Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1379

Bruxelles, 26 octombrie 2010

Sectorul cercetare-dezvoltare și criza economică: deși cele mai importante societăți europene au redus mai puțin investițiile decât societățile rivale din Statele Unite, Europa rămâne încă mult în urmă

În tabloul de bord pentru 2010 al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană (EU Industrial R&D Investment Scoreboard), elaborat de Comisia Europeană, se arată că în 2009 investițiile în cercetare și dezvoltare ale celor mai importante întreprinderi europene s-au redus cu 2,6 %, deși diminuarea vânzărilor și a profiturilor a fost mult mai mare, și anume cu 10,1 % și, respectiv, cu 21,0 %. Reducerea investițiilor în cercetare și dezvoltare ale principalelor societăți din Statele Unite, la 5,1 %, a fost de două ori mai accentuată ca în Uniunea Europeană, dar, la nivel mondial, nu a fost atât de marcată, situându-se la 1,9 %. Societățile japoneze și-au menținut nivelul de investiții. Întreprinderi cu sediul în alte țări ale Asiei – China, India, Hong Kong, Coreea de Sud și Taiwan – au menținut nivelurile ridicate de creștere în sectorul cercetare-dezvoltare pe care le atinseseră în anii precedenți. Producătorul japonez de autoturisme Toyota a realizat, în al doilea an consecutiv, cele mai mari investiții în cercetare și dezvoltare (6,8 miliarde de euro). În clasamentul primelor zece întreprinderi figurează trei întreprinderi din Uniunea Europeană: Volkswagen, cel mai mare investitor cu sediul în Europa, cu 5,8 miliarde de euro, Nokia și Sanofi-Aventis. Tabloul de bord cuprinde primele 1 400 de întreprinderi importante din toată lumea.

Comisarul pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „Faptul că cele mai importante societăți din Uniunea Europeană și-au menținut investițiile în cercetare și dezvoltare arată că sunt conștiente de importanța cercetării și dezvoltării pentru a ieși mai puternice din criză. Dar diferența mare față de cele mai importante întreprinderi din Statele Unite în domenii cum sunt programele informatice și biotehnologia, precum și creșterea continuă și rapidă a întreprinderilor cu sediul în Asia pun în evidență nevoia urgentă de inovare cu care se confruntă Europa. . Este neapărat nevoie ca șefii de state și de guverne să susțină, la Consiliul European din decembrie, propunerile inițiativei „O Uniune a inovării” pe care le-am prezentat, împreună cu Antonio Tajani, la 6 octombrie.”

Tabloul de bord din acest an arată că, în pofida dificultăților economice aproape fără precedent, investițiile în cercetare și dezvoltare constituie în continuare o prioritate de importanță strategică pentru marile societăți din toată lumea.

Tendințe în diferite regiuni ale lumii

În 2009, reducerea investițiilor în cercetare și dezvoltare ale principalelor întreprinderi din Uniunea Europeană a fost mult mai puțin accentuată decât în cazul întreprinderilor omologe din Statele Unite, în pofida unor scăderi similare la nivelul vânzărilor (aproximativ 10 %) și a unor scăderi mai accentuate la nivelul profiturilor (13,0 % față de 1,4 %).

În sectoare-cheie ale tehnologiilor de vârf, întreprinderile europene au înregistrat rezultate slabe în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea. De exemplu, întreprinderile din Statele Unite prezentate în tabloul de bord au investit de cinci ori mai mult decât întreprinderile europene concurente în cercetarea și dezvoltarea în materie de semiconductori, de patru ori mai mult în cercetarea și dezvoltarea în sectorul programelor informatice și de opt ori mai mult în biotehnologie.

Întreprinderile japoneze și-au menținut nivelul investițiilor în sectorul cercetare-dezvoltare, deși au înregistrat scăderi accentuate la nivelul vânzărilor (aproximativ 10 %) și al profiturilor (88,2 %).

Principalele întreprinderi cu sediul în unele țări din Asia au menținut nivelurile ridicate de creștere în sectorul cercetare-dezvoltare pe care le atinseseră în anii precedenți, de exemplu China (până la 40,0 %), India (27,3 %), Hong Kong (14,8 %), Coreea de Sud (9,1 %) și Taiwan (3,1 %). Și investițiile în cercetare și dezvoltare ale întreprinderilor din Elveția au crescut (2,5 %).

Tendințe la nivelul întreprinderilor și la nivel sectorial

Printre primele zece întreprinderi cu investiții puternice în cercetare și dezvoltare se numără trei întreprinderi care au sediul în Uniunea Europeană (Volkswagen, Nokia și Sanofi-Aventis), precum și trei cu sediul în Statele Unite (Microsoft, Pfizer și Johnson & Johnson) și una din Japonia (Toyota, pe primul loc). Printre primele 50 de întreprinderi se numără 16 din Uniunea Europeană, 19 din Statele Unite și 12 din Japonia (fig. 2). Dintre cele 50 de întreprinderi menționate, 30 au redus în 2009 investițiile în cercetare și dezvoltare.

