Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1381

V Bruselu dne 26. října 2010

Komise chce efektivnější reakce EU na katastrofy

Lepší, rychlejší a efektivnější reakce EU na katastrofy jsou cílem dnešního sdělení Evropské komise. Ta chce, aby byla Unie lépe schopna poskytovat během katastrof humanitární pomoc i civilní ochranu. Nová strategie si klade dva cíle: Kromě posílení stávající evropské kapacity pro reakce na katastrofy mají být lépe kombinovány materiálové zdroje, které by členské státy dávaly v takových situacích k dispozici. Dále má vzniknout evropské koordinační centrum pro mimořádné situace, které se bude starat o výměnu informací a koordinovanější reakce EU na katastrofy.

„Ve světě dnes dochází ke katastrofám pětkrát častěji než v roce 1975. Když k neštěstí dojde, je nutno jednat okamžitě. V Evropské unii proto potřebujeme systém, díky němuž budeme moci okamžitě nasadit klíčové zdroje, a nemuseli přitom investovat do nákladných nových struktur. Opatření v době katastrof tak budeme mít podloženy strategií, která bude nejen kvalitně naplánovaná, ale i nákladově efektivní. A jednat bychom měli dříve, než přijde další rozsáhlá pohroma,“ říká evropská komisařka pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí Kristalina Georgievová.

Koordinovanější reakce EU na katastrofy, a to jak na jejím území, tak mimo ně, jsou cílem dnešního návrhu. Komise počítá s tím, že by vznikla evropská kapacita pro reakce na mimořádné situace. Díky ní by měla být poskytovaná pomoc efektivnější a sladěnější. Podle návrhu mají členské státy v zájmu pomoci při katastrofách dobrovolně sdružovat vyhrazené materiálové zdroje. Dále se mají připravovat pohotovostní plány. Sloučením krizových center pro humanitární pomoc a civilní ochranu má vzniknout evropské koordinační centrum pro mimořádné situace. Toto centrum bude fungovat v nepřetržitém provozu a jeho úkolem bude shromažďovat zkušenosti a informace v reálném čase z obou oblastí, monitorovat rizika, vydávat včasná varování a koordinovat reakce EU na civilní katastrofy.

Navržená strategie nezavádí nové zastřešující struktury, ale staví na koordinaci informací a zdrojů. Jejím cílem je zamezit zdvojování práce a maximálně zefektivnit vynakládání peněz. Díky lepší koordinaci, zejména lepšímu vyhodnocování potřeb, bude Unie i účinněji přispívat k opatřením v rámci OSN. Dalším přínosem strategie bude zviditelnění práce, kterou EU svou pomocí v dobách katastrof odvádí. Navrženo je např. používat ve vhodných případech symbolů EU či zajistit, aby partneři Komise na poli humanitární pomoci viditelně označovali pomoc financovanou z peněz EU. Díky tomuto zviditelnění budou občanům EU i příjemcům pomoci ve světě prezentovány výsledky humanitárních aktivit Unie transparentnějším způsobem.

Doposud má Evropská unie k dispozici dva hlavní nástroje, kterými může na katastrofy reagovat rychle a efektivně: humanitární pomoc a civilní ochranu. Lisabonská smlouva jim dala nový právní základ a dnešní sdělení je prvním krokem k tomu, aby byla Unie lépe schopna reagovat na katastrofy způsobem, který bude v souladu se Smlouvou a naplní opakované výzvy k zefektivnění reakcí Unie v případě katastrof.

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar