Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1379

Bryssel den 26 oktober 2010

Forskning och utveckling och den ekonomiska krisen: ledande EU-företag minskar sina satsningar mindre än sina amerikanska konkurrenter, men Europa släpar fortfarande efter

Europeiska kommissionens resultattavla för industrins forsknings- och utvecklingsinvesteringar för 2010 visar att de ledande EU-företagens minskade sina satsningar med 2,6 procent under 2009, samtidigt som försäljning och vinst föll med 10,1 respektive 21,0 procent, alltså med betydligt mer. De ledande aktörerna i USA minskade sina investeringar med 5,1 procent, vilket är dubbelt så mycket som i EU. Globalt minskade dock satsningarna betydligt mindre, med 1,9 procent. De japanska företagen bibehöll samma investeringsnivå. Företag baserade i andra delar av Asien – som Kina, Indien, Hong Kong, Sydkorea och Taiwan – bibehöll de senaste årens starka trend med ökade investeringar. Den japanska biltillverkaren Toyota är för andra året i rad världens största investerare i forskning och utveckling (6,8 miljarder euro). Tre EU-företag återfinns bland de tio ledande: Volkswagen, som med sina 5,8 miljarder euro är den största investeraren baserad i Europa, samt Nokia och Sanofi-Aventis. Redovisningen omfattar de 1 400 ledande företagen i hela världen.

”Det faktum är att de stora EU-företagen i princip fortsatt att satsa lika mycket på forskning och utveckling visar att de ser detta som ett viktigt sätt att komma starkare ur krisen", säger Máire Geoghegan-Quinn som är EU:s kommissionär med ansvar för forskning, innovation och vetenskap. ”Den stora eftersläpningen i förhållande till de ledande amerikanska företagen inom områden som mjukvara och bioteknik och de asienbaserade företagens snabbt ökande satsningar visar dock att Europa står inför en akut innovationssituation. Det är därför viktigt att EU:s stats- och regeringschefer vid Europeiska rådets möte i december ger sitt stöd till det förslag om en innovationsunion som Antonio Tajani och jag presenterade den 6 oktober."

Det här årets redovisning visar att forsknings- och utvecklingssatsningar är en viktig strategisk prioritering för de ledande företagen i hela världen, trots de svåra ekonomiska förhållandena som nästan saknar motstycke.

Tendenser i olika delar av världen

Under 2009 minskade de ledande EU-företagen sina investeringar i forskning och utveckling (FoU) betydligt mindre än sina amerikanska motsvarigheter, trots att försäljningssiffrorna minskat lika mycket (omkring 10 procent) och vinsten betydligt mer (13,0 procent jämfört med 1,4 procent).

De europeiska företagens FoU-satsningar är svaga inom viktiga högteknologiska sektorer. De amerikanska företag som finns med i redovisningen investerade till exempel fem gånger mer i halvledare, fyra gånger mer i forskning och utveckling kopplad till mjukvara och åtta gånger mer i bioteknik.

De japanska företagen låg kvar på samma investeringsnivåer trots kraftigt minskad försäljning (omkring 10 procent) och vinst (88,2 procent).

Viktiga företag som har sitt huvudkontor i en del länder i Asien fortsatte sin trend från de senaste åren med kraftigt ökade FoU-satsningar, t.ex. Kina (plus 40,0 procent), Indien (27,3 procent), Hong Kong (14,8 procent), Sydkorea (9,1 procent) och Taiwan (3,1 procent). De schweiziska företagen ökade också sina FoU-investeringar (2,5 procent).

Tendenser inom olika företag och sektorer

Tre företag med huvudkontor i EU återfinns bland de tio ledande investerarna i forskning och utveckling (Volkswagen, Nokia and Sanofi-Aventis), tillsammans med tre amerikanska företag (Microsoft, Pfizer och Johnson & Johnson) och ett från Japan (Toyota, som toppade listan). Bland de 50 främsta finns 16 företag från EU, 19 från USA och 12 från Japan (fig. 2). 30 av de 50 ledande företagen minskade sina FoU-investeringar under 2009.

