Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1390

Bruxelles, 27 octombrie 2010

Comisia Europeană prezintă planuri pentru a consolida piața unică prin măsuri de stimulare a creșterii economice și de consolidare a drepturilor cetățenilor

Piața unică a Uniunii Europene stă la temelia a peste 60 de ani de integrare europeană. Barierele care împiedicau odinioară libera circulație a mărfurilor și serviciilor de la Lisabona și până la Helsinki au fost înlăturate. Întreprinderile se bucură acum de o piață de 500 de milioane de consumatori. Consumatorii care călătoresc în străinătate au asistat la reducerea drastică a costurilor apelurilor cu telefoanele mobile. Grație monedei unice, cumpărăturile și călătoriile în străinătate se fac fără eforturi. Lucrătorii beneficiază în prezent de drepturi extinse. Oamenii pot munci, studia și locui oriunde în cele 27 de state membre ale UE. Europenii se pot mândri cu aceste realizări, însă întreprinderile și cetățenii știu, de asemenea, că există încă obstacole în ceea ce privește exercitarea drepturilor. În două rapoarte publicate astăzi, Comisia Europeană a prezentat o serie de soluții concrete pentru stimularea pieței unice. În Raportul privind cetățenia UE, Comisia propune măsuri pentru a simplifica viața cetățenilor atunci când își exercită drepturile conferite de UE de a se căsători, cumpăra o casă sau înmatricula un autovehicul în altă țară a UE. Pentru a stimula creșterea economică, competitivitatea și progresul social, Actul privind piața unică face apel la acțiuni de simplificare a vieții tuturor participanților pe piață – întreprinderi, consumatori și lucrători.

„Libera circulație este un drept foarte prețuit în Uniunea Europeană. Întreprinderile și cetățenii au obținut avantaje importante pe măsură ce UE a înlăturat treptat obstacolele interne din calea circulației mărfurilor, serviciilor și persoanelor. Vreau să ducem mai departe aceste realizări, astfel încât oricine de la turiști și studenți până la lucrători și proprietarii de mici întreprinderi să poată beneficia cu adevărat de un spațiu european al libertății, securității și justiției, a afirmat dna vicepreședinte Viviane Reding, comisarul european pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „Astăzi, obiectivul meu este să mă asigur că înlăturăm obstacolele rămase cu care se confruntă oamenii în exercitarea drepturilor lor. Cetățenii trebuie să se simtă în largul lor atunci când călătoresc, studiază sau se stabilesc în străinătate și trebuie să se bucure de aceleași drepturi, oriunde s-ar afla.”

Michel Barnier, comisarul pentru piața internă, a afirmat: „Piețele trebuie să fie atât în serviciul economiei, cât și al cetățenilor noștri. Acest lucru este definitoriu pentru societatea noastră. Însă în prezent, piața unică europeană nu își valorifică întregul potențial. Trebuie să ofere mai mult. Cetățenii și întreprinderile de mici sau mari dimensiuni trebuie să găsească un interes în piața unică. Aceasta reprezintă o urgență, deoarece Europa nu își poate permite să lase neexploatat acest potențial. De aceea, astăzi, Actul privind piața unică prezintă 50 de propuneri care să fie puse în aplicare până în 2012 pentru ca piața unică să funcționeze mai bine.”

Simplificarea vieții cetățenilor

În primul Raport privind cetățenia UE sunt analizate problemele curente întâlnite de cetățeni în exercitarea drepturilor conferite de UE și atunci când aspecte ale vieții lor depășesc granițele naționale, de exemplu atunci când călătoresc, studiază, muncesc, se căsătoresc, cumpăra o casă sau un autovehicul în altă țară a UE. Raportul cuprinde 25 de măsuri pe care Comisia preconizează să le adopte în următorii trei ani pentru a simplifica viața cetățenilor europeni:

  • Turiști/ Expatriați: Comisia va actualiza normele de protejare a turiștilor, de exemplu împotriva falimentului agentului de turism în timpul vacanței (IP/09/1824). De asemenea, Comisia va propune modalități suplimentare de a întări drepturile pasagerilor, indiferent de mijlocul de transport utilizat, și de a consolida drepturilor pasagerilor aerieni (de exemplu în cazul unor întârzieri îndelungate sau al anulării zborului). Comisia va consolida mai mult dreptul la protecție consulară pentru cetățenii UE ale căror state membre de origine nu sunt reprezentate în țări terțe, prin întărirea cadrului legal și prin sensibilizarea sporită în rândul cetățenilor și al personalului consular.

  • Consumatori: Comisia îi va sprijini pe consumatori să obțină despăgubiri dacă au probleme cu un comerciant, prin facilitarea soluționării rapide și necostisitoare pe cale extrajudiciară a litigiilor transfrontaliere, prin promovarea unor mecanisme alternative de soluționare a litigiilor și a medierii.

  • Cupluri: Comisia va propune acte legislative care să le permită cuplurilor internaționale să știe mai ușor ce instanțe sunt competente și legea cărei țări se aplică unui bun imobiliar sau unor conturi bancare deținute în comun.

  • Lucrători : Comisia dezvoltă un nou sistem pentru schimbul electronic de informații între administrațiile naționale pentru ca persoanele care lucrează în altă țară a UE să își poată transfera mai ușor și mai rapid drepturile de securitate socială.

  • Proprietari de autovehicule: Comisia va propune acte legislative care să reducă birocrația și formalitățile pentru înmatricularea autovehiculelor cumpărate în altă țară a UE și va rezolva situațiile în care cetățenii trebuie să plătească de două ori taxa de înmatriculare.

Reînnoirea programului „Europa pentru cetățeni”

Programul „Europa pentru cetățeni”, care sprijină înfrățirea între orașe și proiecte ale cetățenilor, este în curs de revizuire. Comisia lansează astăzi o consultare publică pentru a permite oamenilor să prezinte observații privind următoarea etapă a activităților din cadrul programului. Consultarea poate fi accesată în toate cele 23 de limbi ale UE pe site-ul de consultări publice al Comisiei.

O piața unică pentru creștere economică

Cu 20 de milioane de întreprinderi care oferă 175 de milioane de locuri de muncă, întreprinderile joacă un rol esențial în reluarea creșterii economice. Actul privind piața unică va simplifica lucrurile pentru IMM-uri, care reprezintă peste 99% din întreprinderile Europei. Însă bogăția și creșterea economică ale Europei nu depind doar de întreprinderile europene. Un bun sistem social, un învățământ de calitate, locuri de muncă și salarii competitive sunt elemente tot atât de importante. Actul privind piața unică va consolida în continuare economia socială de piață foarte competitivă a Europei și va plasa oamenii în centrul pieței unice, în calitate de consumatori, contribuabili, lucrători, investitori, antreprenori, pacienți sau pensionari.

Priorități-cheie:

  • Pentru întreprinderi: capital pentru IMM-uri: IMM-urile au cu greu acces la finanțare. Cele mai mici întreprinderi europene sunt puțin vizibile pentru potențiali investitori, iar cerințele pentru a fi cotat pe piețele de capital sunt complexe. Comisia va face propuneri pentru a schimba acest lucru. De asemenea, Comisia va reduce costurile pentru IMM-uri prin simplificarea normelor contabile și prin îmbunătățirea accesului IMM-urilor la contractele de achiziții publice. Comisia va analiza introducerea unei baze comune de impozitare pentru întreprinderile cu activități transfrontaliere, care să ducă la reduceri suplimentare ale costurilor.

  • Pentru întreprinderi: antreprenoriat social și investiții pe termen lung: Europa are un enorm potențial pentru dezvoltarea antreprenoriatului social. În ultimii ani, persoane fizice, fundații și întreprinderi au lansat numeroase inițiative de a îmbunătăți accesul la alimente, locuințe, servicii de sănătate, locuri de muncă și servicii bancare pentru cei nevoiași. Dornică să promoveze intensificarea activităților transfrontaliere, Comisia va propune un statut european pentru astfel de organizații, cu scopul de a servi și promova economia socială. De asemenea, Comisia va încuraja investițiile pe termen mai lung, inclusiv investițiile etice, și va examina opțiunile pentru un sistem specific de etichetare.

  • Pentru consumatori: comerțul online : Tinerii europeni nu pot înțelege de ce nu pot întotdeauna cumpăra muzica pe care o doresc de pe orice site internet. În prezent, piața online are performanțe sub așteptări. Din acest motiv, Comisia va propune în 2011 norme menite să asigure că artiștii și compozitorii își pot vinde lucrările în întreaga Europă prin vizitarea unui ghișeu unic în scopul obținerii autorizației care să le permită să primească recompensa pentru munca lor. De asemenea, punerea integrală în aplicare a directivei privind serviciile și a normelor actualizate privind e-comerțul vor aduce îmbunătățiri.

  • Lucrători: calificări profesionale: în prezent, 4 600 de profesii sunt reglementate diferit în statele membre. Prin urmare, de mult ar fi trebuit efectuată o revizuire temeinică a directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale. Comisia consideră că introducerea unei cărți de identitate profesională („cartes professionnelles”) ar reduce birocrația care persistă.

Să facem funcțională piața unică

Fără o punere eficace în aplicare, piața unică s-ar împotmoli. Statele membre ale UE sunt responsabile pentru transpunerea la timp și corectă a dreptului european în legislația națională. Pe lângă măsurile obișnuite de punere în aplicare, Comisia va stabili, de asemenea, un dialog periodic cu statele membre, cum ar fi evaluarea reciprocă a legislației UE și mecanismele alternative de soluționare a litigiilor. Pentru a continua discuția privind aceste aspecte, Comisia lansează o dezbatere la nivel european, la care vor participa toate părțile interesate cu privire la Actul privind piața unică. În viitor, Comisia va consolida și mai mult consultarea și dialogul cu societatea civilă. În special, Comisia va permite accesul la grupurile sale de experți, care vor putea reprezenta organizații ale consumatorilor, sindicate, întreprinderi și autorități locale.

Raportul de astăzi privind cetățenia este disponibil la sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar european pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Pagina principală de internet a dlui Michel Barnier, comisar european pentru piața internă:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Informații suplimentare privind Actul privind piața unică sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_ro.htm

MEMO/10/525


Side Bar