Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1385

Brussel, 26 oktober 2010

Vicevoorzitter Kallas woont top bij over de verbetering van het concurrentievermogen van de Europese luchtvaartsector

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Siim Kallas woont vandaag en morgen een luchtvaarttop bij die gewijd is aan de concurrentiedruk waarmee de Europese luchtvaartsector momenteel te kampen heeft. De top in Brugge wordt georganiseerd door het Belgische voorzitterschap.

Vicevoorzitter Kallas, bevoegd voor vervoer, verklaarde: "De Europese luchtvaartsector moet kunnen blijven concurreren met de rest van de wereld. Wereldwijd concurrentievermogen dient in het Europese veiligheids-, beveiligings- en milieubeleid te worden opgenomen, zodat hiermee de gewenste resultaten kunnen worden behaald. Europa moet tevens oplossingen aanreiken voor de financiering van nieuwe technologieën, zodat de basis van het concurrentievermogen van de sector kan worden versterkt."

De vicevoorzitter feliciteerde het Belgische voorzitterschap met de organisatie van deze luchtvaarttop, die vooral in het teken staat van de concurrentiedruk waarmee de Europese luchtvaartsector te kampen heeft.

Hij voegde hieraan toe: "Europa stelt alles in het werk om de hoogste veiligheidsnormen te bieden, voor een goed en adequaat beveiligingssysteem te zorgen en de luchtvaartsector milieuvriendelijker te maken. Er zijn innovatieve oplossingen nodig om nieuwe technologieën te financieren, die van groot belang zijn om deze doelstellingen te bereiken."

De mogelijkheid om vrij te reizen is een vanzelfsprekendheid geworden in de huidige samenleving. Europa moet het concurrentievermogen van zijn luchtvaartsector verder verbeteren overeenkomstig de behoeften van de interne Europese vervoersruimte. De Europese luchtvaarsector is een van de belangrijkste drijvende krachten achter de opbloei van de economie. Tegelijk dienen ook de veiligheid en de beveiliging van de luchtvaart, die overigens al goed zijn, verder te worden verbeterd. Tegen 2012 worden alle elementen van de veiligheidsketen gebundeld tot een volledig geharmoniseerd pakket van EU-veiligheidsvoorschriften . Deze gemeenschappelijke voorschriften vormen de basis voor een proactief bewakingsproces van de veiligheidssituatie. Wat beveiliging betreft moeten een strategie die is gebaseerd op risicobeheer, een betere toepassing van technologie en internationale samenwerking met derde landen voor de hoogste bescherming van onze burgers zorgen. Tegelijkertijd moet de juiste balans worden gevonden met reiscomfort voor onze passagiers. De luchtvaartsector moet ook bijdragen aan de vermindering van broeikasgassen. De recente historische overeenkomst binnen de ICAO heeft bevestigd dat Europa hier sneller mee van start mag gaan dan anderen, in het kader van een mondiaal actieplan.

Europa moet zorgen voor de coördinatie van de investeringsinspanningen, met name op het gebied van de modernisering van luchtverkeersleiding, de timing en synchronisatie van investeringen en de governancestructuren voor de uitrol van SESAR. Het totale rendement dient te worden verbeterd om reizigers en bedrijven een betere prijs-kwaliteitverhouding te bieden.

Op de Vervoersraad van december 2010 worden de conclusies van de luchtvaarttop ter bekrachtiging voorgelegd aan de Ministers van vervoer.

Zie ook SPEECH/10/596


Side Bar