Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1381

Bruksela, dnia 26 października 2010 r.

Komisja usprawnia reagowanie UE w przypadku klęsk żywiołowych

Komisja Europejska uczyniła dziś kolejny krok w kierunku zapewnienia lepszej, szybszej i skuteczniejszej reakcji UE w przypadku klęsk żywiołowych – przyjęła nowy komunikat, którego celem jest wzmocnienie potencjału UE w tej dziedzinie, zarówno w zakresie ochrony ludności, jak i pomocy humanitarnej. Nowa strategia zakłada dwojakie rozwiązanie: po pierwsze zwiększenie istniejących zdolności reagowania UE oraz zasobów, którymi dysponują państwa członkowskie na wypadek sytuacji kryzysowych, po drugie utworzenie Europejskiego Centrum Reagowania Kryzysowego, nowej platformy służącej wymianie informacji oraz silniejszej koordynacji UE podczas reagowania na klęski żywiołowe.

Kristalina Georgijewa, komisarz odpowiedzialna za współpracę międzynarodową, pomoc humanitarną i reagowanie kryzysowe, stwierdziła: „Od 1975 liczba klęsk żywiołowych na świecie wzrosła pięciokrotnie. W momencie katastrofy liczy się każda godzina, dlatego Unia Europejska potrzebuje systemu, który zagwarantuje natychmiastową dostępność najważniejszych zasobów bez konieczności inwestowania w nowe kosztowne struktury, tak aby nasza strategia reagowania była nie tylko efektywnie zaplanowana, ale również oszczędna. Nie powinniśmy czekać z podjęciem działań na kolejną dotkliwą klęskę żywiołową”.

Dzisiejsza propozycja ma na celu dalsze wzmocnienie koordynacji działań UE podczas reagowania na klęski żywiołowe, zarówno wewnątrz UE, jak i poza jej granicami. W komunikacie proponuje się utworzenie europejskiego potencjału reagowania w celu osiągnięcia większej spójności i skuteczności działania. Sugeruje się stworzenie dobrowolnej rezerwy uprzednio udostępnionych zasobów państw członkowskich oraz opracowanie planów gotowości. W komunikacie przewidziano również utworzenie Europejskiego Centrum Reagowania Kryzysowego, faktycznego centrum reagowania powstałego poprzez połączenie centrów kryzysowych pomocy humanitarnej (ECHO) i ochrony ludności (MIC). Przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, centrum to będzie gromadzić doświadczenia i bieżące informacje dotyczące obu tych dziedzin. Nowe centrum reagowania będzie monitorować zagrożenia, wydawać wczesne ostrzeżenia oraz koordynować cywilne operacje reagowania UE na klęski żywiołowe.

Strategia reakcji na klęski żywiołowe opiera się na koordynacji informacji oraz zasobów, a nie na nowych nadrzędnych strukturach. Takie podejście ma na celu uniknięcie powielania działań oraz ich maksymalną opłacalność. Lepsza koordynacja wzmocni również wkład Unii w działania prowadzone w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, zwłaszcza poprzez lepszą ocenę potrzeb. Strategia odpowiada również na potrzebę większej widoczności wysiłków UE w ramach reakcji na klęski żywiołowe. Proponowane są odpowiednie środki, takie jak wykorzystywanie, we właściwych przypadkach, symbolu UE oraz zadbanie o to, aby partnerzy Komisji w działaniach humanitarnych informowali w odpowiedni sposób o pomocy finansowanej przez UE. Lepsza widoczność sprawi, że skutki działalności humanitarnej Unii będą bardziej przejrzyste – zarówno dla jej obywateli, jak i dla osób, którym UE pomaga na całym świecie.

Jak dotąd Unia Europejska miała do dyspozycji dwa główne instrumenty, pozwalające zapewnić szybką i skuteczną reakcję na klęskę żywiołową – pomoc humanitarną oraz ochronę ludności. Oba otrzymały nową podstawę prawną poprzez traktat lizboński. Opublikowany dzisiaj komunikat stanowi pierwszy krok w stronę wzmocnienia zdolności reagowania Unii w przypadku klęsk żywiołowych – w sposób, który jest zgodny z Traktatem, a równocześnie stanowi odpowiedź na wielokrotne wezwania do usprawnienia reakcji Unii na klęski.

Więcej na ten temat: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar