Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1379

Briuselis, 2010 m. spalio 26 d.

Moksliniai tyrimai ir plėtra ekonomikos krizės sąlygomis. Pirmaujančios ES įmonės investicijas sumažino ne taip smarkiai kaip jų konkurentės JAV, tačiau Europa vis dar gerokai atsilieka

Europos Komisijos pateiktos 2010 m. ES pramonės įmonių investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą rezultatų suvestinės duomenimis, 2009 m. pirmaujančios ES bendrovės į mokslinius tyrimus ir plėtrą investavo 2,6 proc. mažiau, nepaisant to, kad pardavimo apimtys ir pelnas sumažėjo gerokai daugiau – atitinkamai 10,1 ir 21,0 proc. Pirmaujančių JAV įmonių investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą sumažėjo 5,1 proc., taigi dvigubai daugiau nei ES, tačiau visame pasaulyje investicijos sumažėjo ne taip smarkiai – 1,9 proc. Japonijos įmonių investicijų lygis nepakito. Kitose Azijos šalyse (Kinijoje, Indijoje, Honkonge, Pietų Korėjoje ir Taivane) įsikūrusios bendrovės, kaip ir ankstesniaisiais metais, investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą gerokai padidino. Antrus metus iš eilės pasaulyje į mokslinius tyrimus ir plėtrą daugiausiai (6,8 mlrd. EUR) investuoja Japonijos automobilių gamybos įmonė „Toyota“. Tarp dešimties pirmaujančių įmonių yra trys ES bendrovės: daugiausiai (5,8 mlrd. EUR) investuojanti Europoje įsikūrusi įmonė „Volkswagen“, taip pat „Nokia“ ir „Sanofi-Aventis“. Rezultatų suvestinėje pateikti 1 400 pirmaujančių viso pasaulio bendrovių rodikliai.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Daugelis pirmaujančių ES įmonių nesumažino investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą – taip jos akivaizdžiai pripažįsta manančios, kad moksliniai tyrimai ir plėtra padės įveikus krizę būti dar stipresnėms. Tačiau, atsižvelgdami į tai, kad Europos įmonės labai atsilieka nuo pirmaujančių JAV bendrovių tokiose srityse, kaip programinės įrangos kūrimas ir biotechnologijos, taip pat į spartų Azijoje įsikūrusių bendrovių augimą, privalome sparčiai diegti inovacijas. Būtina, kad valstybių ir vyriausybių vadovai gruodžio mėnesį vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime paremtų su iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ susijusius pasiūlymus, kuriuos kartu su Antonio Tajani paskelbėme spalio 6 d.“

Šių metų rezultatų suvestinės duomenimis, nepaisant bene sunkiausių ekonominių sąlygų, pirmaujančios pasaulio įmonės ir toliau mano, kad investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą yra svarbus strateginis prioritetas.

Pasaulio regionų rodikliai

Nors 2009 m. pirmaujančių ES bendrovių pardavimo rodikliai suprastėjo tiek pat, kiek jų konkurenčių JAV (maždaug 10 proc.), o pelnas sumažėjo labiau (13,0 proc., palyginti su 1,4 proc.), investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą jos apkarpė gerokai mažiau nei JAV bendrovės.

Europos bendrovės mažai investuoja į mokslinius tyrimus ir plėtrą pagrindiniuose pažangiųjų technologijų sektoriuose. Pavyzdžiui, JAV bendrovės, kurių rodikliai įtraukti į rezultatų suvestinę, į puslaidininkių mokslinius tyrimus ir plėtrą investavo penkis kartus, į programinės įrangos mokslinius tyrimus ir plėtrą – keturis kartus, o į biotechnologijas – aštuonis kartus daugiau nei jų konkurentės ES.

Nors Japonijos bendrovių pardavimo apimtys ir pelnas sumažėjo (atitinkamai maždaug 10 proc. ir 88,2 proc.), investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą jos nesumažino.

Kaip ir ankstesniaisiais metais, investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą gerokai padidino didžiosios bendrovės, kurių pagrindinė buveinė yra Azijos šalyse, pvz., Kinijoje (40,0 proc.), Indijoje (27,3 proc.), Honkonge (14,8 proc.), Pietų Korėjoje (9,1 proc.) ir Taivane (3,1 proc.). Į mokslinius tyrimus ir plėtrą daugiau investavo ir Šveicarijos bendrovės (2,5 proc.).

Bendrovių ir sektorių rodikliai

Daugiausiai į mokslinius tyrimus ir plėtrą investuojančių įmonių dešimtuke yra trys bendrovės, kurių pagrindinė buveinė yra ES („Volkswagen“, „Nokia“ ir „Sanofi-Aventis“), taip pat trys JAV bendrovės („Microsoft“, „Pfizer“ ir „Johnson & Johnson“), o pirmauja Japonijos įmonė („Toyota“). Penkiasdešimtuke yra 16 ES, 19 JAV ir 12 Japonijos įmonių (2 diagrama). 2009 m. investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą sumažino 30 į penkiasdešimtuką patekusių įmonių.

Nepaisant krizės, investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą atitinkamiems sektoriams pasaulyje tenka beveik taip pat. JAV bendrovių investicijos sektoriuose, kuriuose moksliniai tyrimai ir plėtra itin intensyvūs (pavyzdžiui, farmacijos arba kompiuterinių paslaugų sektoriuose), sudaro du trečdalius visų investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Tačiau Europos ir Japonijos bendrovės daugiau investuoja sektoriuose, kuriuose mokslinių tyrimų ir plėtros intensyvumas kiek didesnis už vidutinį (pavyzdžiui, automobilių arba elektronikos), o sektorių, kuriuose moksliniai tyrimai ir plėtra itin intensyvūs, investicijos sudaro tik maždaug trečdalį visų investicijų.

Kai kurios automobilių gamybos įmonės, pavyzdžiui, „Ford“, „Renault“ ir „General Motors“, investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą gerokai sumažino (atitinkamai 32,4, 26,5 ir 24,1 proc.). Kitos įmonės, pavyzdžiui, „Nissan“ ir „Toyota“ investicijas sumažino nedaug. Kai kurios įmonės, pavyzdžiui, „Hyundai“, į mokslinius tyrimus ir plėtrą ėmė investuoti netgi daugiau.

2009 m. investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą didino ne tik bendrovės, kurių pardavimo rodikliai buvo geri ir kurios gavo didelį pelną, pavyzdžiui, „Huawei Technologies“ (27,8 proc.) ar „Apple“ (25,4 proc.), bet ir įmonės, pavyzdžiui, „Bayer“ (8,8 proc.) ar „General Electric“ (10,1 proc.), kurios į mokslinius tyrimus ir plėtrą investavo daugiau, nors jų pelnas ir pardavimo apimtys sumažėjo.

Ir toliau sparčiai augo alternatyvios energetikos sektorius. Į šią rezultatų suvestinę įtraukta 15 bendrovių (9 daugiau nei pernai), kurios vykdo tik su švarios energijos technologijomis susijusią veiklą. Šios bendrovės, iš kurių 13 įsikūrusios ES, o 2 – kitose šalyse, 2009 m. į mokslinius tyrimus ir plėtrą investavo per 500 mln. EUR, taigi investicijos padidėjo 28,7 proc. Į alternatyvią energetiką investuoja ir kitų sektorių, pavyzdžiui, naftos ir dujų, bendrovės.

Skirtumai ES. Daugiausiai į mokslinius tyrimus ir plėtrą investuojančios Ispanijos įmonės atsispiria krizei

ES valstybių narių investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą skiriasi dėl skirtingo jų sektorių pasiskirstymo. 2009 m. investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą bene labiausiai sumažino bendrovės, įsikūrusios valstybėse, kuriose išvystyta automobilių pramonė, pavyzdžiui, Vokietijoje (3,2 proc.) ir Prancūzijoje (4,5 proc.).

Šie rodikliai gerokai suprastėjo ir valstybėse, kuriose įsikūrusių bendrovių viena iš pagrindinių veiklos sričių yra IT techninės įrangos gamyba, pavyzdžiui, Suomijoje (6 proc.) ir Švedijoje (6,6 proc.).

Vis dėlto daugiausiai į mokslinius tyrimus ir plėtrą investuojančios Ispanijos įmonės, nepaisydamos 6,4 proc. suprastėjusių pardavimo rodiklių, investicijas padidino 15,4 proc. Gerokai daugiau investavo tokios pirmaujančios Ispanijos bendrovės, kaip „Telefónica“ (16 proc.) ir „Acciona“ (29 proc.), be to, į suvestinę įtraukti kitų svarbių subjektų, pavyzdžiui, „Banco Santander“ (18 proc.), duomenys.

Pagrindiniai faktai

ES pramonės įmonių investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą rezultatų suvestinę kasmet skelbia Europos Komisija (Mokslinių tyrimų generalinis direktoratas ir Jungtinis tyrimų centras). Joje pateikiama informacijos apie 1 400 pirmaujančių pasaulio bendrovių (400 ES ir 1 000 kitų kraštų) ir sudaromas jų sąrašas pagal investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Skaičiuojama bendra visų jų investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą vertė, neatsižvelgiant į tai, kur vykdomi atitinkami moksliniai tyrimai. Todėl šioje suvestinėje nenurodomi privačiojo sektoriaus mokslinių tyrimų ir plėtros intensyvumo rodikliai – moksliniams tyrimams ir plėtrai skiriamos tam tikros valstybės ar regiono įmonių lėšos, apskaičiuojamos kaip BVP dalis, neatsižvelgiant į tai, ar lėšų skiria toje valstybėje ar regione įsikūrusios bendrovės, ar tai yra išorės investicijos.

Parsisiųsti

2010 m. ES pramonės įmonių investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą rezultatų suvestinė ir kitos įmonių investicijų į mokslinius tyrimus stebėjimo ir analizės ataskaitos pateiktos http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Daugiau informacijos pateikta

MEMO/10/522

IP/10/1288

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Priedas

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figure 2. Ranking of the world's top 50 R&D companies by their total R&D investment in the 2010 Scoreboard.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: The numbers in brackets after the names of the companies indicate their rankings in past Scoreboards.

Source: The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD.


Side Bar