Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1379

Bruselj, 26. oktobra 2010

Raziskave in razvoj med gospodarsko krizo: vodilna evropska podjetja manj zmanjšala naložbe od ameriških, a Evropa še vedno v zaostanku

Poročilo o pregledu stanja na področju naložb v industrijske raziskave in razvoj v EU, ki ga je Evropska komisija objavila v letu 2010, kaže, da so naložbe vodilnih evropskih družb v raziskave in razvoj v letu 2009 padle za 2,6 %, še bolj pa sta se zmanjšala prodaja (za 10,1 %) in dobiček (za 21,0 %). Padec naložb vodilnih akterjev v Združenih državah v raziskave in razvoj je bil še dvakrat večji kot v Uniji, in sicer 5,1 %, vendar pa je bil na svetovni ravni nižji, t.j. 1,9 %. Japonska podjetja so raven naložb ohranila. Družbe s sedežem drugod po Aziji – na Kitajskem, v Indiji, Hongkongu, Južni Koreji in Tajvanu – še vedno izkazujejo visoko rast raziskav in razvoja, ki smo ji bili priča že v preteklih letih. Japonski proizvajalec avtomobilov Toyota že drugo leto zapored na svetovni ravni največ vlaga v raziskave in razvoj (6,8 mrd. EUR). Med prvimi desetimi podjetji so tri iz EU: Volkswagen, ki je s 5,8 mrd. EUR največji vlagatelj s sedežem v Evropi, Nokia in Sanofi-Aventis. V pregled stanja je vključenih 1 400 vodilnih podjetij s celega sveta.

Komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je dejala: „Dejstvo, da so evropska podjetja večinoma ohranila naložbe v raziskave in razvoj, kaže, da se zavedajo, da so raziskave in razvoj ključni dejavnik, ki nam bo pomagal, da bomo iz krize prišli še močnejši. Vendar pa velik zaostanek za vodilnimi podjetji Združenih držav na področjih, kot sta programska oprema in biotehnologija, ter stalna in hitra rast podjetij s sedežem v Aziji kažeta na nevarnosti, s katerimi se na področju inovacij sooča Evropa.. Nujno je, da voditelji držav in vlad na decembrskem zasedanju Evropskega sveta podprejo predloge za Unijo inovacij, ki sva jih z Antoniom Tajanijem napovedala 6. oktobra.“

Letošnji pregled stanja kaže, da kljub težavnim gospodarskim razmeram brez primere naložbe v raziskave in razvoj za vodilna podjetja po celem svetu še vedno ostajajo prednostna naloga.

Težnje v regijah po svetu

V letu 2009 so vodilne evropske družbe naložbe v raziskave in razvoj zmanjšale veliko manj kot ameriške, čeprav so doživele podoben upad prodaje (okoli 10 %) in višji upad dobička (13,0 % v primerjavi z 1,4 %).

Evropska podjetja so na področju raziskav in razvoja šibka zlasti v visokotehnoloških sektorjih. Tako so na primer ameriške družbe, zajete v pregled stanja, v raziskave in razvoj na področju polprevodnikov vložile petkrat več kot evropska podjetja, na področju programske opreme štirikrat več in osemkrat več na področju biotehnologije.

Japonske družbe so naložbe v raziskave in razvoj kljub velikemu padcu prodaje (okoli 10 %) in dobička (88,2 %) ohranile.

Velika podjetja s sedežem v nekaterih azijskih državah so še naprej povečevala raziskave in razvoj iz preteklih let, npr. na Kitajskem (rast za 40 %) , v Indiji (27,3 %), Hongkongu (14,8 %), Južni Koreji (9,1%) in Tajvanu (3,1 %). Prav tako so naložbe v raziskave in razvoj povečala švicarska podjetja (2,5 %).

Težnje po podjetjih in sektorjih

Tri družbe s sedežem v Uniji so med prvimi desetimi vlagatelji v raziskave in razvoj (Volkswagen, Nokia in Sanofi-Aventis), skupaj s tremi ameriškimi podjetji (Microsoft, Pfizer in Johnson & Johnson) ter enim japonskim (Toyota, ki je na prvem mestu). Med prvimi 50 je 16 evropskih podjetij, 19 ameriških in 12 japonskih (slika 2). 30 podjetij iz prve petdeseterice je v letu 2009 zmanjšalo naložbe v raziskave in razvoj.

