Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1381

Briuselis, 2010 m. spalio 26 d.

Komisija siekia geresnio Europos reagavimo į nelaimes

Šiandien Europos Komisijai priėmus naują komunikatą dėl ES reagavimo į nelaimes pajėgumų stiprinimo tiek civilinės saugos, tiek humanitarinės pagalbos srityje, žengtas žingsnis siekiant, kad ES geriau, sparčiau ir veiksmingiau reaguotų į nelaimes. Naująja strategija siekiama dviejų tikslų: pirma, stiprinti esamus Europos reagavimo pajėgumus ir valstybių narių turimus reagavimo į nelaimes išteklius, ir antra, steigti Europos reagavimo į nelaimes centrą, kurio funkcija – keistis informacija ir geriau derinti ES veiksmus reaguojant į nelaimes.

Už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakinga Europos Komisijos narė Kristalina Georgieva teigė: „Nuo 1975 m. nelaimių pasaulyje skaičius išaugo penkis kartus. Įvykus nelaimei svarbi kiekviena valanda, todėl Europos Sąjungai būtina sistema, kuria remiantis būtų užtikrinta, kad neinvestuojant į daug kainuojančias brangias sistemas svarbiausius reagavimo į nelaimes išteklius būtų galima nedelsiant panaudoti, kad mūsų reagavimo į nelaimes strategija būtų ne tik veiksmingai planuojama, bet ir vykdoma mažiausiomis išlaidomis. Neturėtume laukti kitos didelės nelaimės, kad imtumėmės veiksmų.“

Šiandienos pasiūlymais siekiama toliau kuo glaudžiau derinti Europos Sąjungos reagavimo į nelaimes veiksmus tiek ES teritorijoje, tiek už jos ribų. Siekiant veiksmingumo ir darnos komunikate siūloma sukurti Europos reagavimo pajėgumus. Siūloma savanoriškai sutelkti iš anksto valstybių narių skirtus reagavimo į nelaimes išteklius ir parengti nenumatytų atvejų planus. Komunikate taip pat numatoma sukurti Europos reagavimo į nelaimes centrą – tikrą reagavimo centrą, sudarytą iš sujungtų humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos krizių skyrių. Šiame ištisą parą be poilsio dienų veiksiančiame centre bus sutelkta patirtis ir realiuoju laiku renkama su humanitarine pagalba ir civiline sauga susijusi informacija. Naujasis reagavimo centras stebės pavojus, teiks išankstinius perspėjimus ir derins ES reagavimo į civilines nelaimes veiksmus.

Reagavimo į nelaimes strategija yra pagrįsta informacijos ir išteklių derinimu, o ne naujomis visa apimančiomis struktūromis. Taip siekiama išvengti dubliavimo ir užtikrinti mažiausias išlaidas. Geriau derinant veiksmus, visų pirma geriau vertinant poreikius, Sąjunga taip pat galės geriau prisidėti prie Jungtinių Tautų veiksmų. Strategija taip pat siekiama didinti ES reagavimo į nelaimes veiksmų matomumą. Siūlomos atitinkamos priemonės, pvz., prireikus ES simbolikos naudojimas, taip pat garantijos, kad Komisijos humanitarinės pagalbos partneriai tinkamai užtikrintų ES teikiamos paramos matomumą. Geresnis matomumas padėtų užtikrinti Sąjungos humanitarinės veiklos rezultatų skaidrumą tiek savo piliečių atžvilgiu, tiek paramą gaunančių žmonių atžvilgiu.

Iki šiol sparčiam ir veiksmingam reagavimui į nelaimes užtikrinti Sąjunga rėmėsi dvejomis priemonėmis – humanitarine pagalba ir civiline sauga. Abi šios priemonės buvo įtrauktos į Lisabonos sutartį, ir šiandien priimtu komunikatu siekiama stiprinti Sąjungos reagavimo į nelaimes pajėgumus laikantis Sutarties nuostatų ir atsižvelgiant į pakartotinius raginimus siekti geresnio reagavimo į nelaimes.

Daugiau informacijos adresu http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar