Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1390

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει προτάσεις για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς με μέτρα για την τόνωση της ανάπτυξης και την στήριξη των δικαιωμάτων των πολιτών

Η ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης επί 60 και πλέον έτη. Οι φραγμοί που κάποτε εμπόδιζαν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών από τη Λισαβόνα στο Ελσίνκι έχουν καταργηθεί. Οι επιχειρήσεις έχουν πλέον στη διάθεσή τους μια αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών. Οι καταναλωτές που ταξιδεύουν στο εξωτερικό διαπιστώνουν ραγδαία μείωση στο κόστος της κινητής τηλεφωνίας. Το ενιαίο νόμισμα έχει απλουστεύσει τις αγορές και τα ταξίδια στο εξωτερικό. Οι εργαζόμενοι διαθέτουν πλέον εκτενή δικαιώματα. Ο καθένας μπορεί να εργαστεί, να σπουδάσει και να ζήσει σε όποιο από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ θέλει. Μολονότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να είναι περήφανοι για τα επιτεύγματα αυτά, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες γνωρίζουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην άσκηση των δικαιωμάτων τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσδιορίσει μια σειρά από συγκεκριμένες λύσεις σε δύο εκθέσεις που δημοσιεύονται σήμερα με σκοπό την τόνωση της ενιαίας αγοράς. Στην έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει μέτρα που θα διευκολύνουν τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων που έχουν στην ΕΕ σε ό,τι αφορά τον γάμο, την αγορά κατοικίας ή την ταξινόμηση ενός αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ. Για να δοθεί ώθηση την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική πρόοδο, η πράξη για την ενιαία αγορά προτείνει την ανάληψη δράσης για να γίνει ευκολότερη η ζωή όλων των παραγόντων της αγοράς - επιχειρήσεων, καταναλωτών και εργαζομένων.

«Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι ένα από τα πολυτιμότερα δικαιώματα που έχει κατακτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες έχουν αποκομίσει τεράστια οφέλη από την σταθερή άρση των εσωτερικών φραγμών όσον αφορά τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τα πρόσωπα. Επιθυμώ να οικοδομήσουμε πάνω στα επιτεύγματά μας ούτως ώστε όλοι μας - από τους τουρίστες και τους φοιτητές έως τους εργαζόμενους και τους μικροεπιχειρηματίες – να ωφεληθούν πραγματικά από έναν ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης», είπε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Viviane Reding, Επίτροπος αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και την Ιθαγένεια. «Στόχος μου σήμερα είναι να εξασφαλίσουμε την άρση των υπόλοιπων εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όταν ασκούν τα δικαιώματά τους. Οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται άνετα όταν ταξιδεύουν, σπουδάζουν ή εγκαθίστανται στο εξωτερικό. Οι πολίτες πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο βρίσκονται.»

Ο αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά Επίτροπος κ. Michel Barnier έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Οι αγορές πρέπει να υπηρετούν τόσο την οικονομία όσο και τους πολίτες μας. Αυτό είναι καθοριστικό για την κοινωνία μας. Αλλά αυτή τη στιγμή, η ενιαία αγορά της ΕΕ δεν επιτυγχάνει τα αποτελέσματα που θα μπορούσε: πρέπει να προσφέρει ακόμη περισσότερα οφέλη. Η ενιαία αγορά πρέπει να απηχεί τα συμφέροντα πολιτών και επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν επιδέχεται πλέον αναβολή: η Ευρώπη δεν μπορεί να αφήνει ανεκμετάλλευτο το δυναμικό της. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει 50 προτάσεις που θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή έως το 2012 ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς.»

Για να γίνει ευκολότερη η ζωή των πολιτών

Η πρώτη έκθεση που καταρτίστηκε ποτέ για την ιθαγένεια της ΕΕ, εξετάζει τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όταν ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχει η ΕΕ και επεκτείνουν ορισμένες πτυχές της ζωής τους πέρα από τα σύνορα της χώρας τους: όταν ταξιδεύουν, σπουδάζουν, εργάζονται, παντρεύονται, αγοράζουν κατοικία ή αυτοκίνητο σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η έκθεση περιλαμβάνει 25 μέτρα τα οποία η Επιτροπή προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή την επόμενη τριετία με σκοπό να κάνει ευκολότερη τη ζωή των ευρωπαίων πολιτών:

  • Τουρίστες/Απόδημοι: Η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει τους κανόνες που προστατεύουν τους ταξιδιώτες π.χ. από την πτώχευση του ταξιδιωτικού τους πράκτορα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους (IP/09/1824). Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης επιπρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς και για την επιβολή των δικαιωμάτων των αεροπορικών επιβατών (π.χ. σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων και ακυρώσεων). Επίσης, η Επιτροπή θα ενισχύσει το δικαίωμα της προξενικής προστασίας των πολιτών της ΕΕ που προέρχονται από κράτος μέλος που δεν εκπροσωπείται σε τρίτες χώρες, ενισχύοντας το νομικό πλαίσιο και αυξάνοντας την ενημέρωση των πολιτών και των προξενικών υπαλλήλων.

  • Καταναλωτές: Η Επιτροπή θα βοηθά τους καταναλωτές να «βρίσκουν το δίκιο τους» όταν έχουν προβλήματα με κάποιον έμπορο, διευκολύνοντας την ταχεία και χωρίς υπερβολικές δαπάνες εξωδικαστική επίλυση διαφορών διασυνοριακού χαρακτήρα, με την προώθηση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών και διαμεσολάβησης.

  • Ζευγάρια: Η Επιτροπή θα προτείνει νομοθεσία που θα καθιστά ευκολότερο για τα διεθνή ζευγάρια να πληροφορηθούν ποια δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία και ποιας χώρας η νομοθεσία ισχύει για την κοινής ιδιοκτησίας κατοικία τους ή τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

  • Εργαζόμενοι: Η Επιτροπή αναπτύσσει ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ εθνικών διοικήσεων, ούτως ώστε να καταστεί απλούστερη και ταχύτερη η μεταφορά των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη.

  • Ιδιοκτήτες αυτοκινήτων: Η Επιτροπή θα προτείνει νομοθεσία για την απλούστευση της γραφειοκρατίας και των διατυπώσεων για την ταξινόμηση αυτοκινήτων που αγοράζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ και θα λύσει το πρόβλημα της διπλής επιβολής τελών ταξινόμησης.

Ανανέωση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», που στηρίζει την αδελφοποίηση πόλεων και σχέδια πολιτών, βρίσκεται σήμερα υπό επανεξέταση. Η Επιτροπή δρομολογεί σήμερα δημόσια διαβούλευση για να επιτρέψει στους πολίτες να υποβάλουν παρατηρήσεις όσον αφορά το επόμενο στάδιο των δραστηριοτήτων του προγράμματος. Η συμμετοχή στη διαβούλευση είναι δυνατή και στις 23 γλώσσες της ΕΕ μέσω του δικτυακού τόπου δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής.

Μια ενιαία αγορά για την ανάπτυξη

Με 20 εκατομμύρια εταιρείες που παρέχουν 175 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο για την ανάκαμψη της οικονομίας. Η πράξη για την ενιαία αγορά θα απλουστεύσει την κατάσταση για τις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν πάνω από το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ωστόσο, ο πλούτος και η ανάπτυξη της Ευρώπης δεν βασίζεται αποκλειστικά στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Εξίσου σημαντικά είναι ένα καλό κοινωνικό σύστημα, μια ποιοτική εκπαίδευση και οι ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας και αμοιβές. Η πράξη για την ενιαία αγορά θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία της αγοράς, που είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική, και θα βάλει τους ανθρώπους στην καρδιά της ενιαίας αγοράς: καταναλωτές, φορολογούμενους, εργαζόμενους, επενδυτές, επιχειρηματίες, ασθενείς ή συνταξιούχους.

Κύριες προτεραιότητες:

  • Για τις επιχειρήσεις: Κεφάλαια για τις ΜΜΕ: Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι δύσκολη για τις ΜΜΕ. Οι μικρότερες επιχειρήσεις της Ευρώπης είναι σχεδόν αόρατες στους δυνητικούς επενδυτές και οι απαιτήσεις για την εισαγωγή τους στις κεφαλαιαγορές είναι περίπλοκες. Η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για την αλλαγή της κατάστασης αυτής. Η Επιτροπή θα μειώσει επίσης το κόστος των ΜΜΕ με την απλούστευση των λογιστικών κανόνων και τη βελτίωση της πρόσβασής τους σε δημόσιες συμβάσεις προμηθειών. Η Επιτροπή θα μελετήσει επίσης την εισαγωγή μιας κοινής φορολογικής βάσης για επιχειρήσεις που αναπτύσσουν διασυνοριακές δραστηριότητες, ώστε να υπάρξει περαιτέρω εξοικονόμηση κόστους.

  • Για τις επιχειρήσεις: Κοινωνική επιχειρηματική δραστηριότητα και μακροπρόθεσμες επενδύσεις Η Ευρώπη διαθέτει τεράστιο δυναμικό για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Τα τελευταία έτη αναλήφθηκαν πολλές πρωτοβουλίες από μεμονωμένα άτομα, ιδρύματα και επιχειρήσεις για την καλύτερη πρόσβαση αυτών που έχουν ανάγκη σε τρόφιμα, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εργασία και τραπεζικές υπηρεσίες. Για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η διασυνοριακή διάσταση, η Επιτροπή θα προτείνει ένα ευρωπαϊκό καταστατικό για τους οργανισμούς που υπηρετούν και προωθούν την κοινωνική οικονομία. Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει επίσης τις πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις, περιλαμβανομένων των δεοντολογικών επενδύσεων, μέσω της διερεύνησης των εναλλακτικών δυνατοτήτων για ένα ειδικό καθεστώς επισήμανσης.

  • Για τους καταναλωτές: Επιγραμμικό εμπόριο: Οι νέοι της Ευρώπης δεν μπορούν πάντοτε να καταλάβουν για ποιο λόγο δεν μπορούν να αγοράσουν την μουσική που θέλουν από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο. Σήμερα, η επιγραμμική αγορά υπολειτουργεί σοβαρά. Για τον λόγο αυτόν η Επιτροπή θα προτείνει κανόνες το 2011 με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι δημιουργοί και οι καλλιτέχνες θα μπορούν να πωλούν τα έργα τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, με το σύστημα της μονοαπευθυντικής θυρίδας για την απόκτηση άδειας, πράγμα που θα τους επιτρέψει να αμείβονται για το έργο τους. Η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες και η επικαιροποίηση των κανόνων για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα βελτιώσουν επίσης την κατάσταση.

  • Εργαζόμενοι: επαγγελματικά προσόντα: Σήμερα υπάρχουν 4600 επαγγέλματα που ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο στα κράτη μέλη. Συνεπώς, μια ενδελεχής αναθεώρηση της οδηγίας περί επαγγελματικών προσόντων είναι απολύτως απαραίτητη. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η εισαγωγή ενός επαγγελματικού δελτίου ταυτότητας («professional I.D. card» ή «cartes professionnelles») θα μειώσει την γραφειοκρατία που εξακολουθεί να υπάρχει στο θέμα αυτό.

Για να λειτουργήσει η ενιαία αγορά

Χωρίς αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας, η ενιαία αγορά θα σταματήσει να λειτουργεί. Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι υπεύθυνα για την έγκαιρη και ορθή ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό δίκαιο. Εκτός από τα κανονικά μέτρα επιβολής, η Επιτροπή θα ανοίξει τακτικό διάλογο με τα κράτη μέλη για θέματα όπως η αμοιβαία αξιολόγηση της νομοθεσίας της ΕΕ και οι εναλλακτικοί μηχανισμοί διευθέτησης διαφορών. Για να προχωρήσει η συζήτηση αυτή, η Επιτροπή δρομολογεί έναν ευρωπαϊκής κλίμακας διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με αντικείμενο την πράξη για την ενιαία αγορά. Στο μέλλον, η Επιτροπή θα ενισχύσει περαιτέρω τις διαβουλεύσεις και τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα διευρύνει τις ομάδες εμπειρογνωμόνων ώστε να εκπροσωπούνται ενώσεις καταναλωτών, ενώσεις εργαζομένων, επιχειρήσεις και τοπικές αρχές.

Η σημερινή έκθεση για την ιθαγένεια διατίθεται στην αίθουσα τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνη:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Αρχική ιστοσελίδα της αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ αρμόδιας για θέματα δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Αρχική ιστοσελίδα του κ. Michel Barnier, Επιτρόπου της ΕΕ αρμόδιου για την εσωτερική αγορά.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πράξη για την ενιαία αγορά διατίθενται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

MEMO/10/525


Side Bar