice ali „službene izkaznice“ zmanjšala prekomerno birokracijo.

Za boljše delovanje enotnega trga

Brez učinkovitega izvrševanja enotni trg ne bi več deloval. Države članice EU so odgovorne za pravočasno in pravilno izvajanje evropskega prava v okviru nacionalnega prava. Poleg običajnih ukrepov izvrševanja bo Komisija aktivno sodelovala v rednem dialogu z državami članicami, na primer o skupnem ocenjevanju zakonov EU ali alternativnih mehanizmih za reševanje sporov.

Za nadaljevanje te razprave Komisija začenja vseevropsko razpravo z vsemi zainteresiranimi stranmi o Aktu o enotnem trgu. V prihodnosti bo Komisija nadalje okrepila svoje posvetovanje in dialog s civilno družbo. Komisija bo zlasti dala na razpolago svoje skupine strokovnjakov, da bodo svetovale združenjem potrošnikov, sindikatom, podjetjem in lokalnim organom.

Današnje poročilo o državljanstvu je na voljo v novinarskem središču generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Domača spletna stran podpredsednice Evropske komisije in komisarke EU za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

Domača spletna stran komisarja EU za notranji trg Michela Barnierja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm.

Več podatkov o Aktu o enotnem trgu je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm.

MEMO/10/525


Side Bar