Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1381

Bruxelles, 26 octombrie 2010

Comisia acționează în vederea furnizării unui răspuns european mai eficace în caz de dezastre

Astăzi a fost făcut un pas înainte în vederea unui răspuns mai bun, mai rapid, și mai eficient al UE în caz de dezastre, Comisia Europeană adoptând o nouă comunicare ce urmărește consolidarea capacității Uniunii în acest domeniu - atât în ceea ce privește protecția civilă, cât și asistența umanitară. Această nouă strategie are în vedere o soluție care urmează două căi: prima, prin consolidarea capacității existente de răspuns la nivel european și a resurselor pentru situații de urgență ale statelor membre, iar a doua, prin înființarea unui Centru european de răspuns în situații de urgență, o nouă platformă pentru schimb de informații și pentru o coordonare mai puternică la nivel UE a acțiunilor de răspuns în caz de dezastre.

Kristalina Georgieva, comisarul european pentru cooperare internațională, ajutor umanitar și reacție la situații de criză, a afirmat: Numărul dezastrelor din întreaga lume a crescut de cinci ori din 1975. Atunci când lovește un dezastru, fiecare oră contează, de aceea Uniunea Europeană are nevoie de un sistem care să poată garanta că sunt disponibile resursele-cheie pentru o intervenție imediată, fără să mai fie necesare investiții în structuri noi și costisitoare, astfel încât strategia noastră de răspuns să nu fie doar planificată în mod eficient, dar și eficientă din punct de vedere al costurilor. Nu ar trebui să așteptăm următorul dezastru de amploare ca să acționăm.”

Astăzi, propunerile urmăresc consolidarea în continuare a coordonării răspunsului Uniunii Europene în caz de dezastre, atât în interiorul, cât și în afara granițelor acesteia. Pentru a se obține eficiență și coerență, comunicarea propune crearea unei capacități de răspuns la nivel european. Aceasta sugerează crearea unei rezerve voluntare de resurse preangajate pentru situații de urgență ale statelor membre și dezvoltarea de planuri pentru situații neprevăzute. Comunicarea are în vedere, de asemenea, un Centru european de răspuns în situații de urgență, un centru autentic de răspuns care va fi creat prin fuzionarea celulelor de criză pentru ajutor umanitar (ECHO) și protecție civilă (MIC). Acest centru, care va funcționa 24 de ore din 24 în toate cele 7 zile ale săptămânii, va pune în comun experiență și va colecta informații în timp real în ambele domenii. Noul centru de răspuns va monitoriza șansele de producere a unor dezastre, va emite avertizări timpurii și va coordona răspunsul UE în ceea ce privește protecția civilă în caz de dezastre.

Această strategie de răspuns în caz de dezastre are la bază mai degrabă coordonarea informațiilor și a resurselor decât noi structuri generale comune, în scopul evitării suprapunerilor și al unei eficiențe maxime din punct de vedere al costurilor. O mai bună coordonare va consolida, de asemenea, contribuția Uniunii la eforturile întreprinse în cadrul Organizației Națiunilor Unite, cu precădere prin creșterea rolului evaluării nevoilor. Strategia abordează, de asemenea, necesitatea unei mai mari vizibilități a activității UE în cadrul operațiunilor de răspuns în caz de dezastre, întreprinse de aceasta. Se propun măsuri adecvate, cum ar fi utilizarea simbolurilor UE, dacă este cazul, și a se asigura că partenerii din domeniul umanitar ai Comisiei acordă o vizibilitate corespunzătoare asistenței finanțate de UE. O mai mare vizibilitate ar asigura o mai mare transparență cu privire la rezultatele activităților umanitare ale UE – atât pentru cetățenii acesteia, cât și pentru cei care primesc ajutorul, din lumea întreagă.

Până în prezent, Uniunea Europeană a avut la dispoziție două instrumente principale pentru a asigura un răspuns rapid și eficace în caz de dezastre - asistența umanitară și protecția civilă. Ambele au primit un nou temei juridic prin Tratatul de la Lisabona, iar comunicarea de azi reprezintă primul pas către consolidarea răspunsului Uniunii în caz de dezastre atât în lumina tratatului, cât și pentru a da curs apelurilor repetate de îmbunătățire a răspunsului UE în caz de dezastre.

Pentru informații suplimentare: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar