Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1390

Brüsszel, 2010. október 27.

Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozza az egységes piac megerősítését célzó, a növekedés fokozására és az uniós polgárok jogainak erősítésére irányuló intézkedéseket tartalmazó terveit

Az Európai Unió egységes piaca a több mint 60 éves múltra visszatekintő európai integráció sarokköve. Lebontottuk azokat az akadályokat, amelyek egykor útját állták annak, hogy az áruk és szolgáltatások szabadon áramolhassanak Lisszabontól Helsinkiig. A vállalkozások egy 500 millió fős fogyasztói piac előnyeit élvezik. Drasztikusan csökkentek a külföldi mobiltelefon-használati díjak. A közös valuta megkönnyítette az utazást és a vásárlást. A munkavállalók széles körű jogokat élveznek. Napjainkban bárki dolgozhat, tanulhat és élhet az Unió 27 tagállamának bármelyikében. Büszkék lehetünk ezekre az eredményekre, ugyanakkor a vállalkozások és a polgárok egyaránt jól tudják, hogy jogaik gyakorlása során továbbra is felmerülnek még akadályok. Az Európai Bizottság ma közzétett két jelentésében az egységes piac megerősítését célzó konkrét megoldások sorát vonultatja fel. Az uniós polgárságról szóló jelentésben a Bizottság olyan intézkedéseket javasol, amelyek megkönnyítik az emberek életét uniós jogaik gyakorlása során, például ha másik tagállamban kívánnak házasságot kötni, házat venni vagy személygépkocsit regisztráltatni. A növekedés, a versenyképesség és a társadalmi előrelépés fokozása érdekében az egységes piaci intézkedéscsomag valamennyi piaci résztvevő – vállalkozások, fogyasztók és munkavállalók – életének megkönnyítését szorgalmazza.

„A szabad mozgáshoz való jogot nagyra értékelik az Európai Unióban. Mind a vállalkozások, mind a polgárok hatalmas előnyre tettek szert azzal, hogy az EU fokozatosan lebontotta az áruk, szolgáltatások és személyek szabad mozgását akadályozó belső korlátokat. Eddig elért eredményeinkre kívánok építeni azért, hogy – a turistáktól és diákoktól kezdve a munkavállalókig és a kisvállalkozások tulajdonosaiig – mindenki valóban élvezhesse a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés európai térségének előnyeit – nyilatkozta Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős uniós biztos. „Célom annak biztosítása, hogy megszüntessük azokat a még fennálló akadályokat, amelyekkel az embereknek jogaik gyakorlása során szembe kell nézniük. Fontos, hogy az emberek ne érezzék kényelmetlenül magukat külföldi utazásuk, tanulmányaik vagy letelepedésük során. Az uniós polgárokat ugyanazon jogok illetik meg, bárhol is legyenek.”

A belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos, Michel Barnier kijelentette: „A piacok feladata, hogy mind a gazdaságot, mind az uniós polgárokat kiszolgálják. Ez határozza meg társadalmunkat. Jelenleg azonban az Unió egységes piaca elmarad képességei maximumától, többet kell nyújtania. A polgároknak és a kis- és nagyvállalkozásoknak egyaránt érdekeltté kell válniuk az egységes piacban. A sürgetés valós: Európa nem engedheti meg magának, hogy hagyja parlagon heverni potenciálját. Ezért az egységes piaci intézkedéscsomag a mai napon 50 javaslatot terjeszt elő, amelyeket az egységes piac működésének javítása érdekében 2012-ig kell végrehajtani.”

