Navigation path

Left navigation

Additional tools

dIP/10/1381

Bruselj, 26. oktobra 2010

Ukrep Komisije za izboljšanje evropskega odzivanja na nesreče

Danes je Evropska unija dosegla novo stopnjo na poti do boljšega, hitrejšega in učinkovitejšega odzivanja na nesreče. Evropska komisija je namreč sprejela novo sporočilo, ki naj bi okrepilo zmogljivosti Unije na tem področju – tako v smislu civilne zaščite kot humanitarne pomoči. Ta nova strategija se zadevnega izziva loteva z dveh plati: po eni strani s krepitvijo obstoječih evropskih zmogljivosti za odzivanje in sredstev držav članic za ukrepanje v izrednih razmerah, po drugi strani pa z vzpostavitvijo evropskega središča za odzivanje v izrednih razmerah – novega stičišča za izmenjavo informacij in okrepljeno usklajevanje pri odzivanju na nesreče na ravni EU.

Kristalina Georgieva, komisarka za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje, je povedala: „Število nesreč v svetu se je od leta 1975 povečalo za petkrat, in ko pride do nesreče, je vsaka ura pomembna. Zato potrebuje Evropska unija sistem, ki lahko zagotovi, da bodo ključna sredstva na voljo za takojšnjo uporabo brez predhodnih naložb v drage nove strukture. Tako bomo lahko našo strategijo odziva uspešno načrtovali, poleg tega pa bo ta strategija tudi stroškovno učinkovita. Ne smemo čakati, da se zgodi naslednja katastrofa, preden začnemo ukrepati.“

Z današnjimi predlogi naj bi se dodatno okrepilo usklajevanje odziva Evropske unije na nesreče, tako znotraj Unije kot zunaj njenih meja. Da bi bil ta odziv učinkovit in usklajen, je v sporočilu predlagana vzpostavitev evropskih zmogljivosti za odzivanje. To bi pomenilo ustanovitev prostovoljnega „rezervoarja“ predhodno odobrenih sredstev držav članic za izredne razmere in razvoj načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah. V sporočilu je predvideno tudi evropsko središče za odzivanje v izrednih razmerah – učinkovito središče za odzivanje, ki bi nastalo z združitvijo kriznih centrov služb za humanitarno pomoč (ECHO) in civilno zaščito (MIC). To središče bi delovalo 24 ur na dan, vse dni v tednu, ter bi združevalo pridobljene izkušnje in v realnem času zbiralo tekoče informacije za obe področji. Novo središče bi nadzorovalo tveganja, zagotavljalo zgodnje opozarjanje in usklajevalo civilni odziv EU na nesreče.

Ta strategija odziva na nesreče temelji na usklajevanju informacij in virov in ne na vzpostavljanju novih krovnih struktur, da bi se tako izognili podvajanju in kar najbolj povečali stroškovno učinkovitost. Okrepljeno usklajevanje bo povečalo tudi prispevek Unije k prizadevanjem v okviru Združenih narodov, zlasti z izboljšanjem ocene potreb. Strategija obravnava tudi potrebo po večji prepoznavnosti dela, ki ga opravi EU v svojih operacijah odzivanja na nesreče. Tako so predlagani ustrezni ukrepi, kot je uporaba simbolov EU, kadar je to primerno, in zagotavljanje, da humanitarni partnerji Komisije poskrbijo za ustrezno prepoznavnost pomoči, ki se financira iz sredstev EU. Boljša prepoznavnost bi zagotovila večjo preglednost rezultatov humanitarnih dejavnosti Unije, in to tako za državljane EU kot za ljudi po svetu, ki jim te dejavnosti pomagajo.

Do zdaj je imela Evropska unija na voljo dva glavna instrumenta za zagotavljanje hitrega in učinkovitega odziva na nesreče – humanitarno pomoč in civilno zaščito. Oba sta z Lizbonsko pogodbo dobila novo pravno podlago in današnje sporočilo je prvi korak na poti do okrepitve odziva Unije na nesreče na način, ki je hkrati v skladu s Pogodbo in z večkratnimi pozivi k izboljšanju njenega odzivanja na nesreče.

Več informacij je na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm.


Side Bar