Trots krisen är fördelningen mellan olika sektorer relativt oförändrad globalt sett. När det gäller amerikanska företag står sektorer med hög FoU-intensitet, som läkemedel och datatjänster, för mer än två tredjedelar av de totala satsningarna. Detta kan jämföras med företag från EU och Japan, där sektorer med medelhög FoU-intensitet (t.ex. bilar och elektronik) dominerar och sektorer med hög FoU-intensitet endast står för omkring en tredjedel av de totala investeringarna.

Några bilföretag minskade sina satsningar kraftigt, t.ex. Ford (32,4 procent), Renault (26,5 procent) och General Motors (24,1 procent). Andra, som Nissan och Toyota, minskade dem marginellt och en del ökade dem till och med, som Hyundai.

De som ökade sina satsningar under 2009 var inte bara företag med starka försäljningssiffror och god vinst, som Huawei Technologies (27,8 procent) och Apple (25,4 procent), utan även företag som Bayer (8,8 procent) och General Electric (10,1 procent), som ökade sina FoU-satsningar trots att vinsten och försäljningssiffrorna föll.

Sektorn för alternativ energi fortsätter att växa snabbt. Resultattavlan omfattar nu 15 företag som är helt inriktade på ren energiteknik (9 fler än förra året). 13 av dessa är baserade i EU och 2 i andra delar av världen. Dessa företag satsade mer än 500 miljoner euro på forskning och utveckling under 2009, vilket är en ökning på 28,7 procent. Satsningar på alternativ energi görs också av företag som tillhör andra sektorer, t.ex. olja och gas.

Skillnader inom EU – Spaniens ledande FoU-investerare klarar krisen

Inom EU varierar nivån på FoU-satsningar mellan olika medlemsstater, beroende på vilka sektorer som dominerar. Några av de största FoU-minskningarna under 2009 gjordes av företag baserade i länder som Tyskland (minus 3,2 procent) och Frankrike (4,5 procent) som har en stor bilindustri.

Länder som Finland (minus 6 procent) och Sverige (6,6 procent), där IT-hårdvara är en viktig bransch för de inhemska företagen, drabbades också hårt.

Spaniens ledande FoU-investerare ökade däremot sina satsningar med 15,4 procent, trots att försäljningen minskade med 6,4 procent. Detta berodde framför allt på stora ökningar hos ledande spanska företag som Telefónica (16 procent) och Acciona (29 procent) samt på att ledande aktörer som Banco Santander inkluderades (18 procent).

Bakgrund

EU:s resultattavla för industrins forsknings- och utvecklingsinvesteringar offentliggörs årligen av Europeiska kommissionen (GD Forskning och Gemensamma forskningscentrumet). Den innehåller information om världens 1 400 ledande företag (400 från EU och 1 000 från andra delar av världen) rangordnade efter sina investeringar i forskning och utveckling. Resultattavlan baseras på det totala värdet av deras globala FoU-investeringar, oavsett var denna forsknings- eller utvecklingsverksamhet utförs. Den visar alltså inga trender i den privata sektorns FoU-intensitet, som företagens FoU-utgifter i ett enskilt land eller område eller som andel av BNP, oavsett om medlen satsas av inhemska företag eller kommer genom investeringar från utlandet.

Ladda ner

EU:s resultattavla för industrins forsknings- och utvecklingsinvesteringar för 2010 (EU Industrial R&D Investment Scoreboard) och andra IRMA-rapporter (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis): http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Mer information:

MEMO/10/522

IP/10/1288

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Bilaga

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figure 2. Ranking of the world's top 50 R&D companies by their total R&D investment in the 2010 Scoreboard.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: The numbers in brackets after the names of the companies indicate their rankings in past Scoreboards.

Source: The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD.


Side Bar