Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1381

Bryssel 26.10.2010

Komissio haluaa parantaa eurooppalaista katastrofiapua

Tänään otettiin askel kohti parempia, nopeampia ja tehokkaampia EU:n toimia katastrofitilanteissa, kun Euroopan komissio hyväksyi uuden tiedonannon, jolla pyritään parantamaan unionin valmiuksia tällä alalla niin pelastuspalvelun kuin humanitaarisen avun osalta. Uudella strategialla on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin tarkoituksena on vahvistaa nykyisiä eurooppalaisia katastrofivalmiuksia ja jäsenvaltioiden hätäapuresursseja. Toiseksi eurooppalaisen hätäapukeskuksen perustamisella pyritään luomaan uusi tietojenvaihtofoorumi ja tehostamaan katastrofeihin liittyvää EU-tason koordinointia.

Kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaava Euroopan komission jäsen Kristalina Georgieva totesi, että katastrofien määrä on viisinkertaistunut maailmassa vuodesta 1975. ”Katastrofitilanteissa jokainen tunti on tärkeä. Sen vuoksi Euroopan unioni tarvitsee järjestelmän, joka pystyy takaamaan, että tärkeitä resursseja on heti saatavilla ilman kalliiden uusien rakenteiden luomista. Tällöin avustusstrategiamme on tehokkaasti suunniteltu ja myös kustannustehokas. Emme saa odottaa seuraavaa suurkatastrofia ennen toimiin ryhtymistä”, totesi komissaari Georgieva.

Tänään esitettyjen ehdotusten tavoitteena on parantaa entisestään Euroopan unionin katastrofiavun koordinointia niin EU:n sisällä kuin sen rajojen ulkopuolella. Tehokkuuden ja yhdenmukaisuuden takaamiseksi tiedonannossa ehdotetaan eurooppalaisten katastrofivalmiuksien luomista. Siinä ehdotetaan ennalta sidotuista jäsenvaltioiden hätäapuresursseista muodostuvan vapaaehtoisen reservin luomista ja valmiussuunnitelmien laatimista. Tiedonannossa kaavaillaan myös todellista eurooppalaista hätäapukeskusta, johon yhdistetään humanitaarisen avun (ECHO) ja pelastuspalvelun (seuranta- ja tiedotuskeskus) kriisikeskukset. Tämä uusi keskus on toiminnassa joka päivä vuorokauden ympäri, ja sen hallussa on kokemusta ja reaaliaikaisia tietoja molemmilta aloilta. Se seuraa riskejä, antaa varhaisvaroituksia ja koordinoi katastrofiapuun liittyviä EU:n siviilitoimia.

Katastrofiapustrategia perustuu tietojen ja resurssien koordinointiin uusien yleisten rakenteiden sijasta. Tällä tavoin pyritään välttämään kaksinkertaisia rakenteita ja maksimoimaan kustannustehokkuus. Parempi koordinointi tehostaa myös unionin osallistumista Yhdistyneiden Kansakuntien puitteissa toteutettaviin toimiin, erityisesti parantamalla tarvearviointia. Strategiassa käsitellään myös EU:n katastrofiavun näkyvyyden parantamista. Siinä ehdotetaan asianmukaisia toimenpiteitä, kuten EU:n symbolien käyttämistä sen ollessa mahdollista ja sen varmistamista, että humanitaariseen apuun osallistuvat komission kumppanit takaavat, että EU:n rahoittama avustus saa riittävästi näkyvyyttä. Parantamalla näkyvyyttä varmistettaisiin myös se, että unionin kansalaisilla ja eri puolilla maailmaa apua saavilla on entistä parempi käsitys humanitaarisella avulla aikaan saaduista tuloksista.

Tähän asti Euroopan unionin käytettävissä on ollut kaksi pääasiallista välinettä nopean ja tehokkaan katastrofiavun varmistamiseksi – humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu. Ne molemmat ovat saaneet uuden oikeusperustan Lissabonin sopimuksessa. Tämänpäiväinen tiedonanto on ensimmäinen askel kohti unionin katastrofiavun vahvistamista tavalla, joka vastaa perussopimusta ja toistuvia pyyntöjä parantaa katastrofiapua.

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm.


Side Bar