A polgárok életének megkönnyítése

Az uniós polgárságról szóló első jelentés azokkal a mindennapos problémákkal foglalkozik, amelyekkel az uniós polgároknak jogaik gyakorlása során kell szembenézniük, és kiterjeszti életük aspektusait a nemzeti határokon túlra, vagyis azokra az esetekre, amikor egy másik uniós tagállamba utaznak, ott tanulnak, dolgoznak, kötnek házasságot, vesznek házat vagy autót. A jelentés 25 olyan intézkedést tartalmaz, amelyeket a Bizottság az elkövetkező három évben kíván megvalósítani az uniós polgárok életének megkönnyítése érdekében:

  • Turisták / Külföldön élő polgárok A Bizottság aktualizálja a nyaralók – többek között például az utazásszervezők fizetésképtelenségével szembeni – védelméről szóló szabályokat (IP/09/1824). A Bizottság emellett további módokat is javasol majd az utasok jogainak megerősítésére valamennyi közlekedési mód esetében, valamint a légiutasok jogainak érvényesítésére (pl. hosszú késések vagy járattörlések esetén). A Bizottság a jogi keret megerősítésével és a polgárok, valamint a konzulátusi tisztviselők körében a tudatosság fokozásával tovább erősíti majd azon uniós polgárok konzuli védelemhez való jogát, akiknek lakóhely szerinti tagállama nem rendelkezik képviselettel valamely harmadik országban.

  • Fogyasztók: a Bizottság a határokon átnyúló viták gyors és nem túl drága, bíróságon kívüli rendezésének (az alternatív vitarendezési módszerek és a közvetítés ösztönzése révén történő) megkönnyítésével segíti majd a fogyasztókat valamely kereskedővel kapcsolatban tapasztalt problémájuk orvoslásában.

  • Párok: a Bizottság jogalkotási javaslatot terjeszt majd elő, amely megkönnyíti a „nemzetközi” párok számára annak eldöntését, mely bíróságok rendelkeznek joghatósággal és melyik ország joga alkalmazandó közös tulajdonú házuk vagy bankszámláik vonatkozásában.

  • Munkavállalók: a Bizottság a nemzeti közigazgatások közötti elektronikus információcsere új rendszerét dolgozza ki, amely megkönnyíti és meggyorsítja a más uniós tagállamban dolgozó munkavállalók számára a társadalombiztosítási jogosultságok átvitelét.

  • Személygépkocsi-tulajdonosok: a Bizottság jogalkotási javaslatot terjeszt elő, amelynek célja a más uniós országban vásárolt személygépkocsik regisztrációjával kapcsolatos papírmunka és formaságok egyszerűsítése. Emellett rendezi majd azokat az eseteket is, amelyekben az uniós polgárokat kétszer kötelezik regisztrációs adó fizetésére.

Az „Európa a polgárokért program megújítása

A testvérvárosi programokat és a polgárok projektjeit támogató „Európa a polgárokért” program felülvizsgálata folyamatban van. A Bizottság a mai napon nyilvános konzultációt indít, lehetővé téve az emberek számára, hogy megtegyék észrevételeiket a program tevékenységeinek következő szakaszával kapcsolatban. A konzultáció az EU 23 hivatalos nyelvének mindegyikén elérhető a Bizottság nyilvános konzultációs weboldalán keresztül.

Egységes piac a növekedésért

A 175 millió munkahelyet biztosító 20 millió vállalkozás fontos szerepet játszik abban, hogy visszataláljunk a növekedési pályára. Az egységes piaci intézkedéscsomag egyszerűbbé teszi majd az európai vállalkozások több mint 99%-át kitevő kkv-k életét. Európa jóléte és növekedése azonban nem csupán az európai vállalkozásokon múlik. Ugyanilyen fontos a jó szociális rendszer, a magas színvonalú oktatás, valamint a versenyképes munkahelyek és fizetések. Az egységes piaci intézkedéscsomag tovább erősíti majd Európa igen versenyképes szociális piacgazdaságát és az egységes piac középpontjába helyezi az embereket fogyasztóként, adófizetőként, munkavállalóként, befektetőként, vállalkozóként, betegként vagy nyugdíjasként.

Fő prioritások:

  • A vállalkozások számára: A kis- és középvállalkozások tőkéhez jutása A kkv-k nehezen jutnak tőkéhez. Európa legkisebb vállalkozásai szinte észrevétlenek a potenciális befektetők számára, a tőkepiaci jegyzés feltételei pedig összetettek. A Bizottság javaslatot tesz majd ennek megváltoztatására. Emellett a Bizottság a számviteli szabályok egyszerűsítése és a közbeszerzési szerződésekhez való hozzáférés javítása révén csökkenteni fogja a kkv-k költségeit. A Bizottság megvizsgálja a határokon átnyúló tevékenységet folytató vállalkozások közös adóalapja bevezetésének lehetőségét is, ez további költségmegtakarításokat eredményezhet.

  • A vállalkozások számára: „Társadalomtudatos vállalkozás” és hosszú távú befektetés Európában hatalmas potenciál rejlik a társadalomtudatos vállalkozások fejlesztése terén. Az elmúlt években számos magánszemély, alapítvány és vállalkozás indított kezdeményezéseket a rászorulók élelemhez, lakhatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, munkához és banki szolgáltatásokhoz jutásának javítására. A határokon átnyúló fellépések ösztönzése érdekében a szociális gazdaságot szolgáló és ösztönző ilyen szervezetekre vonatkozóan a Bizottság európai statútumra tesz javaslatot. A Bizottság emellett ösztönözni fogja a hosszabb távú befektetéseket, köztük az etikus befektetéseket, megvizsgálva egy speciális címkézési rendszer lehetőségeit.

  • A fogyasztók számára: Online kereskedelem Az európai fiatalok nem értik, hogy esetenként miért nem vásárolhatják meg kedvenc zenéjüket bármelyik tetszőleges weboldalon. Napjainkban az online piac teljesítménye messze elmarad maximális potenciáljától. Ezért a Bizottság 2011-ben olyan szabályokra tesz majd javaslatot, amelyek annak biztosítását célozzák, hogy az alkotók és a művészek egyablakos rendszerű engedélyezést követően szerte Európában értékesíthessék műveiket, lehetővé téve ezzel számukra, hogy learassák munkájuk gyümölcsét. Ugyancsak érezhető lesz majd a szolgáltatási irányelv teljes körű alkalmazásának és az elektronikus kereskedelemre vonatkozó szabályok aktualizálásának hatása.

  • Munkavállalók: Szakmai képesítések Napjainkban 4600 olyan szakma létezik, amelyekre az egyes tagállamokban különböző szabályozás vonatkozik. A szakmai képesítésekről szóló irányelv alapos felülvizsgálata ezért már rég esedékes. A Bizottság meggyőződése, hogy a szakmai azonosítókártyák (professional I.D. card vagy carte professionnelle) bevezetése csökkentené a bürokráciát.

Az egységes piac működőképessé tétele

Eredményes végrehajtás nélkül az egységes piac megfeneklik. Az európai jogszabályok nemzeti jogba való átültetéséért, valamint annak időben és megfelelő módon történő végrehajtásáért az uniós tagállamok felelősek. A szokásos végrehajtási intézkedések mellett a Bizottság rendszeres párbeszédet kíván folytatni a tagállamokkal, többek között az uniós jogszabályok kölcsönös értékeléséről és az alternatív vitarendezési mechanizmusokról.

A párbeszéd ösztönzése érdekében a Bizottság európai szintű vitát kezdeményez az egységes piaci intézkedéscsomagról, valamennyi érdekelt érintett fél részvételével. A Bizottság a jövőben tovább kívánja erősíteni a civil társadalommal folytatott konzultációt és párbeszédet. Ennek érdekében megnyitja szakértői csoportjait a fogyasztói szervezetek, szakszervezetek, vállalkozások és a helyi hatóságok képviselői előtt.

Az uniós polgárságról szóló, ma közzétett jelentés a Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldalán érhető el:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Az egységes piaci intézkedéscsomagról a következő weboldal nyújt bővebb tájékoztatást:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

MEMO/10/525


Side Bar