Kljub krizi je sektorska sestava naložb v raziskave in razvoj na svetovni ravni ostala približno enaka. V ameriških podjetjih sektorji z visoko stopnjo raziskav in razvoja, kot so farmacevtske ali računalniške storitve, na področju raziskav in razvoja predstavljajo več kot dvotretjinski delež. Nasprotno v evropskih in japonskih podjetjih prevladujejo sektorji s srednjo stopnjo raziskav in razvoja (npr. avtomobilska industrija in elektronika), medtem ko sektorji z visoko stopnjo raziskav in razvoja v skupnih naložbah dosegajo samo okoli tretjinski delež.

Nekatera avtomobilska podjetja so naložbe v raziskave in razvoj močno zmanjšala, npr. Ford (32,4%), Renault (26,5%) in General Motors (24,1%). Druga, kot sta Nissan in Toyota, so naložbe v raziskave in razvoj zmanjšala zelo malo ali so jih celo povečala, npr. Hyundai.

Družbe, ki so v letu 2009 okrepile naložbe v raziskave in razvoj, so tiste z dobro prodajo in dobičkom, kot sta Huawei Technologies (27,8%) in Apple (25,4%), pa tudi nekatera podjetja, kot sta Bayer (8,8%) in General Electric (10,1%), ki so naložbe povečala kljub padcu dobička in prodaje.

Sektor alternativne energije še naprej dosega hitro rast. Pregled stanja sedaj vključuje 15 podjetij (9 več kot predhodno leto), ki so v celoti osredotočena na tehnologijo za čisto energijo. Ta podjetja, od katerih jih ima 13 sedež v EU in 2 drugje, so v letu 2009 v raziskave in razvoj vložila več kot 500 milijonov EUR, kar je povečanje za 28,7 %. V alternativno energijo so vlagale tudi družbe iz drugih sektorjev, npr. nafte in plina.

Razlike v Uniji – v Španiji vodilni vlagatelji v raziskave in razvoj prenesli krizo

V Uniji so stopnje rasti raziskav in razvoja v državah članicah zaradi raznolike sestave sektorjev različne. Med največjimi upadi raziskav in razvoja v letu 2009 so bili v podjetjih s sedeži v državah, kot sta Nemčija (padec za 3,2 %) in Francija (4,5 %), ki imajo razvito avtomobilsko industrijo.

Močno so bile prizadete tudi države z zelo močno domačo industrijo strojne opreme IT, kot sta Finska (padec za 6 %) in Švedska (6,6 %).

Vendar pa so vodilni španski vlagatelji v raziskave in razvoj kljub padcu prodaje za 6,4 % naložbe okrepili za 15,4 %. K temu so prispevala velika povečanja naložb vodilnih španskih podjetij, kot sta Telefónica (16 %) in Acciona (29 %), ter vključitev pomembnih akterjev, kot je Banco Santander (18%).

Ozadje

Evropska komisija (Generalni direktorat za raziskave in Skupno raziskovalno središče) vsako leto objavi poročilo o pregledu stanja na področju naložb v industrijske raziskave in razvoj, v katerem so informacije o vodilnih 1 400 družbah (400 iz EU in 1000 zunaj nje), ki so razvrščene glede na naložbe v raziskave in razvoj. Izmerjena je skupna vrednost njihovih globalnih naložb v raziskave in razvoj, ne glede na lokacijo, kjer zadevne raziskave in razvoj potekajo. Zato ne prikazuje trendov intenzivnosti raziskav in razvoja v zasebnem sektorju, t.j. stroška raziskav in razvoja v posamezni državi ali regiji v odnosu do BDP, pa naj gre za strošek domačih podjetij ali naložbe od zunaj.

Prenos dokumenta

Poročilo 2010 o pregledu stanja na področju naložb v industrijske raziskave in razvoj ter ostala poročila IRMA (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis):

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Več informacij:

MEMO/10/522

IP/10/1288

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Priloga

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figure 2. Ranking of the world's top 50 R&D companies by their total R&D investment in the 2010 Scoreboard.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: The numbers in brackets after the names of the companies indicate their rankings in past Scoreboards.

Source: The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD.


Side Bar