Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1379

Briselē, 2010. gada 26. oktobrī

Pētniecība un izstrāde ekonomikas krīzes apstākļos — vadošie ES uzņēmumi samazina ieguldījumus ne tik krasi kā to konkurenti ASV, tomēr Eiropa vēl aizvien ievērojami atpaliek

Eiropas Komisijas 2010. gada "ES rezultātu apkopojums par rūpniecības ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē" liecina, ka vadošo ES uzņēmumu ieguldījumi pētniecībā un izstrādē 2009. gadā samazinājās par 2,6 %, lai gan pārdošanas apjomi un peļņa kritās ievērojami straujāk – attiecīgi par 10,1 % un 21,0 %. ASV vadošo uzņēmumu ieguldījumi pētniecībā un izstrādē saruka divtik krasi nekā ES – par 5,1 % –, bet samazinājums pasaules mērogā bija mazāks – par 1,9 %. Japānas uzņēmumu ieguldījumu apjoms saglabājās nemainīgā līmenī. Uzņēmumi, kuru galvenā mītne ir citviet Āzijā – Ķīnā, Indijā, Honkongā, Dienvidkorejā un Taivanā –, turpināja uzturēt straujo ieguldījumu pieaugumu pētniecībā un izstrādē, kas bija vērojams iepriekšējos gados. Japānas automobiļu ražotājs Toyota jau otro gadu pēc kārtas veic pasaulē lielākos ieguldījumus pētniecībā un izstrādē (6,8 miljardi eiro). Vadošajā desmitniekā ir trīs ES uzņēmumi: Volkswagen (lielākais ieguldītājs, kura galvenā mītne ir Eiropā un kas veicis ieguldījumus 5,8 miljardu eiro apmērā), Nokia un Sanofi-Aventis. Apkopojumā ietverti 1400 vadošie uzņēmumi no visas pasaules.

Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: "Tas, ka ES lielākie uzņēmumi galvenokārt ir saglabājuši savu ieguldījumu apjomu pētniecībā un izstrādē, liecina, ka tie atzīst pētniecību un izstrādi par būtisku elementu, kas palīdzēs tiem izkļūt no krīzes vēl stiprākiem. Tomēr ievērojamā atpalicība no ASV vadošajiem uzņēmumiem tādās jomās kā programmatūra un biotehnoloģija un Āzijā bāzēto uzņēmumu nepārtrauktā straujā izaugsme liek aizdomāties par to, ka Eiropai steidzami jāpievēršas inovācijai. Tādēļ valstu un valdību vadītājiem decembra Eiropadomē neatliekot būtu jāatbalsta "Inovācijas Savienības" priekšlikumi, ko mēs ar Antonio Tajāni paziņojām 6. oktobrī."

Šā gada rezultātu apkopojums liecina, ka, neraugoties uz gandrīz nepieredzēti sarežģīto ekonomisko situāciju, ieguldījumi pētniecībā un izstrādē vēl aizvien ir svarīga vadošo uzņēmumu stratēģijas prioritāte visā pasaulē.

Tendences pasaules reģionos

Vadošie ES uzņēmumi 2009. gadā samazināja ieguldījumus pētniecībā un izstrādē ne tik krasi kā līdzīgi uzņēmumi ASV, lai gan to pārdošanas apjomi kritās gandrīz tikpat strauji (aptuveni par 10 %), bet peļņas kritums bija vēl lielāks (13,0 % pret 1,4 %).

Eiropas uzņēmumu veikums pētniecības un izstrādes jomā augsto tehnoloģiju nozarēs ir nepietiekams. Piemēram, rezultātu apkopojumā minētie ASV uzņēmumi apsteiguši līdzīgus uzņēmumus ES, veicot piecas reizes lielākus ieguldījumus pētniecībā un izstrādē pusvadītāju jomā, četras reizes lielākus – programmatūras pētniecībā un izstrādē un astoņas reizes lielākus – biotehnoloģijā.

Japānas uzņēmumi ieguldījumu apjomu pētniecībā un izstrādē saglabāja nemainīgā līmenī, neraugoties uz to, ka krasi samazinājās pārdošanas apjomi (aptuveni par 10 %) un peļņa (88,2 %).

Lieli uzņēmumi, kuru galvenā mītne ir dažās Āzijas valstīs, turpināja uzturēt straujo ieguldījumu pieaugumu pētniecībā un izstrādē, kas bija vērojams iepriekšējos gados, piemēram, Ķīnā (par 40,0 %), Indijā (27,3 %), Honkongā (14,8 %), Dienvidkorejā (9,1 %) un Taivanā (3,1 %). Šveices uzņēmumi arī palielināja ieguldījumus pētniecībā un izstrādē (2,5 %).

Tendences uzņēmumos un nozarēs

Pirmajā desmitniekā ieguldījumu ziņā pētniecības un izstrādes jomā ir trīs uzņēmumi, kuru galvenā mītne ir ES (Volkswagen, Nokia un Sanofi-Aventis), trīs ASV uzņēmumi (Microsoft, Pfizer un Johnson & Johnson) un viens Japānas uzņēmums (Toyota, kas ir 1. vietā). Starp 50 vadošajiem ir 16 uzņēmumi no ES, 19 – no ASV un 12 – no Japānas (2. attēls). 30 uzņēmumi no 50 vadošajiem 2009. gadā samazināja ieguldījumus pētniecībā un izstrādē.

Neraugoties uz krīzi, ieguldījumu sadalījums starp nozarēm pētniecības un izstrādes jomā pasaules mērogā ir palicis gandrīz nemainīgs. ASV uzņēmumi vairāk nekā divas trešdaļas no kopējiem ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē veic nozarēs, kurās notiek ļoti intensīva pētniecība un izstrāde, piemēram, tādās kā farmācija vai datoru pakalpojumi. Turpretim Eiropas un Japānas uzņēmumi galvenokārt iegulda nozarēs, kurās pētniecība un izstrāde ir vidēji vai ļoti intensīva (piemēram, automobiļu vai elektronikas preču ražošana), savukārt nozares, kurās notiek ļoti intensīva pētniecība un izstrāde, veido tikai aptuveni trešdaļu no kopējiem ieguldījumiem.

Ļoti apjomīgu ieguldījumu samazinājumu pētniecībā un izstrādē veica daži autobūves uzņēmumi, piemēram, Ford (32,4 %), Renault (26,5 %) un General Motors (24,1 %). Citos uzņēmumos, piemēram, Nissan un Toyota, ieguldījumu samazinājums pētniecībā un izstrādē bija neliels, vai arī ieguldījumi pat palielinājās, piemēram, uzņēmumā Hyundai.

Starp uzņēmumiem, kas 2009. gadā palielināja ieguldījumus pētniecībā un izstrādē, bija ne tikai uzņēmumi ar labiem pārdošanas un peļņas rādītājiem, piemēram, Huawei Technologies (27,8 %) un Apple (25,4 %), bet arī daži uzņēmumi, piemēram, Bayer (8,8 %) un General Electric (10,1 %), kuri pastiprināja pētniecību un izstrādi laikā, kad kritās to pārdošanas un peļņas apjomi.

Strauja izaugsme turpinājās alternatīvās enerģijas nozarē. Rezultātu apkopojumā pašlaik ir 15 uzņēmumi (par 9 vairāk nekā pagājušajā gadā), kuri pilnībā pievērsušies tīrām energotehnoloģijām. Šie uzņēmumi, no kuriem 13 uzņēmumu galvenā mītne atrodas ES un 2 – citviet, 2009. gadā pētniecībā un izstrādē ieguldījuši vairāk nekā 500 miljonus eiro, un tas ir pieaugums par 28,7 %. Ieguldījumus alternatīvajās enerģijās veic arī citu nozaru, piemēram, naftas un gāzes nozares, uzņēmumi.

Atšķirības ES mērogā – Spānijas uzņēmumi, kas visvairāk ieguldījuši pētniecībā un izstrādē, spēj pretoties krīzei

ES mērogā pētniecības un izstrādes izaugsmes tempi dalībvalstīs nav vienādi, jo atšķiras nozaru struktūra. Daži no ievērojamākajiem kritumiem pētniecībā un izstrādē 2009. gadā bija vērojami uzņēmumos, kuru galvenā mītne ir valstīs ar plašu autobūves nozari, piemēram, Vācijā (samazinājums par 3,2 %) un Francijā (4,5 %).

Smagi cietušas arī valstis, kurās bāzētajiem uzņēmumiem svarīga nozare ir IT aparatūras ražošana, piemēram, Somija (samazinājums par 6 %) un Zviedrija (6,6 %).

Tomēr Spānijas uzņēmumi, kas visvairāk ieguldījuši pētniecībā un izstrādē, palielināja ieguldījumus par 15,4 %, neraugoties uz pārdošanas apjomu kritumu par 6,4 %. Tas notika tāpēc, ka ieguldījumus strauji palielināja vadošie Spānijas uzņēmumi, piemēram, Telefónica (16 %) un Acciona (29 %), un tika ietverti tādi lieli tirgus dalībnieki kā Banco Santander (18 %).

Pamatinformācija

"ES rezultātu apkopojumu par rūpniecības ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē" Eiropas Komisija (Pētniecības ģenerāldirektorāts un Kopīgais pētniecības centrs) publicē ik gadu, un tajā iekļauta informācija par 1400 pasaules vadošajiem uzņēmumiem (400 no ES un 1000 no citām pasaules daļām), kas sarindoti pēc to ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē. Apkopojumā novērtēta kopsumma, ko uzņēmumi ieguldījuši pētniecībā un izstrādē, neatkarīgi no tā, kur notiek attiecīgā pētniecība un izstrāde. Tāpēc tas neatklāj tendences privātā sektora veiktas pētniecības un izstrādes intensitātē, kas izpaužas kā uzņēmumu pētniecības un izstrādes izdevumi konkrētā valstī vai reģionā, kuri izteikti proporcionālā attiecībā pret IKP, neatkarīgi no tā, vai ieguldījumus veic pašmāju uzņēmumi, vai arī tie ieplūst no ārienes.

Lejupielāde

2010. gada "ES rezultātu apkopojums par rūpniecības ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē" un citi ziņojumi par uzraudzību un analīzi saistībā ar rūpniecības ieguldījumiem pētniecībā (IRMA): http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Papildu informācija

MEMO/10/522

IP/10/1288

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figure 2. Ranking of the world's top 50 R&D companies by their total R&D investment in the 2010 Scoreboard.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: The numbers in brackets after the names of the companies indicate their rankings in past Scoreboards.

Source: The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD.


Side Bar