În pofida crizei, compoziția sectorială a investițiilor în cercetare și dezvoltare din întreaga lume a rămas în general aceeași. În ceea ce privește întreprinderile din Statele Unite, sectoarele cu activitate intensă de cercetare și dezvoltare, cum este sectorul farmaceutic sau cel al serviciilor informatice, acoperă peste două treimi din totalul investițiilor în cercetare și dezvoltare. În schimb, în ceea ce privește întreprinderile europene și japoneze, predomină sectoare cu activitate medie de cercetare și dezvoltare (de exemplu, industria automobilelor sau sectorul electronicii), iar sectoarele cu activitate intensă de cercetare și dezvoltare constituie numai aproximativ o treime din totalul investițiilor.

Unele întreprinderi producătoare de automobile au operat reduceri masive ale investițiilor în cercetare și dezvoltare; este cazul societăților Ford (32,4 %), Renault (26,5 %) și General Motors (24,1 %). Alte întreprinderi, cum sunt Nissan și Toyota, au înregistrat reduceri modeste sau chiar au sporit investițiile în cercetare și dezvoltare, de exemplu Hyundai.

Printre întreprinderile ale căror investiții în cercetare și dezvoltare au crescut în 2009 se numără nu numai cele cu vânzări și profituri bune, cum sunt Huawei Technologies (27,8 %) și Apple (25,4 %), ci și unele societăți, cum sunt Bayer (8,8 %) și General Electric (10,1 %), care ale căror investiții în cercetare și dezvoltare au crescut, deși profiturile și vânzările au scăzut.

A continuat să se dezvolte rapid sectorul energiilor alternative. Tabloul de bord include acum 15 întreprinderi (cu nouă mai mult decât anul trecut) a căror activitate se concentrează în întregime asupra tehnologiilor energetice curate. Aceste întreprinderi, dintre care 13 au sediul în Uniunea Europeană, iar două în alte regiuni, au investit, în 2009, peste 500 de milioane de euro în cercetare și dezvoltare, ceea ce reprezintă o creștere de 28,7 %. Investiții în energiile alternative realizează și întreprinderi din alte sectoare, de exemplu cele din sectorul petrol și gaze.

Diferențe pe teritoriul Uniunii Europene – principalii investitori în cercetare și dezvoltare din Spania fac față crizei

Pe teritoriul Uniunii Europene, nivelurile de creștere în sectorul cercetare-dezvoltare sunt diferite de la un stat membru la altul deoarece acestea prezintă o compoziție sectorială variată. În 2009, unele dintre cele mai mari reduceri în sectorul cercetare-dezvoltare au fost operate de întreprinderi cu sediul în țări cum sunt Germania (- 3,2 %) și Franța ( 4,5 %), care au o industrie a automobilelor dezvoltată.

Țări cum sunt Finlanda (- 6 %) și Suedia ( 6,6 %), unde industria echipamentelor informatice este foarte importantă pentru întreprinderile cu sediul pe teritoriul național, au fost de asemenea puternic afectate.

Totuși, principalii investitori în cercetare și dezvoltare din Spania au sporit investițiile cu 15,4 %, în pofida unei scăderi a vânzărilor de 6,4 %, datorită unor creșteri mari ale investițiilor unor întreprinderi spaniole de primă mărime cum sunt Telefónica (16%) și Acciona (29%) și contribuției unor actori importanți, de exemplu Banco Santander (18%).

Context

Tabloul de bord al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană este publicat în fiecare an de Comisia Europeană (Direcția Generală Cercetare și Centrul Comun de Cercetare) și furnizează informații cu privire la primele 1 400 de întreprinderi importante din lume (400 din Uniunea Europeană și 1 000 din alte regiuni) ordonate în funcție de investițiile acestora în cercetare și dezvoltare. Tabloul de bord dă măsura valorii totale a investițiilor globale ale acestor întreprinderi în cercetare și dezvoltare, indiferent de spațiul geografic unde are loc activitatea de cercetare-dezvoltare relevantă. Prin urmare, acesta nu este un indicator al tendințelor privind intensitatea cercetării-dezvoltării în sectorul privat – și anume, al cheltuielilor întreprinderilor în sectorul cercetare‑dezvoltare dintr-o țară sau dintr-o regiune anume ca parte din PIB, fie că aceste cheltuieli sunt efectuate de întreprinderi naționale sau ca urmare a unor investiții din străinătate.

Descărcare

Tabloul de bord pentru 2010 al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană (EU Industrial R&D Investment Scoreboard) și alte rapoarte de analiză și monitorizare a investițiilor în cercetare din sectorul industrial (IRMA – Industrial Research Investment Monitoring and Analysis): http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Informații suplimentare:

MEMO/10/522

IP/10/1288

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figure 2. Ranking of the world's top 50 R&D companies by their total R&D investment in the 2010 Scoreboard.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: The numbers in brackets after the names of the companies indicate their rankings in past Scoreboards.

Source: The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD.


Side Bar